Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Smrt blízkého člověka v kontextu spirituality
Stretti, Sylvie ; Vogel, Jiří (vedoucí práce) ; Opatrný, Aleš (oponent) ; Filo, Július (oponent)
Předkládaná disertační práce se zabývá vztahem mezi tématem smrti blízkého člověka a spirituality, především osobního pojetí spirituality. Smrt blízkého člověka je krizovým, zlomovým bodem v životě člověka. Zlomem, který ovlivňuje další život po všech stránkách lidského života, ve všech jeho dimenzích - bilogicko-psycho-socio-spirituálních. Celostní péče o člověka je čím dál více uplatňována v kontextu zdraví či oborů pracujících se vztahy či vazbami, je tedy podstatné si tento fakt víceoborovosti uvědomovat.
Pastorační péče o adolescenty ve spirituální krizi
Husarovičová, Zuzana ; Liguš, Ján (vedoucí práce) ; Filo, Július (oponent) ; Masarik, Albín (oponent)
Zuzana Husarovičová Pastorační péče o adolescenty ve spirituální krizi Pastoral care of adolescents in spiritual crisis This doctoral thesis with the name "Pastoral care of adolescents in spiritual crisis" is intended for counsellors who have regularly contact with young people. Thesis is divided into theoretical part with four chapters and empirical part with two chapters. Between main contributions of this thesis belong view of youth pastoral care conditions in our Czech environment and also summary of relevant literature. The doctoral thesis defines four types of adolescent's spiritual crisis. This spiritual crisis has close connection to Erikson's identity crisis. The thesis also describes few principles of young people counselling with an emphasis on positive aspects of every crisis.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.