Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Effect of selected pollutants on mammalian organisms in vivo and cells in vitro and preparation of specific monoclonal antibodies for their detection
Dorosh, Andriy ; Pěknicová, Jana (vedoucí práce) ; Linhart, Otomar (oponent) ; Motlík, Jan (oponent)
Znečištění životního prostředí a jeho negativní vliv na živé organismy představuje jeden z největších problémů současné lidské společnosti. Populace je den co den vystavována nízkým koncentracím environmentálních polutantů s potvrzeným či předpokládaným negativním efektem na lidské zdraví. Buňky a organismy si v průběhu evoluce osvojily různé způsoby detekce, neutralizace a exkrece většiny toxických látek vyskytujících se v prostředí. Největší riziko tak představují ty látky, které dokáží detoxikačním systémům organismu uniknout nebo působí i ve velmi nízkých koncentracích. Endokrinní disruptory (EDs) pak často představují právě takový typ látek. Endokrinní disruptory mohou být přírodního či antropogenního původu, a mohou v nízkých koncentracích ovlivňovat odpovídající hormonálních receptory. Nejčastějším mechanismem jejich účinku je pak vazba na přirozené hormonální receptory. Jaderné steroidní receptory díky své evoluci, rozmanitosti a specifickým afinitním vlastnostem představují častý cíl endokrinních disruptorů, které jsou díky svým chemickým vlastnostem schopné projít přes buněčné membrány. Takovými endokrinními disruptory jsou například ty, které interferují s estrogenní a androgenní hormonální regulací. Po vazbě na příslušné receptory jsou tak tyto látky schopné negativně ovlivňovat všechny orgánové...
Diabetes mellitus negatively affects male reproductive parameters in vivo
Valášková, Eliška ; Žatecká, Eva ; Pavlínková, Gabriela ; Bohuslavová, Romana ; Dorosh, Andriy ; Elzeinová, Fatima ; Kubátová, Alena ; Margaryan, Hasmik ; Pěknicová, Jana
According to the World Health Organization (WHO), 15% of couples in reproductive age suffer from infertility problems, and up to 60% of cases are caused by male factor. This could be caused by genetic background, environmental factors and various diseases, including diabetes mellitus (DM). However, the impact of DM on male fertility is not fully understood. . The aim of this study was to investigate the effects of DM on reproductive parameters and sperm quality, using mouse model. DM (type 1) was induced by Streptozotocin in FVB inbred mouse strain. Mice with blood sugar levels higher than 13.9 mmol/L were considered diabetic. After 4 weeks of diabetes exposure, diabetic males were bred with wild type females and transgenerational effect of DM was assessed. Selected morphological, cellular, and molecular parameters of diabetic males and their male offspring were compared to appropriate controls. There was an increased in sperm fragmentation and abnormalities of sperm morphology in diabetic mice in both generations. An increased staining with apoptotic marker annexin V was also detected in the diabetic groups. Furthermore, a presence of protamines as major sperm nuclear proteins was analysed. Protamine 1 to protamine 2 ratio (P1/P2), a marker of male fertility, was altered in sperms of experimental diabetic animals in both generations. Our findings indicate that DM type 1 negatively affects sperm quality and P1/P2 ratio and this negative effect is transmitted to the progeny
Exprese vybraných proteinů spermií u mužů s normálním a patologickým spermiogramem za použití monoklonálních protilátek
Pěknicová, Jana ; Čapková, Jana ; Dorosh, Andriy ; Margaryan, Hasmik ; Kubátová, Alena ; Děd, Lukáš
Nedávné studie ukázaly že neplodnost v lidské populaci postihuje odhadem 15% párů v reprodukčním věku. Mužská neplodnost je primární příčinou u 60% těchto případů. Z těchto důvodů jsme analyzovali povrchové a akrozomální proteiny spermií u mužů s normálním a patologickým spermiogramem. Zjistili jsme že intra-akrozomální proteiny: TERA, GAPDHS, PRKAR2A, které lze analyzovat pomocí našich monoklonálních protilátek , jsou rozdílně exprimovány u zdravých mužů a mužů s asthenozoospermií a to se signifikantně sníženou expresí u asthenozoospermie. tyto proteiny se účastní energetického metabolismu a apoptózy buněk a některé z nich i vazby na vajíčko - mají tedy důležitou roli v reprodukci. Na druhou starnu nebyly zjisštěny statisticky významné rozdíly v expresi povrchových proteinů (Appolipoprotein J, Semenogelin). Naše závěry ukazují že asthenozoospermie jako komplexní poruch apermatu je často v kombinaci s jinými patologickými stavy, které nejsou diagnostikovány základní analýzou spermatu. Monoklonální protilátky jsou tak vhodným nástrojem pro detekci proteinů spojených s patologií spermií ve spermatu s nízkou pohyblivostí spermií. Obecně, monoklonální protilátky proti proteinům spermie jsou vhodným nástrojem k detekci kvality spermií v reprodukční medicíně.
