Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Imunologické příčiny mužské neplodnosti
Stiborová, Martina ; Brynychová, Iva (vedoucí práce) ; Dostálová, Pavla (oponent)
Neplodnost, tedy neschopnost počít dítě po ročním pravidelném nechráněném styku, se vyskytuje u přibližně 15 % partnerských dvojic. Vedle genetických, anatomických, hormonálních a infekčních příčin se ukazuje také důležitost imunopatologických mechanismů, které se podílejí na neplodnosti z 15 %. Imunitní systém má chránit vnitřní stálost organismu a reagovat na tzv. "nebezpečné" signály, kterým mohou být spermie jako autoantigeny u mužů a alloantigeny u žen. Zdravý jedinec má vytvořené ochranné mechanismy k ochraně spermií před možným útokem imunitního systému. Selhání ochranných mechanismů a přirozeného imunologického systému může vést ke vzniku protilátek proti spermiím. Protilátky proti proteinům spermií negativně ovlivňují fertilizační schopnost spermií a jsou jednou z hlavních příčin neplodnosti. Práce popisuje možný vznik protilátek proti spermiím u obou pohlaví. Také přibližuje vývoj spermií, imunologické vlastnosti pohlavního traktu u mužů i žen, a nakonec stručně shrnuje vlastnosti protilátek proti spermiím a léčbu imunologické neplodnosti. Klíčová slova: Reprodukce, neplodnost, spermie, protilátky proti spermiím, autoimunita
Vliv estrogenů na kapacitaci a akrosomální reakci kančích spermií in vitro.
Dostálová, Pavla ; Pěknicová, Jana (vedoucí práce) ; Nedvídek, Josef (oponent)
Oplození je jedinečný proces, při kterém dochází k fúzi samčí a samičí pohlavní buňky a vzniku nového organismu. Dříve než jsou pohlavní buňky schopné fúzovat, musí projít řadou regulovaných dějů. Mezi takové děje patří v případě samčí pohlavní buňky i kapacitace a akrosomální reakce (AR), které spermie podstupují v samičím reprodukčním traktu. Ačkoli je proces kapacitace studován již více než půl století, stále nejsou zcela známy jeho molekulární mechanismy a složky, které ho ovlivňují. V poslední době přibývá důkazů o vlivu estrogenů, původně považovaných za samičí pohlaví hormony, na mužskou reprodukci. Spermie při své cestě za vajíčkem přichází do kontaktu s estrogeny jak v samčím, tak samičím reprodukčním traktu a je tedy možné, že estrogeny hrají roli i v procesech zrání spermie. Tato studie se zabývá vlivem tří endogenních estrogenů (E1 - estron, E2 - 17β estradiol, E3 - estriol) a jednoho syntetického estrogenu (EE2 - 17α etynylestradiol), hojně používaného jako složka orální antikoncepce, na samčí reprodukci na úrovni dvou zracích dějů spermie - kapacitace a AR. Byl prokázán stimulační vliv všech testovaných estrogenů na kapacitaci i AR indukovanou zona pellucida. Prokapacitační vliv estrogenů závisel na estrogenu, jeho koncentraci a čase kapacitace. Rovněž byly zjištěny rozdíly ve...
Já a ona (Tvorba herecké postavy)
Dostálová, Pavla ; HRBEK, Daniel (vedoucí práce) ; TÖPFER, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje především na mé herecké sebepoznání. Popisuji svůj způsob práce na tvorbě konkrétní herecké postavy (Kačenka, hra Olivera Bukowského Hosté), přičemž se vracím ke zkušenostem ze čtyř let studia na divadelní fakultě. Zaměřuji se především na práci s textem, s režisérem a hereckými partnery. Pokouším se konkrétně pojmenovat okamžiky, které ovlivnily můj herecký vývoj, a snažím se určit, jaký měly vliv na mou tvorbu. V souvislosti s tím se dotýkám tématu sebekontroly. Práce je především zpětnou reflexí, vznikala z potřeby pracovat na sobě, jak v oboru herectví, tak v oboru režie - dramaturgie, který momentálně studuji
Estrogen receptor beta (ERβ) in testicular cells and sperm
Dostálová, Pavla ; Žatecká, Eva ; Děd, Lukáš ; Dorosh, Andriy ; Postlerová, Pavla ; Jonáková, Věra ; Dvořáková-Hortová, Kateřina ; Pěknicová, Jana
Estrogen is a steroid hormone that plays an important role during sperm development in the male and female reproductive tract. Estrogen signalling is a complex process that depends on cell milieu and presence of receptors. Thanks to the steroid nature of estrogens, they can pass through the plasmatic membrane and bind to the intracellular estrogen receptors (ERs). Within the cell, there are several pools of ERs. One of them is localized to the cell nucleus and their activation leads to direct or indirect binding to DNA and ultimately to alternation in gene expression (genomic pathway). Other pools of ERs are associated with plasma membrane or are located in cytosol. Activation of membrane associated ERs leads to rapid non-genomic responses. Nowadays, two classical estrogen receptors are known – ERα and ERβ. Since ERβ is a predominant variant in testes, we focused our study on expression of ERβ variants in murine testes and sperm. We detected two variants of ERβ at mRNA level in both, testes and sperm. These variants differ in 54 nucleotids within the ligand binding domain and this variability results in different affinity to estrogen. We analyzed individual testicular cell types (spermatogonia, spermatocytes, spermatids, Sertoli cells) by RT-qPCR. Our results suggest that both ERβ variants are coexpressed in the same cell type and may therefore interact together. This may have consequences in mediating of estrogen signalling. Moreover, ERβ is expressed more in the later stages of spermatogenesis suggesting the role of ERβ in these stages or alternatively in spermatozoa alone. At the protein level, we detected ERβ in nuclear, membrane and cytosolic fraction prepared from testicular tissue suggesting the involvement of both, genomic and non-genomic, pathways of estrogen signaling in testes. In sperm, anti-ERβ antibodies localized ERβ in acrosome region and tail which is in accordance with the known role of estrogen on capacitation, acrosome reaction and motility.
