National Repository of Grey Literature 169 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Creating a Depth Map of Eye Iris in Visible Spectrum
Kubíček, Martin ; Kanich, Ondřej (referee) ; Drahanský, Martin (advisor)
Diplomová práce si dává za cíl navrhnout a uvést v praxi metodiku snímání oční duhovky ve viditelném spektru. Klade přitom důraz na kvalitu snímků, věrohodné podání barev vůči reálnému podkladu a hlavně na kontinuální hloubku ostrosti, která odhaluje dosud nezkoumané aspekty a detaily duhovky. V poslední řadě se také soustředí na co nejmenší vystavení duhovky fyzickému stresu. Metodika obsahuje přesné postupy jak snímat duhovku a zajištuje tím konzistentnost snímků. Tím umožní vytvářet databáze duhovek s ohledem na jejich vývoj v čase či jiném aspektu jako je například psychologický stav snímané osoby. Na úvod je v práci představena anatomie lidského oka a zejména pak duhovky. Dále pak známé způsoby snímání duhovky. Následuje část, jež se zabývá správným osvětlením duhovky. To je nutné pro požadovanou úroveň kvality snímků zároveň ale vystavuje oko velkému fyzickému stresu. Je tedy nutné najít kompromis mezi těmito aspekty. Důležitý je popis samotné metodiky obsahující podrobný popis snímání. Dále se práce zabývá nutnými postprodukčními úpravami jako je například složení snímků s různou hloubkou ostrosti do jednoho kontinuálního snímku či aplikací filtrů pro odstranění vad na snímcích. Poslední část práce je rozdělena na zhodnocení výsledků a závěr, v němž se rozebírají možné rozšíření či úpravy metodiky tak, aby ji bylo možné použít i mimo laboratorní podmínky.
Partial Fingerprint Detection Using Blob Detection Algorithm
Vasiljević, Nemanja ; Drahanský, Martin (referee) ; Heidari, Mona (advisor)
Tato bakalářská práce se zabyva problemetikou detekci a lokalizaci kožních onemocnění v poškozených snímcích otisků prstů a popisuje řešení realizované pomocí technik zpracování obrazu.
Car Localization Using Satellite Systems
Uhliar, Martin ; Drahanský, Martin (referee) ; Goldmann, Tomáš (advisor)
This bachelor thesis deals with the design, hardware and software implementation of a location device which can get a location data and speed of a car on the Earth's surface. Through the GPRS mobile network, the obtained values  are transferred to a remote server and then stored in a database. This data is presented to the user via a web application that displays the current location of the car on the map. The device is controlled by ARM microcontroller.
Anti-Drone Perimeter Protection
Janík, Roman ; Dvořák, Michal (referee) ; Drahanský, Martin (advisor)
Developement of drone technology brings opportunities for many fields of human activity, but simultaneously brings security threats. A need to effectively face these threats arises. In this work, problematics and state-of-the-art methods for object detection in a video captured by moving camera. Further I proposed a system for a drone or a flock of drones detection and localization. Algorithm for detection is based on convolutional neural network, specifically on SSD algorithm. I implemented the system with library OpenCV with possible acceleration of algorithm with GPU via OpenCL. I tested the created solution on both a video and a video camera output.
Biometric Gateway Using Camera to Identify People
Jelen, Vilém ; Drahanský, Martin (referee) ; Goldmann, Tomáš (advisor)
Biometric gateways are used to quickly and accurately identify people. Of the biometric characteristics, iris, face and fingerprints are commonly used. By combining them, better identification results can be achieved. The aim of this thesis is to create such a biometric gateway together with the control application. A combination of iris of both eyes and face is used, which is captured by cameras from three angles to increase accuracy. Neural networks are used to detect and extract face features. Iris recognition is realized using Daugman's algorithm.
Detection of a Drone in Space
Rydlo, Štěpán ; Orság, Filip (referee) ; Drahanský, Martin (advisor)
This master thesis purposes is create localization system using software defined radio. The purpose of this thesis is to create new localization system, which will be independent of existing systems. To create a localization system, we will use ADALM-PLUTO device to send and receive radio signals. This work contains a decription of serval possibilities how to create the localization system and description of their comunication.
Generation of Skin Diseases into the Synthetic Fingerprints Using SFinGe
Svoradová, Veronika ; Kanich, Ondřej (referee) ; Drahanský, Martin (advisor)
The bachelor thesis deals with the design and implementation of an algorithm that generates skin diseases into a synthetic fingerprint. Generated objects help to create the main features of skin diseases into fingerprints which are designed by the SFinGe generator. Selected skin diseases are atopic eczema and dishydrosis.
Weapon Detection in an Image
Debnár, Pavol ; Drahanský, Martin (referee) ; Dvořák, Michal (advisor)
This thesis is focused on the topic of firearms detection in images. In the theoretic section, the explanation of the term firearm is covered, along with the definition of the most prevalent firearm categories. Then the concept of image noise and the ways it can hinder image detection is covered, along  with ways of reducing it. Next, algorithms of image detection are introduced - first those which operate on the basis of neural nets - such as Convolutional Neural Nets and Single Shot Multibox Detection. The next section discusses classic algorithms of object detection such as HOG+SVM and SURF. After that, information on the used libraries and software is provided. The experimental part covers the designed algorithm and database. For detection, the HOG+SVM, SURF and SSD algorithms were used. All the algorithms are tested on the database and, if possible, on video. A final evaluation is provided, along with possible future development options.
Reconstruction of Extracted Bloodstream in Images of Retinas
Kozel, Vojtěch ; Drahanský, Martin (referee) ; Semerád, Lukáš (advisor)
Retinal bloodstream plays a significant role in many specializations. In medicine, retinal images are used for automatic disease diagnosis. The blood vessel tree is unique for each individual, and as such this feature is often used in biometric systems for person-recognition. Healthy individuals possess consistent retinas throughout their life, however, there are many reasons why retinal changes may occur. The most common reason for physical changes is disease. In such cases problems arise in automated processing of retina images. These problems may also lie with retinal scans errors or blood vessel extraction algorithm error. This thesis describes reasons why segmented blood vessels are interrupted. Main goal of this thesis is to create a program which can automatically locate interrupted vessel segments and reconstruct them. The program is implemented in Java with OpenCV library.
Generation of Spoof Effects into Synthetic Fingerprints from SFinGe Generator
Vrábľová, Žofia ; Drahanský, Martin (referee) ; Kanich, Ondřej (advisor)
The goal of this thesis is to create application to generate spoof effects into synthetic fingerprints from the SFinGe generator. Spoof effects chosen for this thesis are air bubbles, unnatural overall shape and clear external contours of fingerprint. Those effects were analyzed, methods to generate these effects were designed and then implemented. According to testing, generation of implemented methods led to reduction in quality of fingerprint images. Score gained in a commercial tool decreased by 49.37 % in average and image quality evaluated by the method designed in Ing. Oravec's thesis decreased by 6.18 % in average,  when the combination of all implemented spoof effects was generated.

National Repository of Grey Literature : 169 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.