Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Comparative Analysis of Neologisms in Selected Works of Terry Pratchett and George R. R. Martin
Dragounová, Tereza ; Lancová, Klára (vedoucí práce) ; Pípalová, Renata (oponent)
Práce se věnuje porovnání neologismů z vybraných děl dvou fantasy sérií, konkrétně z knih Last Continent (Poslední kontinent) a Jingo (Hrr na ně!), které obě patří do knižní série Discworld (Úžasná Zeměplocha) od Terryho Pratchetta, a z knihy A Game of Thrones (Hra o trůny), která je dílem ze série A Song of Ice and Fire (Píseň ledu a ohně) od George R. R. Martina. Neologismy shromážděné z těchto tří knih jsou nejprve podrobeny individuálnímu zkoumání a jsou rozřazeny do odpovídajících kategorií podle toho, jaký slovotvorný proces byl využit při jejich tvorbě. Následně jsou údaje z odpovídajících si kategorií porovnány a pozornost při jejich srovnání je věnována stejnou měrou jak potenciálním rozdílům, tak i signifikantním podobnostem. Dalším krokem byl pokus o interpretaci takto získaných výsledků s důrazem na příčiny těchto závěrů, především na ty, které by mohly plynout z rodílnosti podžánrů obou knih. Srovnání ukázalo jak rozdíly, tak podobnosti a některé z nich byly velice výrazné. Slovotvornými procesy, které poskytly nejzajímavější výsledky, byla kompozita a marginální slovotvorné procesy, jež byly v obou sériích použity ve značně jiných měrách. Ostatní procesy byly použity většinou podobně nebo vykazovaly pouze nepatrné rozdíly. Klíčová slova: slovotvorba, neologismus, srovnání
Role of Affixation in the English Pronunciation
Dragounová, Tereza ; Červinková Poesová, Kristýna (vedoucí práce) ; Matuchová, Klára (oponent)
Cílem této práce je prozkoumat a popsat vztah mezi procesy afixace a změnami, které tyto procesy přinášejí po zvukové stránce anglického jazyka. Teoretická část přednáší klasifikaci inflexních a vybraných derivačních afixů a podrobuje zkoumání jaký dopad mají na umístění slovního přízvuku a na další aspekty výslovnosti. Praktická část zahrnuje výzkum, jehož cílem bylo nashromáždit slovní zásobu z běžných učebnic anglického jazyka a tento vzorek analyzovat aparátem předloženým v teoretické části. Hlavním záměrem bylo zjistit, v jakém rozsahu je zkoumaný jev skutečně reflektován v běžné slovní zásobě a také jestli by nějaké konkrétní oblasti z této klasifikace mohly být výhodně použity při vyučování správné výslovnosti anglických slov. Klíčová slova afixace, předpona, přípona, umístění slovního přízvuku

Viz též: podobná jména autorů
1 Dragounová, Táňa
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.