Single cell expression analysis of genes with potential mrna gradient in mouse oocytes
Dorosh, Andriy ; Margaryan, Hasmik ; Vodička, Martin ; Ergang, Peter ; Šídová, Monika ; Dvořáková-Hortová, Kateřina
In frogs, there are clearly visible differently pigmented animal and vegetal poles of the egg determined before fertilization and leading to asymmetrical divisions. Mammalian egg does not show any comparable differentiation and it has been generally accepted that even the individual blastomeres in 2-cell and 4-cell embryos are homogenous. However, recent findings suggest that those blastomeres display different gene expression patterns and might already possess some inclinations to specific cell lineages. We therefore raised a question, whether there could be any mRNA or protein gradients in pre-fertilization oocytes similar to a previously described amphibian egg one. In mammalian eggs, there is a membrane region that is poor in microvilli, cortical granules are absent beneath plasma membrane and sperm cells generally do not bind to this location. This microvilli free region also covers the egg nucleus, and cytoskeleton localization differs markedly to the rest of the cortical space, forming actin –myosin II cortical cap/ring and is considered as animal pole. The purpose of this study was to determine gene products that can be detected at single cell level using qPCR and display gradient like distribution in mature oocytes. We checked expression of 12 selected genes in a pool of 10 oocytes and single mature oocytes. Then, we analysed gene expression in fixed intact oocytes and those undergoing laser capture microdissection procedure (LCMD). Eventually, we have determined six candidate genes for the study of intracellular spatial gene expression in mature mammalian oocytes by subcellular qPCR and in situ hybridization.
Estrogen receptor beta (ERβ) in testicular cells and sperm
Dostálová, Pavla ; Žatecká, Eva ; Děd, Lukáš ; Dorosh, Andriy ; Postlerová, Pavla ; Jonáková, Věra ; Dvořáková-Hortová, Kateřina ; Pěknicová, Jana
Estrogen is a steroid hormone that plays an important role during sperm development in the male and female reproductive tract. Estrogen signalling is a complex process that depends on cell milieu and presence of receptors. Thanks to the steroid nature of estrogens, they can pass through the plasmatic membrane and bind to the intracellular estrogen receptors (ERs). Within the cell, there are several pools of ERs. One of them is localized to the cell nucleus and their activation leads to direct or indirect binding to DNA and ultimately to alternation in gene expression (genomic pathway). Other pools of ERs are associated with plasma membrane or are located in cytosol. Activation of membrane associated ERs leads to rapid non-genomic responses. Nowadays, two classical estrogen receptors are known – ERα and ERβ. Since ERβ is a predominant variant in testes, we focused our study on expression of ERβ variants in murine testes and sperm. We detected two variants of ERβ at mRNA level in both, testes and sperm. These variants differ in 54 nucleotids within the ligand binding domain and this variability results in different affinity to estrogen. We analyzed individual testicular cell types (spermatogonia, spermatocytes, spermatids, Sertoli cells) by RT-qPCR. Our results suggest that both ERβ variants are coexpressed in the same cell type and may therefore interact together. This may have consequences in mediating of estrogen signalling. Moreover, ERβ is expressed more in the later stages of spermatogenesis suggesting the role of ERβ in these stages or alternatively in spermatozoa alone. At the protein level, we detected ERβ in nuclear, membrane and cytosolic fraction prepared from testicular tissue suggesting the involvement of both, genomic and non-genomic, pathways of estrogen signaling in testes. In sperm, anti-ERβ antibodies localized ERβ in acrosome region and tail which is in accordance with the known role of estrogen on capacitation, acrosome reaction and motility.
Possible role of spermatogenic protein glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDHS) in mammalian sperm
Margaryan, Hasmik ; Dorosh, Andriy ; Čapková, Jana ; Postlerová, Pavla ; Philimonenko, Anatoly ; Hozák, Pavel ; Pěknicová, Jana
Sperm proteins are important for the structure and function of these specific, highly differentiated cells. Certain of these proteins play a role in sperm-egg recognition during primary or secondary binding at zona pellucida glycoprotein matrix. The aim of this study was to characterize the acrosomal sperm protein recognized by a monoclonal antibody (MoAb) Hs-8, prepared in our laboratory by immunization of BALB/c mice with human ejaculated sperm, and to test the possible role of this protein in gamete interaction. MoAb Hs-8 specifically labelled a 45 kDa protein from the sperm extract in the immunoblotting test. Sequence analysis identified this Hs-8 protein as GAPDHS. In order to perform a control tests, a commercial mouse anti-GAPDHS MoAb was applied. Both antibodies showed similar staining patterns using immunofluorescence labelling, transmission electron microscopy and immunoblot analysis. Moreover, both Hs-8 and commercial anti-GAPDHS antibodies blocked the secondary sperm-zona pellucida binding. Generally, GAPDHS was considered mainly as sperm-specific glycolytic enzyme involved in energy production during spermatogenesis and sperm motility and its role in the sperm head was unknown. In this study, we confirmed the potential additional role of GAPDHS as a binding protein that is involved in the sperm-zona pellucida interaction.
