National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Magnetomineralogie devonských vápenců z lokality Branžovy : závěrečná zpráva
Čížková, Kristýna ; Elbra, Tiiu ; Pruner, Petr ; Schnabl, Petr
Devonské vápence z lokality Branžovy byly podrobeny měření magnetické susceptibility v závislosti na teplotě, postupnému sycení magnetickým polem a demagnetování střídavým polem za účelem zjištění magnetomineralogických vlastností. Ve vzorcích byly identifikovány minerály s vysokou i nízkou koercivitou. Podařilo se interpretovat kritické teploty některých magnetických minerálů.
Fulltext: Download fulltextPDF

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.