National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Didactic Application of the Curricular Contents of 1st do 5th Grade Music Textbooks for Elementary Schools to RVP
Lišková, Marie ; Váňová, Hana (referee) ; Duzbaba, Oldřich (referee)
The doctoral thesis "Didactic Application of the Curricular Contents of 1st do 5th Grade Music Textbooks for Elementary Schools to RVP" deals with music education in frame of new view of curricular RVP ZV reform. The theoretical part of this doctoral thesis explains RVP ZV as a whole, describes the role of a teacher in the current pedagogical developments, maps also developement of social-economic and pedagogical resources mainly 20th century, responds creative developement of music education which has become the breeding ground of the present reform - HV educational field. The aim of the introductory part of this doctoral thesis is to explain to music teachers how they may regard a variety music activities from a wider perspective, i.e. not only through the eyes of teacher specialized in music. Music itself is no longer the dominant part of a student's music education. Music-related activities are becoming as means how to accomplish universal educational goals stated by key competence which makes the base of whole-life studies and it is common for all educational areas, that is why the capture "Key Competence" is very important for this doctoral thesis in connection with music education. This capture confirms the fact that all music activities (singing, listening, moving, playing musical instruments easy...
The Music Education at Secondary Schools. The Presence and the Future.
Panayi, Andria ; Herden, Jaroslav (advisor) ; Duzbaba, Oldřich (referee)
Cílem této práce bylo popsat situaci v oblasti hudební výchovy na několika pražských gymnáziích, ale především hlouběji proniknout do této problematiky, jak ji autorka poznala nejen v průběhu vlastního studia, ale především v praxi, přímo na jedné české škole. Přispěla tomu i ta okolnost, že po ukončení svého studia nepočítá autorka s působením v českém školství, nýbrž ve školství ve své zemi. Proto se snažila poznat a pochopit co nejvíce z praktických otázek vyučování hudební výchově, jak se realizuje v České republice. Při přípravě i při realizaci diplomové práce autorka skutečně poznala řadu vyučujících hudební výchovy a také zblízka poznala řadu studentů při práci v hodinách i v zájmové hudební činnosti. V plné míře si uvědomila, že současná a efektivní hudební výchova nemůže vystačit s tím, co stačilo ještě před několika málo lety : s pouhým hudebně dějepisným výkladem, poslechem několika málo skladeb z jedné žánrové oblasti, posléze analyzovaných učitelem a se zpěvem lidových písní. Uvědomila si naléhavost požadavku integrativních postupů a kreativního vyučování. Poznala také potíže a problémy, s nimiž se hudební výchova v praxi potýká a zažila přesto i radost ze společné práce a radost z úspěšného výsledku.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.