Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Možnosti psychosociální podpory rodičů dětí s poruchou autistického spektra
Eliášová, Martina ; Cimrmannová, Tereza (vedoucí práce) ; Zelinková, Olga (oponent)
V první části této práce shrnuji teoretické poznatky z oblastí, které se týkají charakteristiky pervazivních vývojových poruch, dále pak kapitola zaměřená na rodinu a vyrovnávací mechanismy s diagnózou a přijetím dítěte. Kapitola pomáhajících profesí je krátkým představením konkrétních profesí, se kterými jsem se za dobu studia měla možnost setkat, a poznat tak jejich práci a metody používané s cílovou skupinou předškolních dětí s PAS. Význam rané péče považuji z hlediska práce s rodinou a dítětem za podstatný, proto se zaměřuji na diagnostické metody a organizaci Apla Praha a Střední Čechy. V této organizaci jsem měla možnost absolvovat několik praxí, poznat metody práce s klienty s PAS. Celkově musím tuto praxi hodnotit jako velice přínosnou. Fungování této organizace je skutečně dobrým příkladem pro praxi. Zmiňovanou organizaci se snažím přiblížit i formou kazuistik a rozhovorů s rodinami. V kapitole o sociálním zabezpečení se zaměřuji na sociální podporu rodin a finanční možnosti, které jsou těmto rodinám nabízeny. Na toto téma navazuje předposlední kapitola o sociálních službách pro zmiňovanou cílovou skupinu, které podle zákona o sociálních službách představují služby sociální prevence, péče a poradenství. Forma poskytování těchto služeb je ambulantní, terénní a v neposlední řadě pobytová....
Navrhování lanových chmelnicových konstrukcí
Ciniburk, Václav ; Eliášová, Martina ; Gregorik, Jiří ; Kořen, Jiří ; Vraný, Tomáš
Metodika se zabývá problematikou navrhování chmelnicových konstrukcí. Na základě ověřování nových poznatků na prototypu lanové chmelnicové konstrukce byly upřesněny podklady pro stanovení zatížení pro výnosové kategorie nových odrůd chmele pěstovaných v České republice. Metodika navrhování byla zpracována podle Eurokódů. Dostupný výpočetní program nabízí návrh materiálového a konstrukčního řešení chmelnice podle předpokládaného zatížení, odvozeného od potencionálních výnosů chmele na daném stanovišti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Viz též: podobná jména autorů
3 ELIÁŠOVÁ, Marie
2 ELIÁŠOVÁ, Michaela
2 Eliašová, Mária
3 Eliášová, Marie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.