Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 101 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Monitorování poruch reprezentačního sálu Fürstenberského paláce na Malé Straně v Praze
Drdácký, Miloš ; Zíma, Pavel
Zpráva popisuje a analyzuje poruchy historických konstrukcí a vztahuje je k dlouhodobému monitorování změn teploty a pohybu trhlin.
Poruchy skleněných výplní stropu nad studovnou Knihovny AV ČR
Drdácký, Miloš ; Hlobil, Michal
Ve výzkumné zprávě je popsán současný stav poškození skleněných výplní stropu nad studovnou Knihovny AV ČR. Prasklé skleněné tabule jsou zdokumentovány a je navrženo opatření, které by mělo jejich budoucí porušení minimalizovat.
Zhodnocení jakostního stavu dřevěné konstrukce krovu, stropních konstrukcí v sondách, truhlářských prvků a zdiva Nové proboštství, nám. sv. Jiří č.p. 34, Pražský Hrad
Drdácký, Miloš ; Frankl, Jiří ; Kloiber, Michal
Zpráva obsahuje zhodnocení jakostního stavu dřevěné konstrukce krovu, stropních konstrukcí v sondách, truhlářských prvků a zdiva objektu Nové proboštství (Pražský hrad, nám. sv. Jiří č.p. 34) v souvislosti s plánovanou obnovou budovy.
Materiálový průzkum břidlicové krytiny pro účel památkové obnovy objektu Nové proboštství, nám. sv. Jiří č.p. 34, Pražský Hrad
Drdácký, Miloš ; Slížková, Zuzana ; Frankeová, Dita ; Hasníková, Hana ; Hauková, Petra ; Koudelková, Veronika ; Kozlovcev, Petr ; Valach, Jaroslav ; Wolf, Benjamin
Zpráva obsahuje výsledky studie zaměřené na materiálové vlastnosti historické břidlicové střešní krytiny a posouzení jejího stavu vzhledem k plánované obnově budovy.
Materiálové průzkumy pro účel památkové obnovy objektu Nové proboštství, nám. sv. Jiří č.p. 34, Pražský Hrad
Drdácký, Miloš ; Slížková, Zuzana ; Frankeová, Dita ; Hasníková, Hana ; Hauková, Petra ; Koudelková, Veronika ; Kozlovcev, Petr ; Ševčík, Radek ; Wolf, Benjamin
Zpráva obsahuje výsledky materiálových analýz vzorků omítek a kamene, odebraných z fasád a vnitřních omítek objektu Nové proboštství (Pražský hrad, nám. sv. Jiří č.p. 34). Předmětem studia bylo chemické složení a mikrostruktura omítek, petrografie pískovce, pórovitost materiálů rtuťovou porozimetrií, povrchová nasákavost omítek, obsah a distribuce vlhkosti ve zdivu, obsah a chemické složení vodorozpustných solí v omítkách. Výsledky analýz jsou podkladem pro budoucí návrh stavební obnovy objektu a postupy restaurování uměleckých prvků.
Souhrnná výzkumná zpráva z experimentálních prací zaměřených na iniciování únavových trhlin v pískovci a výzkum vlivu konsolidace na jeho lomové chování v případech výskytu trhlin
Šperl, Martin ; Drdácký, Miloš ; Jandejsek, Ivan
Iniciace únavových trhlin v pískovcových vzorcích (lokalita Božanov) byla provedena pomocí rezonančního pulzátoru v módu tříbodového ohybu. Díky tomu byla poškození geometricky totožná. Následné zkoušky umožnily posoudit vliv konsolidačních roztoků na lomové vlastnosti vyšetřovaného materiálu.
Charakteristika zdiva a defektů stěn místnosti č. 303 v prvním patře Horního zámku Státního zámku Kunštát
Drdácký, Miloš ; Frankeová, Dita ; Kloiber, Michal ; Koudelková, Veronika ; Lesák, Jaroslav ; Válek, Jan ; Viani, Alberto
Charakterizace zdiva místnosti č. 303 byla z důvodu přítomnosti vzácných celoplošných maleb na zdech provedena nedestruktivními technikami. Metody termografie, videoskopie a zemní radar byly využity pro odhalení struktury zdiva pod omítkou a pro hledání hranic zazděných ostění středověkých otvorů. Materiálovou analýzou úlomků historických malt pomocí termické analýzy a elektronové mikroskopie bylo jako pojivo malt identifikováno dolomitické vápno.
Testování účinnosti hydrofobizačního prostředku POLYMEMBRAN při použití na přírodním kameni a na zatvrdlé vápenné maltě. Souhrnná zpráva k projektu smluvního výzkumu na základě objednávky společnosti NANO PLM+, s.r.o
Hasníková, Hana ; Mordanova, Anna ; Drdácký, Miloš ; Slížková, Zuzana
Předmětem práce bylo testování vlivu hydrofobizačního činidla na vlastnosti čtyř různých přírodních kamenů, které jsou v České republice často používaným stavebním materiálem. Vedle změny barevnosti povrchu byly především posouzeny změny v mikrostruktuře, které zásadně ovlivňuji transport vody a vodní páry ošetřeným materiálem.
Provedení ověřovacích testů polohy výztuže na vybraných prvcích radarovým měřením
Válek, Jan ; Drdácký, Miloš ; Urushadze, Shota
Posouzení vhodnosti použití zemního radaru pro průzkum výztuže montovaných železobetonových prvků průmyslové montážní haly. Na základě výsledků nebyl zemní radar vybrán jako vhodná NDT metoda pro tento konkrétní případ.
Diagnostika poruch kladí na severním rizalitu Národního divadla v Praze
Drdácký, Miloš ; Frankl, Jiří ; Valach, Jaroslav ; Válek, Jan ; Beran, Pavel
Zpráva o průzkumu a zkouškách, které měly popsat a zhodnotit stav pískovcového kladí na konstrukci loggie severního vstupního rizalitu budovy Národního divadla v Praze.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 101 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.