Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 28 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Case Study of patient After Tear of Tendon of Pectoralis Major Muscle
Al Makki, Maytham Essa M ; Malá, Jitka (vedoucí práce) ; El Ali, Zaher (oponent)
Abstrakty Název: Případová studie pacienta Po roztrhání šlachu hlavních svalů pectoralis. Cílem práce: Cílem této práce je diskutovat o rehabilitaci pacienta po fixaci proražené šlachy pektorálního hlavního svalu a přezkoumat anatomii, kineziologii a rehabilitaci tohoto druhu zranění. Metodika: Metody používané v této studii vycházejí z literatury fakulty tělesné výchovy a sportu. Výsledek: Po 8 terapiích byly výsledky léčby snížením bolesti, zvýšením ROM v ramenním kloubu a svalovou nerovnováhou. Klíčová slova: Pectoralis, Tendonová slza, roztrhnutí šlachu, ramenní kloub, bolesti ramen.
Pohybové programy pro jedince s CHSL léčené dialýzou amožnost jejich využití k ovlivnění kvality života
El Ali, Zaher ; Mahrová, Andrea (vedoucí práce) ; Heller, Jan (oponent)
Název Pohybové programy pro jedince s CHSL léčené dialýzou a možnost jejich využití k ovlivnění kvality života Cíl práce: Vyhodnotit vliv pravidelného šesti měsíčního pohybového programu prováděného v průběhu hemodialýzy na funkční stav a kvalitu života HD pacientů. Metody: 15 osob s CHSL léčených hemodialýzou se zúčastnilo pohybového programu v průběhu hemodialýzy. Senior Fitness Test (SFf), ruční dynamometrie a dotazníkový nástroj SF-36 byly použity ke zhodnocení tělesné zdatnosti a kvality života výzkumného souboru před a po absolvování pohybového programu v průběhu hemodialýzy. Výsledky: Výsledky výstupních motorických testů a dotazníkového šetření kvality života po proběhlé pohybové intervenci se ve většině případů shodovaly anebo byly lepší, než výsledky vstupních testů. Zlepšení byla zaznamenána především u těch pacientů, kteří cvičili pravidelně. Co se týká statistické významnosti rozdHů vstupních a výstupních testů, bylo toto hodnocení ovlivněno malým počtem pacientů v souboru. Nebylo zjištěno, že by rozdfiy mezi výsledky většiny testů před a po pohybové intervenci byly statisticky významné. Pouze u jediného testu byl rozdfi natolik velký, že ho i v malém počtu respondentů zaznamenal Wilcoxonův znaménkový test. Jednalo se o Step test 2 min. a to u žen, kde bylo zaznamenáno statisticky...
Physiotherapeutic treatment of a patient with diagnosis of ankle sprain
Koupparis, Christoforos ; Stupková, Michaela (vedoucí práce) ; El Ali, Zaher (oponent)
Title: Physiotherapeutic treatment of a patient with ankle sprain Author: Christoforos Koupparis Location of clinical work placement: C.L.P.A (Centrum léčby pohybového aparátu) Aim The aim is a further understanding of an anterior talofibular ligament sprain. Generally in my thesis you can see how the structure of an ankle joint is and the function of the same joint by a kinesiological and a biomechanical point of view. Furthermore it will be described in details a therapy plan about that diagnosis. Summary My bachelor thesis contains two main parts, the general part and the special part. In the general part I analyze the branches of anatomy, kinesiology and biomechanics for the ankle joint. In this part you can find also an overview of the ankle sprain and the physiotherapy examinations that need to be done in such situations. On the other hand, the special part is an extended report of my case study. There are included kinesiological examinations (initial-final) and the rehabilitation program that I followed day by day with my patient during my clinical work placement. At the end there are the final results and a conclusion Results The results of my case study were positive and this is deduced from the final outcome of my patient. At an early stage of the rehabilitation program, the patient had...
Selected exercise trends and its effect on trunk stabilization function in dialysed patients - overview of the literature.
