National Repository of Grey Literature 189 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Creating a Depth Map of Eye Iris in Visible Spectrum
Kubíček, Martin ; Kanich, Ondřej (referee) ; Drahanský, Martin (advisor)
Diplomová práce si dává za cíl navrhnout a uvést v praxi metodiku snímání oční duhovky ve viditelném spektru. Klade přitom důraz na kvalitu snímků, věrohodné podání barev vůči reálnému podkladu a hlavně na kontinuální hloubku ostrosti, která odhaluje dosud nezk- oumané aspekty a detaily duhovky. V poslední řadě se také soustředí na co nejmenší vys- tavení duhovky fyzickému stresu. Metodika obsahuje přesné postupy jak snímat duhovku a zajištuje tím konzistentnost snímků. Tím umožní vytvářet databáze duhovek s ohledem na jejich vývoj v čase či jiném aspektu jako je například psychologický stav snímané os- oby. Na úvod je v práci představena anatomie lidského oka a zejména pak duhovky. Dále pak známé způsoby snímání duhovky. Následuje část, jež se zabývá správným osvětlením duhovky. To je nutné pro požadovanou úroveň kvality snímků zároveň ale vystavuje oko velkému fyzickému stresu. Je tedy nutné najít kompromis mezi těmito aspekty. Důležitý je popis samotné metodiky obsahující podrobný popis snímání. Dále se práce zabývá nutnými postprodukčními úpravami jako je například složení snímků s různou hloubkou ostrosti do jednoho kontinuálního snímku či aplikací filtrů pro odstranění vad na snímcích. Poslední část práce je rozdělena na zhodnocení výsledků a závěr, v němž se rozebírají možné rozšíření či úpravy metodiky tak, aby ji bylo možné použít i mimo laboratorní podmínky.
Generation of Skin Diseases into the Synthetic Fingerprints from Anguli
Míšová, Miroslava ; Kanich, Ondřej (referee) ; Drahanský, Martin (advisor)
This bachelor thesis deals with skin diseases affecting fingers and palms. For this thesis dyshidrotic eczema and hyperkeratosis has been chosen. Fingerprints with these diseases from database of research group STRaDe is analyzed. Procedure, how to generate this diseases into fingerprints with generator Anguli, is proposed. Procedure is implemented and evaluated by tests of algorithms for fingerprints comparison.
Creation of GUI Designer for iTP (iNELS Touch Panels)
Kučera, Ondřej ; Šála, Jakub (referee) ; Drahanský, Martin (advisor)
This thesis is concerned with creation of designer for graphical user interface used in mobile devices. The application for these devices will be used for controlling system of intelligent electroinstallation. The thesis describes an existing solution of an intelligent electroinstallation provided by ELKO EP, s.r.o. It also contains detailed design of a prototype of an application to be used on mobile device and a desktop application used for graphical design.
System for Recognition of 3D Hand Geometry
Svoboda, Jan ; Mráček, Štěpán (referee) ; Drahanský, Martin (advisor)
V posledním desetiletí došlo ke zvýšení zájmu o užití 3D dat k biometrické identifikaci osob. Možná vůbec největší výzkum proběhl v oblasti 3D rozpoznávání podle obličeje, přičemž je v současné době dostupných vícero komerčních zařízení. V oblastni rozpoznávání podle 3D geometrie ruky byl v minulých letech proveden určitý výzkum jehož výsledkem však nebylo žádné komerční zařízení. Nezávisle na tomto výzkumu se v posledních letech velmi rozšířil trh s cenově dostupnými 3D sensory, což potenciálně umožňuje jejich nasazení v mnoha typech biometrických systémů. Hlavním cílem této práce je vytvořit funkční vzorek bezdotykového systému pro rozpoznávání osob podle 3D geometrie ruky, který bude používat novou levnou kameru RealSense 3D vyvíjenou v současné době firmou Intel. Jedním z problémů při použití RealSense kamery je její velmi malý form factor, který je příčinou nižší kvality výsledných snímků v porovnání s velmi drahými alternativami, které byly použity v již dříve zmíněném výzkumu 3D biometrických systémů. Práce se snaží analyzovat robustnost různých 2D a 3D příznaků a vyzkoušet několik různých přístupů k jejich fúzi. Rovněž je vyhodnocena výkonnost výsledného systému, kde je ukázáno, že navržené řešení dosahuje výsledků porovnatelných se state-of-the-art. 
