National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
Ocenění externalit vzniklých zemědělskou výrobou
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Seják, Josef ; Pražan, Jaroslav ; Kučera, Zdeněk ; Křůmalová, Veronika ; Krausová, Jana ; Kraus, Josef ; Kovář, Jaromír ; Jílková, Jiřina ; Doucha, Tomáš
V souladu se zadáním projektu měl projekt následující cíl: identifikace, specifikace a pokus o kvantifikaci kladných i záporných externalit vzniklých zemědělskou výrobou. Tento výstup představuje syntézu celkové práce řešitelského kolektivu za oba roky, 2000 a 2001. Se záměrem zachovat přehlednost studie jsou zde výsledky práce prezentovány v souhrnné podobě, s prezentací nejdůležitějších výsledků. Teoreticko-metodologická východiska. Kvantifikace vybraných externalit. Vazba úkolů na agrární politiku a politiku ŽP.
Ocenění externalit vzniklých zemědělskou výrobou: Studie shrnující poznatky, zkušenosti a doporučení zemí OECD k problémům oceňování externalit v rámci multifunkčního zemědělství
Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, Praha ; Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Šmejkalová, Helena ; Lisá, Milena ; Dyková, Eva ; Doucha, Tomáš ; Sokol, Zdeněk ; Kraus, Josef
Studie prezentuje výsledky prvního kola analytických prací týkajících se multifukčností. Souhrnně mohou tyto výsledky tvořit základní prvky pro budoucí analýzu politiky. Pojem a význam multifunkčního zemědělství. Struktura a výstup multifunkčního výrobního procesu. Extrernality a veřejné statky jako aspekty multifunkčnosti. Multifunkčnost zemědělství a deformace hospodářské soutěže. Švýcarská "Zelená zpráva 2000" - agroekologické indikátory. Rakouská "Zelená zpráva 1999" - agroenvironmentální souvislosti. Kvantifikace environmentálních výkonů (příklady).

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.