National Repository of Grey Literature 209 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Reconstruction of Missing Parts of the Face Using Neural Network
Marek, Jan ; Drahanský, Martin (referee) ; Goldmann, Tomáš (advisor)
Cílem této práce je vytvořit neuronovou síť která bude schopna rekonstruovat obličeje z fotografií na kterých je část obličeje překrytá maskou. Jsou prezentovány koncepty využívané při vývoji konvolučních neuronových sítí a generativních kompetitivních sítí. Dále jsou popsány koncepty používané v neuronových sítích specificky pro rekonstrukci fotografií obličejů. Je představen model generativní kompetitivní sítě využívající kombinaci hrazených konvolučních vrstev a víceškálových bloků schopný realisticky doplnit oblasti obličeje zakryté maskou.
Synthetic Fingerprint Generation Using GAN
Dvořák, Jiří ; Drahanský, Martin (referee) ; Kanich, Ondřej (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá generováním syntetických otisků prstů za pomoci modelu založeném na principu generativních soupeřících sítí. Práce shrnuje základní teoretické informace z biometrie se zaměřením na otisky prstů. Zaobírá se také principem jednoho z populárních generátorů syntetických otisků prstů - nástrojem SFinGe. Práce představuje model postavený na hluboké konvoluční generativní soupeřící síti a představuje několik metod, které vedly ke zlepšení jeho výkonu. Vyhodnocení výsledků bylo provedeno výpočtem "Fréchet Inception Distance mezi vygenerovanými a existujími otisky. Dále byl vygenerován dataset obsahující 100 snímků. Ten byl vyhodnocen nástrojem NFIQ 2.0, který ukázal, že model je schopný generovat otisky prstů kvality srovnatelné s reálnými trénovacími daty.
Algorithm for Head Comparison in Non-Standard Views
Wysoglad, Jaromír ; Goldmann, Tomáš (referee) ; Drahanský, Martin (advisor)
The goal of this work is to create an algorithm for human head comparison. The algorithm is able to compare heads in a lot of different positions, but the heads, that are being compared, must be in the same position. At first the algorithm uses some freely available detectors for detecting heads and head parts. Then a histogram of oriented gradients is computed for each part of each head and by comparing them the algorithm finds out the dissimilarity of the heads. From the testing set of 30 pictures the algorithm is able to successfully detect heads on 26 pictures. Every picture was compared with 5 other pictures, with one of them containing a head of the same person. If I don't count the 4 pictures, where the algorithm wasn't able to detect the head and 2 pictures, which should have been assigned to these pictures. The algorithm successfully determined, that the head of the same person is the most similar on 18 pictures. On 5 pictures the head of the same person was determined as the 3rd most similar and on one of the pictures the algorithm failed completely and determined the head of the same person to be the least similar. The algorithm is successful with head comparison in different positions on most of the pictures.
Indoor Detection of People Based on Vital Sign Sensing
Plaček, Dan ; Heidari, Mona (referee) ; Drahanský, Martin (advisor)
V dnešní době chytrých domácností a velkého důrazu kladeného na ochranu dat, je žádoucí provádět detekci přítomnosti člověka a také jeho zdravotního stavu anonymně, a to za pomoci jeho vitálních funkcí. Cílem této práce je provést detekci osob na základě jejich vitálních funkcí, konkrétně tepu a dechu. Za tímto účelem je navržen algoritmický přístup a následně je implementováno řešení. Tep a dech je snímán UWB a FMCW radarem, následně  jsou získaná data zpracována a zmíněné vitální funkce jsou extrahovány. V práci je také představeno experimentální měření a jeho výsledky.
System for People Detection and Localization Using Thermal Imaging Cameras
Charvát, Michal ; Kempter, Guido (referee) ; Drahanský, Martin (advisor)
V dnešním světě je neustále se zvyšující poptávka po spolehlivých automatizovaných mechanismech pro detekci a lokalizaci osob pro různé účely -- od analýzy pohybu návštěvníků v muzeích přes ovládání chytrých domovů až po hlídání nebezpečných oblastí, jimiž jsou například nástupiště vlakových stanic. Představujeme metodu detekce a lokalizace osob s pomocí nízkonákladových termálních kamer FLIR Lepton 3.5 a malých počítačů Raspberry Pi 3B+. Tento projekt, navazující na předchozí bakalářský projekt "Detekce lidí v místnosti za použití nízkonákladové termální kamery", nově podporuje modelování komplexních scén s polygonálními okraji a více termálními kamerami. V této práci představujeme vylepšenou knihovnu řízení a snímání pro kameru Lepton 3.5, novou techniku detekce lidí používající nejmodernější YOLO (You Only Look Once) detektor objektů v reálném čase, založený na hlubokých neuronových sítích, dále novou automaticky konfigurovatelnou termální jednotku, chráněnou schránkou z 3D tiskárny pro bezpečnou manipulaci, a v neposlední řadě také podrobný návod instalace detekčního systému do nového prostředí a další podpůrné nástroje a vylepšení. Výsledky nového systému demonstrujeme příkladem analýzy pohybu osob v Národním muzeu v Praze.