Java Byte Code Emulator Suitable for Malware Detection and Analysis
Kubernát, Tomáš ; Rogalewicz, Adam (referee) ; Drahanský, Martin (advisor)
The goal of this thesis is to create a virtual machine that emulates a running programs written in Java programing language, which would be suitable for malware analysis and detection. The emulator is able to detect arguments of exploitable methods from Java standard classes, the order of calling these exploitable methods and also execution the test application. Overall functionality was tested on appropriate examples in which held its own measurements. At the end of the paper we describe testing of the emulator, which also contains tables and graphs for better results visualization.
Intelligent Building Management Software Implementation Using PLC
Michal, Pavel ; Drahanský, Martin (referee) ; Marvan, Aleš (advisor)
This work deals with the development of an application module SoftPLC, which is running on the control unit based on the Linux operating system for the company Elko EP. The control unit for IMB is designed for intelligent building management and it is configurable via the SOAP protocol using iNELS Designer & Manager 3.
Application for a Android Smartphone and Tablet for Control of the iNELS RF Unit
Šreibr, Jakub ; Richter, Michal (referee) ; Drahanský, Martin (advisor)
The first part deals with the issue of intelligent electrical installations. It describes the types and their advantages and disadvantages. It deals in detail with the wireless system iNELS RF Control, which was developed by ELKO EP s.r.o. It describes the principles of communication and selected elements of the system. It also discusses the Android platform and its capabilities. Another part consists of requirements analysis and application design for control of the system iNELS RF Control. Application design consists of used architecture model, description of communication, database model and application logic’s model. The fourth part describes the implementation of applications, including the technology, development tools and system components. It contains a description of the final application parts. The fifth section deals with testing of the application. It contains methods, tools and techniques. The conclusion contains appreciation of the work and achievements.
Acquirement and Interpretation of GPS Data for Aerospace Industry
Rejman, Lukáš ; Smolík, Luděk (referee) ; Drahanský, Martin (advisor)
This thesis deals with design and implementation of collecting data from GPS device. The proposed solution provides storage of the current GPS information in NMEA standard, where each sentence of this standard are stored in XML le. Record performs GPS device based on Windows Mobile 6.1 system, which communicates with built-in module and the data are stored in XML format. Thus, stored data is interpreted using Interpret GPS data, which uses Google Maps to display information about the track.
Dynamic Changes in the Terrain
Dvořák, Radim ; Bílek, Václav (referee) ; Drahanský, Martin (advisor)
This thesis deals with design, implementation and analysis of the model for dynamic changes in the terrain. Present state of terrain deformation in OpenSceneGraph environment is described and available relevant software called TDS, which allows terrain adaptation to new inserted objects is presented. Special emphasis is placed on design of model for physically based terrain deformations that are caused by moving object or by bomb explosion. The results of simulation tests are presented and on the base of model analysis, the optimizations, which significantly improve final algorithm, are designed and realized.
Realistic Model of the Sky
Kussior, Zdeněk ; Bílek, Václav (referee) ; Drahanský, Martin (advisor)
The paper describes a theoretical base and realization of realistic volumetric clouds visualization in an environment of real-time simulator. The first part is concerned with a meteorological background of this problem. I show international classification of ten basic cloud types including a short description and cases of occurence. The following part is concerned with an interaction between cloudiness and simulation core, which is based on the fact, that each cloud acts as a mechanical or an electromagnetic obstacle. This should be considered on some way in simulation. The next part describes technologies and practical implementations of visualization and evaluates their characteristics. Finally, the last chapter describes my implementation and tries to outline project advancement.

National Repository of Grey Literature : 189 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.