National Repository of Grey Literature 36 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Web Application Penetration Testing Automation
Dušek, Daniel ; Polčák, Libor (referee) ; Pluskal, Jan (advisor)
Tato práce má dva cíle - navrhnout obecně aplikovatelný přístup k penetračnímu testování webových aplikací, který bude využívat pouze nedestruktivních interakcí, a dále pak implementovat nástroj, který se tímto postupem bude řídit. Navrhovaný přístup má tři fáze - v první fázi tester posbírá požadavky pro testovací sezení (včetně požadavků na nedestruktivnost) a připraví si nástroje a postupy, kterých při testování využije, následně začne s průzkumem. V druhé fázi využije dodatečných nástrojů pro zpracování informací z předchozí fáze a pro ověření a odhalení zranitelností. Ve třetí fázi jsou všechny informace překovány ve zprávu o penetračním testování. Implementovaný nástroj je postavený na modulech, které jsou schopny odhalení reflektovaného XSS, serverových miskonfigurací, skrytých adresních parametrů a skrytých zajímavých souborů. V porovnání s komerčním nástrojem Acunetix je implementovaný nástroj srovnatelný v detekci reflektovaného XSS a lepší v detekci skrytých zajímavých souborů. Práce také originálně představuje nástroj pro sledování postranního kanálu Pastebin.com s cílem detekce utíkajících informací.
Ethics in employment of third-country nationals in the Czech Republic
DUŠEK, Daniel
This thesis deals with the ethical standards that should be comply by Czech employers in the context of third country nationals' employment. The theoretical part is focused on labor migration and on the process of third country nationals' employment in the Czech Republic. It also refers to the main points of business ethics within the relationship between employer and employees. The practical part of thesis contains a general summary of current ethical rules that should be respected by employers. In the next section there is, in specific cases described the current state of ethical standards within the relationship between employers and interviewed employees, who belong to the third country nationals group.
Forensic Analysis of Web Browsers
Dušek, Daniel ; Burget, Radek (referee) ; Očenášek, Pavel (advisor)
This work deals with design and implementation of two tools related to web browser forensics. First tool implements functionality to safely delete user's private browsing data storedbyapplicationsGoogleChromeandGoogleChromium.Thesecondtoolontheother handtargetsonspecificuseridentificationbasedonhisbrowsingactivity.Incourseofdesign and implementation, the untill-now-inexistent documentation for Chrome's database was created. Implementation of secure deletion is realized using multiple overwrites of targeted files. Specific user identification tool uses researched columns' value meanings in order to identifyspecificuser.ReadercanbenefitfromsummarizedknowledgeofChrome'sdatabase structures and column value meanings.
Complex Analysis of Modal Properties of Rotating Electrical Machines
Donát, Martin ; Vlach, Radek (referee) ; Žiaran,, Stanislav (referee) ; Dušek, Daniel (advisor)
This dissertation thesis deals with the computational modelling of the dynamic response of the rotating electrical machine structure on the application of the magnetic forces. Apart from the dynamic response of the ideal symmetrical machine, the influence of the air gap eccentricity on the dynamics response is studied in this work. A basic type of the air gap eccentricity, which is caused by eccentric mounting of the rotor pack on the shaft of the rotor, is considered. The calculations the dependence of the magnetic forces on the time and a misalignment of the rotor pack are performed as first. The computational model of the magnetic field of the rotating electrical machine, which is based on solution of the electromagnetic coupled field analysis by finite element method, is used for this purpose. An analysis of the influence of the unbalanced magnetic pull and the stiffness of some parts of the machine on the modal properties of the machine is performed in the second part of this thesis. A third part of this thesis is focused on the calculation of the dynamic response of the machine during the steady state operation of the machine and the influence of the rotor pack misalignment on the dynamic response is studied. The obtained results showed that the tangential components of the magnetic forces, which act on the stator pack, excite significant torsional vibration of the stator. Besides the vibration of the stator of the machine, the influence of the rotor pack misalignment on the sound power of the machine, vibration of the rotor, loads of rotor bearings and air gap eccentricity is studied in this thesis.
