National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Závislost využitelného (vytěžitelného) potenciálu obnovitelných zdrojů energie na výkupních cenách energie: Multikriteriální analýza
Ecoimpact, Praha ; Říha, Josef
Předmětem zadání studie bylo: Generování charakteristik posuzované množiny variant (technologií), volba a definování kritérií, stanovení relativní důležitosti (váhy kritérií), teoretický rozbor strategie rozhodování, modelové schéma pro aplikaci metody TUKP, výpočet priorit a hierarchizace variant.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.