National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.01 seconds. 
Calcium and Calcitonin in the Treatment of Osteoporosis
Drdlová, Marcela ; Vlček, Jiří (advisor) ; Kučera, Zdeněk (referee)
V. Závěr Hlavní náplň práce současných lékárníků tvoří výdejní činnost. Je nezbytné, aby si pacienti kromě léčivého přípravku odnášeli nejen dostatečné, odborné, srozumitelně podané informace o svém léku, ale také přesvědčení o možnosti úspěchu léčby a vlastní odhodlání léčit se. Aby farmaceuti pozitivně působili v tomto smyslu, je důležité, aby oni sami cítili určitou psychickou pohodu a pracovní spokojenost. Proto se tato diplomová práce zabývala faktory, které kladně i negativně ovlivňují práci lékárníků a farmaceutických laborantů. Podařilo se nám prokázat, že z hlediska uspokojení v práci a duševní rovnováhy jsou důležité zejména dobré vztahy na pracovišti i s pacienty, možnost pomoci jim v těžkých chvílích, které nemoc může přinést. Naopak psychické napětí a stres přináší konflikty na pracovišti a především s pacienty, velkým problémem je nedostatek času věnovat se důsledně jednotlivým pacientům a dalším činnostem. Podnětné by mohly být závěry vyplývající z hodnocení připravenosti absolventů farmacie pro výkon povolání. Velký počet lékárníků oceňuje dobré teoretické znalosti, z nichž některé jsou ovšem pro praxi nepoužitelné. Naopak vidí nedostatky v praktické přípravě, která by měla být více zaměřena na konkrétní situace a problémy v lékárně, čímž by se usnadnil nástup čerstvých absolventů do...
A Split Hopkinson Bar Method for Testing Materials with Low Characteristic Impedance
Buchar, J. ; Řídký, R. ; Drdlová, M. ; Trnka, Jan
A split Hopkinson pressure bar (SHPB) technique has been developed to study dynamic behaviour of materials having low characteristic impedance. To enable better matching of characteristic impedance with a specimen, polymethyl methacrylate (PMMA) bar is used as the output bar. The viscoelastic properties of PMMA are determined in advance through preliminary experiments. In the present SHPB method, the wave analysis of the stress pulses is executed in the frequency domain. Transmitted pulses on the PMMA output bar resulting from a SHPB test are resolved into frequency components by the Fourier transform, and are corrected to be the waveforms at the specimen-bar interfaces. The corrected waveforms have been used for the evaluation of experimental results on the stress pulse transmission and reflection at the interface between elastic (Aluminium) and viscoelastic bars.
Evaluation of Plate Structure Response to Buried Explosive Charges
Buchar, J. ; Řídký, R. ; Drdlová, M. ; Trnka, Jan
An interactiom of the blast pressure wave after detonation of a burried mine under the multilayer mine protection mounted to the bottom of a vehicle is described in this paper.The main focus was applied to absorbing capability of the multilayer sandwich. Results from numerical simulations were compared with experimental tests. The test procedure is provided according to STANAG 4569/AEP-55 standard with threat level 3B.

See also: similar author names
1 Drdlová, Marcela
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.