National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
Vehicle Lighting
Ficza, Tibor ; Huzlík, Rostislav (referee) ; Hájek, Vítězslav (advisor)
This bachelor´s thesis deals with the development of automotive lighting systems. The objective of this thesis is also to show future tendencies in this area, such as the newest solutions and technologies of the headlamps in vehicles.
FEA modelling of synchronous machine
Ficza, Tibor ; Kurfűrst, Jiří (referee) ; Ondrůšek, Čestmír (advisor)
Táto práca sa zaoberá s modelovaním synchronného stroja s permanentnými magnetmi pomocou metody konečných prvkov. K modelovaniu sme si zvolili 3 fázový synchronný stroj s permanentnými magnetmi na povrchu rotora z firmy VUES. Najprv vypočítame parametre stroja a potom spravíme statický model pomocou programu FEMM a Matlab a budeme hladať možné riešenia na 2D dynamický model. Pomocou programu Ansys Workbench spravíme 3D model tohoto stroja budeme a porovnávať výsledky simulácie.

See also: similar author names
2 Ficza, Tomáš
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.