Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 284 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Design of Information System Part for Transport Company
Hovanová, Tatiana ; Dydowicz, Petr (oponent) ; Neuwirth, Bernard (vedoucí práce)
This bachelor thesis deals with the design and implementation of part of the information system for a small transport company. This leads to increase the efficiency of the dispatcher work. In addition to managing transports, he also deals with administrative activities. Part of the thesis is an analysis of the internal and external environment of the company, a description of the selected processes through EPC and DFD diagrams, and finally is created data, functional and application model.
Návrh podpůrné aplikace pro kontrolní hlášení DPH v podniku pomocí VBA
Řezáč, Vojtěch ; Koch, Miloš (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření návrhu aplikace pro vyplnění elektronických formulářů kontrolního hlášení DPH ve společnosti Poclain Hydraulics, s.r.o. v programu Microsoft Excel s použitím programovacího jazyka VBA. Výsledek aplikace přinese firmě snadnější a rychlejší proces odevzdání těchto formulářů na portál finanční správy.
Design of an Information System Part
Patáčik, Andrej ; Dydowicz, Petr (oponent) ; Neuwirth, Bernard (vedoucí práce)
In this bachelor thesis I focused on creating a design of information system part for company Danfoss Power Solutions a.s., specifically for its branch in Považská Bystrica. The design is based on analysis of current status of the company and its requirements. Result is the design of information system part, which increases fluentness and effectivity in the field of personal relations and also increases overall satisfaction of employees.
Návrh docházkového systému pro platformu iOS
Kovalčík, Andrej ; Neuwirth, Bernard (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Cieľom mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť aplikáciu pre platformu iOS, ktorá bude riešiť zastaralý dochádzkový systém za pomoci moderných prvkov. Hlavným cieľom práce bude vyriešiť zaznamenávanie dochádzky do aplikácie jednoduchým, moderným systémom. Vedľajším cieľom je poskytnúť prehľad pre manažérov
Proposal for Changes to the Information System of Small Business
Čelko, Boris ; Neuwirth, Bernard (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
This bachelor thesis focuses on firm GOMS s.r.o. The bachelor thesis is divided into several parts, the first part is focused on the theoretical basis for the given topic, in the next part of the bachelor thesis I analyze the company, respectively its information system. Based on these analyzes, changes will be proposed to improve the company's information system, which will be the output itself.
Návrh aplikace pro evidenci objednávek pomocí VBA
Slomek, Tomáš ; Neuwirth, Bernard (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem aplikace pro evidenci objednávek poledních menu. Práce obsahuje návrh aplikace vytvořené v prostředí Microsoft Excel pomocí programovacího jazyka VBA a návrh struktury databáze, s níž aplikace bude pracovat. Aplikace je navržena s ohledem na požadavky uživatelů a jejím účelem je zvýšit efektivitu práce.
Návrh dílčí části informačního systému
Nguyen, Minh Duc ; Dydowicz, Petr (oponent) ; Neuwirth, Bernard (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na návrh dílčí části informačního systému konkrétní firmy. Návrh vychází z analýzy současného stavu, cílem je zjednodušit práci s evidencí záznamů firmy. Obsahuje výběr softwaru, datový model, integritní omezení a ekonomické zhodnocení včetně přínosu.
Vytvoření nástroje na automatizaci procesů a sledování jeho přínosu
Nečas, Kamil ; Neuwirth, Bernard (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá kompletním vývojem procesu automatické přípravy textu pro jeho zvýraznění uvnitř DTP dokumentu ve formátu PDF, a to od analýzy požadavků, přes návrh a implementaci, až po zjištění přínosu v rámci lokalizace reálných projektů. Správná kombinace několika kroků a efektivní využití vhodných nástrojů vedou k významnému nahrazení lidské práce automatizovaným procesem.
Návrh dílčí části informačního systému pro řízení dopravy
Mastná, Anna ; Dydowicz, Petr (oponent) ; Neuwirth, Bernard (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je zpracování návrhu dílčí části informačního systému pro plánování dopravy, která má sloužit pro podporu dopravních procesů organizací, které se primárně nezabývají logistikou. Tato práce vznikla ve spolupráci se společností NAVERTICA, a. s., která je certifikovaným dodavatelem řešení na platformě Microsoft Dynamics NAV.
Aplikace pro zlepšení životního stylu, koncentrace a kreativity
Okáník, Pavel ; Koch, Miloš (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je návrh funkční aplikace pro zefektivnění a zlepšení návyků v rámci osobního rozvoje jedince. Práce je uvozena základním teoretickým pozadím, v druhé části se zaměřuje na analýzu již dostupných mobilních aplikací na trhu. Poslední kapitola popisuje postup řešení od návrhu až po zhodnocení přínosů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 284 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.