Panel of monoclonal antibodies – alternative tool For monitoring of sperm–zona pellucida receptors localization and identification
Zigo, Michal ; Dorosh, Andriy ; Pohlová, Alžběta ; Jonáková, Věra ; Šulc, Miroslav ; Maňásková-Postlerová, Pavla
Primary binding of the sperm to the zona pellucida (ZP) is one of the many steps necessary for successful fertilization in all sexually reproducing species. Sperm bind ZP by means of membrane receptors which recognize carbohydrate moieties on ZP glycoproteins according to a well-precised sequential process. Primary-binding receptors are localized throughout the acrosomal region of the sperm surface of which many have been disclosed in various mammals. For the monitoring sperm-zona pellucida receptors in terms of localization and characterization - panel of monoclonal antibodies against proteins from the sperm surface was prepared. Antibodies were screened by immunofluorescence and Western blotting for protein localizations and competence of antibodies, respectively. Antibodies recognizing proteins localized on the sperm head and simultaneously detected by Western blot were further studied by means of immunolocalization in reproductive tissues and fluids, binding to ZP, immunoprecipitation and protein identification using MS analysis. Out of 17 prepared antibodies, 8 antibodies were simultaneously recognizing proteins localized on the sperm head and detecting proteins of interest by Western blotting. Further only 3 antibodies recognized proteins which also coincided in binding to ZP. These 3 antibodies were used for immunoprecipitation, and further protein identification of immunoprecipitates revealed that the antibodies distinguish acrosin precursor, RAB2A protein, and lactadherin P47. Acrosin and lactadherin P47 have been already detected on the sperm surface and their physiological functions in reproduction have been proposed. To our knowledge, this is the first time RAB2A has been found on the surface of sperm and its physiological function in the process of fertilization remains undisclosed.
Expression of estrogen receptor beta (ERβ) In murine male reproductive tract and sperm
Dostálová, Pavla ; Děd, Lukáš ; Dorosh, Andriy ; Elzeinová, Fatima ; Pěknicová, Jana
Estrogens are steroid hormones that play an important role in reproduction of both sexes. In male, the main source of estrogens are testes where both somatic and germ cells are responsible for testosteron conversion to estrogens. Estrogens are involved in control of spermatogenesis, fluid reabsorption in rete testis and epididymis, and in later maturation steps that sperm undergo in female genital tract (capacitation, acrosome reaction). Generally, estrogen action is mediated through binding to estrogen receptors (ERs) which than lead to classical genomic or rapid non-genomic signaling. Nowadays, two classical estrogen receptors are known – ERα and ERβ. ERβ is a predominant variant in testes, while ERα is more abundant in rete testis and initial segment of epididymis. In addition to classical ERs, several splice variants that can differ in their ligand- or DNA-binding properties were detected in different tissues and cell lines. ERs mostly work as a dimer (homo- and hetero-) and splice variants often „only“ modulate function of classical full-length ERs. Therefore, estrogen action seems to be a very complex. To contribute to understanding of estrogen action in male, we detected ERβ and its potential splice variants in mice testis, epididymis and sperm. According to our results, two variants are present in all analysed tissues and cells. These variants differ in one exon in ligand binding domain which leads to different affinity for estrogens. To analyse these variants also at a protein level, we prepared specific monoclonal antibodies recognizing particular variant of ERβ. Both atibodies detected band(s) in protein extracts from testes or epididymis. Taking together, there are at least two variants of ERβ in mice testes, epididymis and sperm and it seems that both variants are similar in abundance within the same organ or sperm.
Effect of exposure to bisphenol A on gene expression in the testicular tissue in male mice
Dorosh, Andriy ; Elzeinová, Fatima ; Žatecká, Eva ; Kubátová, Alena ; Pěknicová, Jana
Laboratory of Reproductive Biology, Institute of Biotechnology, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Prague, Czech Republic Bisphenol A (BPA) is a synthetic, endocrine-disrupting compound able to directly bind estrogen receptors. Free BPA has been detected in human samples indicating that humans are internally exposed to BPA. The purpose of this study was to analyse the effect of BPA on the male reproductive system and testicular gene expression in germ cells. We studied the influence of long-term low concentration BPA exposition on male fertility in vivo in a two-generation study in C57BL/6 mouse strain. In this work, BPA was added with water at two environmentally relevant concentrations: 0, 4 and 4 µg/l. We measured the reproductive organs weight and sperm cells morphology and quality. Expression of genes involved in endocrine regulation and energy metabolism in testis was analysed after BPA exposure. Next, the epigenetic mechanisms of gene expression and regulation during the germ cell differentiation and effect of BPA will be analysed.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.