Burianová, Katarína ; Mahrová, Andrea (vedoucí práce) ; El Ali, Zaher (oponent)
Názov práce: Vybrané pohybové trendy a ich vplyv na stabilizačnú funkciu trupu u dialyzovaných pacientov - literárna rešerš. Cieľ práce: Cieľom tejto diplomovej práce bolo vyhľadať a porovnať dostupné štúdie zaoberajúce sa pohybovými trendami, ako je jóga, pilates, tai chi a balančné pomôckya zhodnotiť ich efekt na svalstvo, ktoré sa podieľa na stabilizácii trupu u pacientov prijímajúcich dialýzu. Metódy: Diplomová práca má deskriptívno-analytický charakter a je spracovaná formou literárnej rešerše. Výsledky: Problematika dialýzy v spojitosti so stabilizačnou funkciou trupu v domácej a zahraničnej literatúre je neprebádanou témou a vo výsledku neboli nájdené štúdie zaoberajúce sa vplyvom týchto trendov na svalstvo podieľajúce sa na stabilizácii chrbtice u dialyzovaných pacientov. V snahe o ucelenie problému bol napísaný prehľad zaoberajúci sa vplyvom trendov u dialyzovaných pacientov všeobecne; na komplikácie spojené s chronickým zlyhávaním obličiek a dialýzou, ako je hypertenzia, diabetes mellitus a obezita a účinok týchto trendov v zmysle stabilizačnej funkcie svalov trupu u zdravej populácie alebo u jedincov s chronickými bolesťami chrbtice. Záver: Bolo možné nájsť určité súvislosti s potrebou posilňovania svalstva, ktoré hrá významnú úlohu v stabilizácii chrbtice u dialyzovaných pacientov,...
Case Study of Physiotherapy Treatment of Patient after Distortion of the Right Knee
Aljeheny, Osama Hamed A ; Vláčilová, Ivana (vedoucí práce) ; El Ali, Zaher (oponent)
Název: Případová studie fyzioterapeutické péče o pacienta po distorzi pravého kolene Autor: Osama Hamed Aljeheny Pracoviště: Centrum léčby pohybového aparátu Mediterra Souhrn Tuto bakalářskou práci, kterou jsem napsal sám, jsem rozdělil do dvou částí - obecná část a případová studie. Obecná část popisuje anatomii kolenního kloubu (kosti, svaly, ligamenta, nervy a krevní zásobení kolenního kloubu), chirurgickou a konzervativní léčbu kolene po jeho zranění. Dále byla diskutována i kineziologie a biomechanika. V praktické části práce je popsána práce s pacientem (všechna vyšetření, závěry, terapie a její výsledek). Závěrečná část práce obsahuje seznam literatury použité v této bakalářské práci, seznam obrázků, tabulek, zkratek a také souhlas etické komise.
Case study of a patient after arthroscopic operation of the Talocrural joint
Mustapha Bello, Farida ; Maršáková, Kateřina (vedoucí práce) ; El Ali, Zaher (oponent)
Název práce: Případová studie pacienta po artroskopické operaci kloubu horní. Pracoviště: Centrum Lecby Pohyboveho Aparatu Vysocany Shrnutí: Cílem této diplomové práce je teoretické a praktické obraz přední kotník srážka a jeho léčby. Teoretická část se skládá z anatomie, biomechaniky, kineziologie horní společné a charakteristiky přední srážka kotníku a jeho léčby. Případová studie je založena na mladý muž, který podstoupil artroskopii kotníku fotbalové zranění, která vyústila v přední kotník srážka. Studie se skládá z podrobné zkoumání pacienta a jeho léčby. Cílem této praxe je pro pacienta zcela se zotavit a být soběstační. Metody, které byly použity jsou v souladu s pravidly nemocnice pro pooperační péči. Není invazivní metoda byla použita a všichni členové tohoto výzkumu jsou dospělé a nonvulnerable. Klíčová slova: kotník kotník kloub, přední srážka, horní kloub, rehabilitace
Case study of physiotherapy treatment of a patient after Achilles tendon rupture
EL Hamoud, Mae ; Vomáčková, Helena (vedoucí práce) ; El Ali, Zaher (oponent)
the special part "case study" focus on the evaluation and the assessment of patient after Achilles Major improvements were in gait, patient ambulation improved from "swinging to gait" to walk
Case study of physiotherapy treatment of a patient with the diagnosis Ankle Distortion
Vryonides, Panayiotis ; Nováková, Tereza (vedoucí práce) ; El Ali, Zaher (oponent)
Title: Physiotherapeutic treatment of a patient with ankle distortion Nazev: Fyzioterapeutická léčba pacienta s zkreslení kotníku Author: Vryonides Panayiotis Location of clinical practice: C.L.P.A (Centrum léčby pohybového aparátu) Aim The purpose of my bachelor thesis is to understand the structure and function of the ankle joint as well to discuss the most common injuries concerning the ankle. Moreover a day-to-day rehabilitation program will be presented concerning ankle distortion. Summary The bachelor thesis consists of two major parts, the general part where an extensive analysis concerning the diagnosis (ankle distortion), the anatomy, biomechanics and common injuries takes place. Moreover it follows the practical part, which also is the main part of the thesis. It consist the anamnesis, all the initial and final examinations and the day after day rehabilitation procedures and progress. Regarding the therapeutic session, they were composed with stability exercises, sensomotoric stimulation, strengthening and also from physical therapy laser. Results Subsequently of the eight rehabilitation sessions that I had with my patient, he fully recovers. The pain and the limitation on the ankle joint that he had wasn't enormous as a result to succeed great results in that limited time that we had. A...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 28 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.