Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv procesní kapaliny na obráběcí cyklus
Ertl, Roman ; Fiala, Zdeněk (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na rešerši problematiky procesních kapalin v obráběcím cyklu. Cílem práce je popsat vlastnosti procesních kapalin a jejich rozdělení. Následně jsou v práci rozepsány požadavky na kapaliny z různých úhlů pohledu. Podrobně rozebrané jsou také vlivy procesních kapalin na aspekty, jako jsou teplota, opotřebení a trvanlivost nástroje, atd. Další cíl práce zaujímají přívody procesní kapaliny do pracovního prostoru stroje a alternativy procesních kapalin, kde jsou především zahrnuté metody MQL a obrábění za sucha. Velký důraz se klade na ochranu životního prostředí a vliv kapalin na zdraví obsluhy stroje, proto je téma také rozebráno. Následně je v práci popsána základní údržba kapalin, počínaje vytvořením nového koncentrátu až po jejich likvidaci.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.