Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Genetické modifikace v drahách biosyntéz aminokyselin s rozvětveným řetězcem u Corynebacterium glutamicum
Pátek, Miroslav ; Holátko, Jiří ; Elišáková, Veronika
Dráhy biosyntézy aminokyslein s rozvětveným řetězcem (valin, leucin, isoleucin) jsou řízeny komplexním regulačním systémem. Pro zlepšení produkce valinu kmeny C. glutamicum byly v chromosomu C. glutamicum zkonstruovány modifikace (mutace) promotorů genů ilvA, ilvB, ilvD, ilvE and leuA. Modulací síly několika promotorů (zesílení nebo zeslabení) vznikl nový účinný producent valinu
Vliv stringentní odpovědi na produkci valinu u Corynebacterium glutamicum
Prouza, Marek ; Holátko, Jiří ; Elišáková, Veronika ; Nešvera, Jan ; Pátek, Miroslav
Cílem práce bylo porovnat tvorbu valinu u producentů C. glutamicum s tvorbou valinu u kmene s delecí genu rel, který kóduje enzym guanosintetrafosfátsynthetasu
Modulace genové exprese mutagenezí v promotorech Corynebacterium glutamicum
Holátko, Jiří ; Elišáková, Veronika ; Prouza, Marek ; Phensaijai, M. ; Nešvera, Jan ; Pátek, Miroslav
Byla studována struktura a funkce promotorů v C. glutamicum a výsledky využity k regulaci exprese genů biosyntézy valinu (ilvBNC, ilvD, ilvE) a genů konkurenčních nebo odvětvujících se biosyntetických drah (ilvA, leuA). Kombinace mutací v určitých promotorech vedly k modulaci celé biosyntetické dráhy s následným zvýšením toku meziproduktů a zvýšenou produkcí valinu
Modulace metabolických toků biosyntetickými drahami aminokyselin s větveným řetězcem u Corynebacterium glutamicum
Pátek, Miroslav ; Elišáková, Veronika ; Holátko, Jiří
Metabolické toky biosyntetickými drahami aminokyselin s větveným řetězcem u Corynebacterium glutamicum mohou být modulovány různými změnami exprese genů příslušných drah i drah konkurenčních. Cílená mutagenese promotorů příslušných genů je vhodným prostředkem pro dosažení požadovaných změn genové exprese.
Konstrukce kmenů Corynebacterium glutamicum s nadprodukcí valinu
Elišáková, Veronika ; Holátko, Jiří ; Pátek, Miroslav
Byly mutovány promotory genů Corynebacterium glutamicum účastnících se biosyntézy aminokyselin s větveným řetězcem. Mutantní promotory se sníženou nebo zvýšenou aktivitou byly využity při konstrukci nových kmenů s nadproducí valinu

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.