Complex analysis of modal properties of rotating electrical machines
Donát, Martin ; Dušek, Daniel (advisor)
This dissertation thesis deals with the computational modelling of the dynamic response of the rotating electrical machine structure on the application of the magnetic forces. Apart from the dynamic response of the ideal symmetrical machine, the influence of the air gap eccentricity on the dynamics response is studied in this work. A basic type of the air gap eccentricity, which is caused by eccentric mounting of the rotor pack on the shaft of the rotor, is considered. The calculations the dependence of the magnetic forces on the time and a misalignment of the rotor pack are performed as first. The computational model of the magnetic field of the rotating electrical machine, which is based on solution of the electromagnetic coupled field analysis by finite element method, is used for this purpose. An analysis of the influence of the unbalanced magnetic pull and the stiffness of some parts of the machine on the modal properties of the machine is performed in the second part of this thesis. A third part of this thesis is focused on the calculation of the dynamic response of the machine during the steady state operation of the machine and the influence of the rotor pack misalignment on the dynamic response is studied. The obtained results showed that the tangential components of the magnetic forces, which act on the stator pack, excite significant torsional vibration of the stator. Besides the vibration of the stator of the machine, the influence of the rotor pack misalignment on the sound power of the machine, vibration of the rotor, loads of rotor bearings and air gap eccentricity is studied in this thesis.
Design and realisation of 3D printer with high resolution of print
Peml, Luboš ; Hadaš, Zdeněk (referee) ; Dušek, Daniel (advisor)
This thesis deals with the design and realisation of the stereolithographic 3D printer using DLP projector. The work describes the selection of suitable components for the printer´s mechanical construction and manufacturing of this construction, the solution of printer´s electronics and creation of the printer´s host software and firmware. Recommendations based on executed experiments for the parameters´ values settings have been given here.
FEM model of piezoelectric MEMS filters
Procházka, Josef ; Dušek, Daniel (referee) ; Hadaš, Zdeněk (advisor)
This thesis focuses on simulation modelling of a piezoelectric MEMS filter, which may be used as a part of cochlear implant. A model of this filter is created in the programme ANSYS. A research on experimental cochlear implants and materials suitable for this application is also included.
Methodology of calculation of critical speed of rotating electrical machines
Sedláček, Jan ; Donát, Martin (referee) ; Dušek, Daniel (advisor)
This Master thesis describes the design of methodology for calculating the critical speed of rotating electric machines. The aim is to build finite element model of rotor system model, determine the natural frequencies to plot Campbell diagram and use this diagram to obtain the critical speeds. The Matlab software is used for this purpose and the Ansys software is used for verify the calculation.
Creation of database of stator core stiffness of rotational electrical machines
Podzemný, Zdeněk ; Donát, Martin (referee) ; Dušek, Daniel (advisor)
In this thesis is wrote up a complete procedure of stator core stiffness determination using finite element method (FEM), subsequently, the stator core stiffness database was created according to this procedure. In the next chapter is carried out a sensitivity analysis of one chosen stator core, which led to identifying parameters that affected its stiffness the most. Finally, a modal analysis of one synchronous machine was performed using FEM, in order to determine the effect of stator core stiffness on modal characteristics of the machine. Several modal shapes and corresponding natural frequencies were computed in this analysis, then only a few shapes with the highest core effect were chosen and compared.
Stress strain analysis of a synchronous generator
Majdič, Petr ; Donát, Martin (referee) ; Dušek, Daniel (advisor)
This master thesis deals with an impact of particular static and dynamic forces and temperature strain on horizontal synchronous generator. In connection with this, a stress distribution in construction and an assessment of security to terminal state of flexibility and weariness is being solved together with finding the most critical places on horizontal synchronous generator.

National Repository of Grey Literature : 36 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
6 DUŠEK, Daniel
7 Dušek, David
1 Dušek, Dominik
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.