Manipulator Control for Acquisition of the Eye Retina
Malaník, Petr ; Dvořák, Michal (referee) ; Drahanský, Martin (advisor)
To use the image of the retina for biometric or medical purposes, it is necessary that the image is of the highest quality and ideally covers the largest possible area. It is therefore necessary to move the sensing device to the most suitable position while ensuring its stability. A laboratory handling platform is used for this purpose. The platform is moved by stepper motors. A control board equipped with a microcontroller has been developed for their control, which allows very fine movements. The theoretical accuracy of the manipulator is up to 20 nm. Since it is necessary for sensing, to have proper retina illumination, the control system also includes adjustable illumination elements in the infrared and visible spectrum. The resulting system allows scanning of the retina of the eye from multiple angles and thereby effectively increase the area on which it is possible to further look for diseases or biometric features.
IoT Home System
Kovařík, Viktor ; Drahanský, Martin (referee) ; Goldmann, Tomáš (advisor)
The aim of this thesis was to learn and summarize basic information about IoT systems, which protocols are used and introduction of Google Home system. The first part of the thesis describes the individual parts of the system --- microcontrollers, sensors, light elements and possible systems for backend. In the implementation part of the thesis was designed a solution for smart home controling using Google Home technology. Based on data from the weather station, the system controls and adjusts the intensity of outdoor lighting and controls the blinds. Furthermore, a control module for gate and garage door control is implemented. The system also takes care of vacuum cleaning in the house using iRobot Roomba vacuum cleaners with custom Wi-Fi module. The final part of the thesis summarizes the achieved results.
Tool for Detection and Correction of Images with Diseased Eye Retinas
Jochlík, Jakub ; Semerád, Lukáš (referee) ; Drahanský, Martin (advisor)
Loss or partial loss of eye sight can have major effect on quality of person's life. One of the most common diseases, which causes loss or partial loss of eye sight are diabetic retinopathy and age releated macular degeneration. Both of these diseases can be prevented or mediated by early detection and proper treatment. The fundus camera, which is used to capture eye retina, has had major effect on increasing quality and speed of early detection. Images captured by fundus camera can be automatically analyzed in order to detect any possible signs of retina damage. This thesis proposes one possible way of automating this process. First part of this thesis describes eye, its diseases and capturing technology. Second part then proposes way of automating detection process and its implementation. Lastly, the results are evaluated.
Reconstruction of the Bloodstream of the Finger in 3D from a Video Sequence
Záleský, Jiří ; Kanich, Ondřej (referee) ; Drahanský, Martin (advisor)
The goal of the master thesis is the design and construction of a device for capturing video sequences of the cardiovascular system of the finger of a human hand and the subsequently design and implementation of a method of data extraction for its reconstruction into a 3D model.
Generation of Synthetic Retinal Images with High Resolution
Aubrecht, Tomáš ; Heidari, Mona (referee) ; Drahanský, Martin (advisor)
K pořízení snímků sítnice, která představuje nejdůležitější část lidského oka, je potřeba speciálního vybavení, kterým je fundus kamera. Z tohoto důvodu je cílem této práce navrhnout a implementovat systém, který bude schopný generovat takovéto snímky bez použítí této kamery. Navržený systém využívá mapování vstupního černobílého snímku krevního řečiště sítnice na barevný výstupní snímek celé sítnice. Systém se skládá ze dvou neuronových sítí: generátoru, který generuje snímky sítnic, a diskriminátoru, který klasifikuje dané snímky jako reálné či syntetické. Tento systém byl natrénován na 141 snímcích z veřejně dostupných databází. Následně byla vytvořena nová databáze obsahující více než 2,800 snímků zdravých sítnic v rozlišení 1024x1024. Tato databáze může být použita jako učební pomůcka pro oční lékaře nebo může poskytovat základ pro vývoj různých aplikací pracujících se sítnicemi.

National Repository of Grey Literature : 209 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.