Zhodnocení investičních kritérií pro umístění kapitálu do vybraných zemí EU
Dostálová, Pavla
Diplomová práce se zabývá zhodnocením investičních kritérií, které ovlivňují investory při rozhodování o umístění kapitálu. Hlavním cílem této práce je na základě regresní analýzy identifikovat investiční a daňová kritéria. Pro naplnění hlavního cíle je zapotřebí prostřednictvím shlukové analýzy vybrat země EU, které budou použity do regresní analýzy. Poslední částí této práce bude swot analýza, která identifikuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby vybraných destinací. V závěru práce bude uvedena země EU, která se jeví jako nejvhodnější pro umístění investice.
Expression of estrogen receptor beta (ERβ) In murine male reproductive tract and sperm
Dostálová, Pavla ; Děd, Lukáš ; Dorosh, Andriy ; Elzeinová, Fatima ; Pěknicová, Jana
Estrogens are steroid hormones that play an important role in reproduction of both sexes. In male, the main source of estrogens are testes where both somatic and germ cells are responsible for testosteron conversion to estrogens. Estrogens are involved in control of spermatogenesis, fluid reabsorption in rete testis and epididymis, and in later maturation steps that sperm undergo in female genital tract (capacitation, acrosome reaction). Generally, estrogen action is mediated through binding to estrogen receptors (ERs) which than lead to classical genomic or rapid non-genomic signaling. Nowadays, two classical estrogen receptors are known – ERα and ERβ. ERβ is a predominant variant in testes, while ERα is more abundant in rete testis and initial segment of epididymis. In addition to classical ERs, several splice variants that can differ in their ligand- or DNA-binding properties were detected in different tissues and cell lines. ERs mostly work as a dimer (homo- and hetero-) and splice variants often „only“ modulate function of classical full-length ERs. Therefore, estrogen action seems to be a very complex. To contribute to understanding of estrogen action in male, we detected ERβ and its potential splice variants in mice testis, epididymis and sperm. According to our results, two variants are present in all analysed tissues and cells. These variants differ in one exon in ligand binding domain which leads to different affinity for estrogens. To analyse these variants also at a protein level, we prepared specific monoclonal antibodies recognizing particular variant of ERβ. Both atibodies detected band(s) in protein extracts from testes or epididymis. Taking together, there are at least two variants of ERβ in mice testes, epididymis and sperm and it seems that both variants are similar in abundance within the same organ or sperm.
MHD Olomouc v kontextu IDSOK
Dostálová, Pavla ; Mervart, Michal (vedoucí práce) ; Píša, Petr (oponent)
Práce pojednává o městské hromadné dopravě v Olomouci. Teoretická část práce se zabývá osobní dopravou. Následuje popis území - Olomouckého kraje - včetně jeho dopravní infrastruktury a integrovaného dopravního systému IDSOK. Hlavní část práce se věnuje MHD v Olomouci, kde jsou řešeny vybrané problémy - jako komfort cestujících, dodržování jízdních řádů, celková komunikace s cestujícím a trasování linek - konkrétně zavedení tramvajové dopravy do jižních sídlišť a určení provozních nákladů autobusové a tramvajové dopravy na zajištění přepravy z jižních sídlišť Povel a Nové Sady do centra města.
Obchodní jednání a obchodní aktivity firmy SIWATEC, a. s. v Itálii
Dostálová, Pavla ; Boučková, Jana (vedoucí práce) ; Ošádal, Milan (oponent)
Práce pojednává o obchodním jednání mezi českým odběratelem a italským dodavatelem. Součástí je charakteristika všech zainteresovaných společností. Práce je zaměřena na průběh jednání a aspekty, které ovlivňují vyjednávače.

Viz též: podobná jména autorů
8 DOSTÁLOVÁ, Petra
8 Dostálová, Petra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.