National Repository of Grey Literature 16 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Review of grease types
Mauer, Jindřich ; Ficza, Ildikó (referee) ; Košťál, David (advisor)
This bachelor thesis provides a basic distribution of greases according various aspects, which are used for lubrication the various components. The first part of bachelor thesis deals with the composition of greases. The following section describes the manufacture of greases. Another section includes the distribution of greases in terms of their composition. The following section is about distribution of greases in terms of practical use. The last part of the bachelor thesis deals with transmission electron microscopy, by this method is possible to examine the structure of greases.
A review of hip joint replacements in terms of wear
Vaverka, Pavel ; Ficza, Ildikó (referee) ; Nečas, David (advisor)
This bachelor thesis provides an overview of influence of materials, diametral clearance and head diameter on wear of total hip replacement. First part of the thesis deals evolution of hip joint replacements. Wear measurement methods and commercially available hip joint simulators are described in the following chapter. The main part of this thesis is analysis of important studies dealing with influence of hip replacement design on volumetric wear.
Review of the options and methods of manufacture polyethylene acetabular cups artificial hip joint
Klus, Patrik ; Ficza, Ildikó (referee) ; Ranuša, Matúš (advisor)
The bachelor‘s thesis gives a complex review of options and methods for manufacturing polyethylene acetabular liners in artificial joint hips. It describes the development process of polyethylene from the early 70s to nowadays. Several manufacturing techniques of polyethylene liners and their effect on the wear resistance are also listed. The final part of the thesis focuses on older and modern evaluation methods of linear or volumetric wear rate of polyethylene liners.
Effects of Non-Newtonian Lubricants on Surface Roughness in Point Contacts
Ficza, Ildikó ; Kaneta, Motohiro (referee) ; Poll, Gerhard (referee) ; Hartl, Martin (advisor)
Tato dizertační práce je zaměřena na studium deformace nerovnosti uvnitř elastohydrodynamicky mazaného (EHD) kruhového kontaktu. Práce se zabývá studiem přechodu příčné nerovnosti přes kontaktní oblast, která je modelována pomocí numerických metod. Model dále uvažuje nenewtonské chování maziva. Použitý matematický model se skládá z parciální diferenciální rovnice druhého řádu pro řešení tlaku a integro-diferenciální rovnice pro řešení elastických deformací. Pro řešení tohoto modelu je použitá takzvaná multigrid (vícesíťová) metoda. Práce obsahuje popis matematického modelu EHD kontaktu a aplikované numeriké metody. Výsledky simulací jsou porovnány s experimentálně stanovenýma hodnotama tloušťky mazacího filmu. Deformace nerovnosti uvnitř kontaktní oblasti je studována pro různé provozní podmínky (střední rychlost, poměr proklzu) a různá vlastnosti maziva.
Mathematical model of solar drying of sewage sludge
Ficza, Ildikó ; Houdková, Lucie (referee) ; Hájek, Jiří (advisor)
Solární sušení je mimo jiné energeticky nenáročná a tudíž vysoce ekologická cesta pro zpracování kalů z malých čistíren odpadních vod. Výsledkem tohoto procesu je produkt, který je velmi dobře použitelný v zemědělství jako přírodní hnojivo. V rámci této práce bude sestaven zjednodušený dynamický model sušení vrstvy kalu s jednou prostorovou souřadnicí. Tento model bude diskretizován pomocí vhodné numerické metody a bude provedena jeho implementace do výpočtového programu v prostředí MATLAB.
An overview of industrial oils
Ondrouch, Dušan ; Ficza, Ildikó (referee) ; Šperka, Petr (advisor)
Methods of production of base oils and their branching are described in the introduction of the thesis. Essential properties, which are the prime aspect of diversification of particular oils, are described in the following part. Commonly used additives, which adjust properties of base oils, are outlined thereafter. The last part of the thesis deals with industrial applications and requirements, which are set for particular application.
Plant oils for industry
Beran, Vojtěch ; Ficza, Ildikó (referee) ; Frýza, Josef (advisor)
This bachelor thesis describes usability of plant oils as liquid greases. The beginning of thesis follow up tribology problems and process of lubrication. The main section describes plant oils from perspective of their chemical composition and its closely related properties. In this thesis, plant oils are compared with another common liquid oils together with the comparison of its properties on specific application. In the conclusion, the thesis deals with summary of plant oils issues and with prospects for the future.
Design and development of tasks in the field of image processing in Matlab software
Cupra, Šimon ; Ficza, Ildikó (referee) ; Zatočilová, Aneta (advisor)
Bachelor thesis deals with problematics of image processing using MATLAB software and design of two sample tasks. For better understanding of the problematics basic information about picture and its digital representation is given. Based on two sample tasks and its solution, basic principles of image processing are outlined and capabilities of MATLABs Image processing toolbox are introduced.
User interface design of software application for simulation of EHD problems
Sýkora, Ota ; Poliščuk, Radek (referee) ; Ficza, Ildikó (advisor)
This bachelor thesis deals with the design and implementation of user interface of software application for simulation of elastohydrodynamic lubrication (EHL) problems. The first part of the thesis briefly reviews EHL simulations and describes the numerical method used for the application. The second part of the thesis provides an introduction into graphical user interfaces and describes the design and implemenation of the actual application in Qt Creator.
Experimental Study of the Efect of Lubricants on Rolling Contact Life
Šembera, Václav ; Ficza, Ildikó (referee) ; Nohál, Libor (advisor)
The aim of this bachelor’s thesis is to summarize the art of state in the area of the contact fatigue, lubricants and detection of the rolling contact fatigue exploiting the acoustic emission method. In the experimental part of this bachelor’s thesis are performed the rolling contact testing for the standard grease and the lubricant with EP additives by marginal exploiting the acoustic emission method. The effect of the lubricants on the rolling contact life is evaluated by basic rating life L10 stated by using Weibull distribution.

National Repository of Grey Literature : 16 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.