Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Adipokines (leptin and adiponectin) as predictors of weight loss and weight regain during one year period following the 10-week low caloric diet (NUGENOB study)
Drahoš, Jan ; Polák, Jan (vedoucí práce)
Souhrn Obezita je způsobena nerovnováhou mezi příjmem a výdejem energie, která je ovlivněná řadou vnějších i vnitřních faktorů. Mezi ně patří i hladiny leptinu a adiponektinu. Leptin je hormon sekretovaný hlavně adipocyty. Jeho sekrece se zvyšuje s množstvím tělesného tuku a obsahem tuku v buňkách. Leptin působí pozitivně na úbytek váhy. Vysoké hladiny leptinu se ale mohou pojit se stavem, který se nazývá leptinovou rezistencí, kdy se účinky leptinu projevují jen v omezené míře. Adiponektin je produkován výhradně tukovou tkání. Bylo prokázáno, že hladiny leptinu jsou nižší u obézních pacientů v porovnání s normální populací. To může souviset s tím, že adiponektin má pozitivní vliv na mnoho metabolických procesů a zlepšuje inzulínovou citlivost a metabolický profil a proto je jeho nedostatek predispozicí pro metabolická onemocnění. Pro svou práci jsem využil data získaná v rámci projektu Nugenob, který probíhal v 8 evropských městech a kterého se účastnilo přibližně 750 osob. V rámci studie prošli dobrovolníci desetitýdenní dietní intervencí, před jejímž začátkem a po jejímž konci byla u všech změřena základní antropometrie a odebrána krev pro stanovení řady parametrů včetně hladin leptinu a u 40 osob také adiponektinu. Čeští pacienti se dostavili na kontrolu výše zmíněných parametrů ještě po 1 roce od...

Viz též: podobná jména autorů
2 DRAHOŠ, Jiří
2 Drahoš, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.