National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Microstructure of carbon black nanomaterials studied by X-ray scattering
Machovec, Petr ; Dopita, Milan (advisor) ; Horák, Lukáš (referee)
Název práce: Studium mikrostruktury uhlíkových nanomateriálů pomocí rentgenové difrakce Autor: Petr Machovec Katedra: Katedra fyziky kondenzovaných látek Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Milan Dopita, Ph.D., Katedra fyziky kondenzovaných látek Abstrakt: Předkládaná práce se zabývá studiem mikrostruktury, struktury a reálné struktury turbostratického uhlíku a uhlíkových nanotrubic pomocí metod rozptylu rentgenového záření. Klastry turbostratického uhlíku jsou popsány pomocí sady fyzikálních parametrů. Pomocí počítačových simulací je popsán vliv těchto parametrů na výslednou rozptylovou křivku. Dále je předkládán popis dvou typů uhlíkových nanotrubic a je popsán vliv typu a rozměrů uhlíkových nanotrubic na výslednou rozptylovou křivku. Pro experimentální část práce byla připravena série vzorků turbostratického uhlíku žíhaného při teplotách 300℃, 600℃, 800℃, 1000℃, 1200℃, 1400℃ a 1800℃. Pomocí maloúhlového rozptylu rentgenového záření byla určena velikost nanočástic a jejich rozdělení, velikost mikropórů, specifický povrch a dimenze povrchového fraktálu. Další fyzikální parametry jako velikosti a rozdělení velikostí klastrů La a Lc turbostratické uhlíku, mřížové parametry a a c a střední kvadratické výchylky atomů ve směru grafenových vrstev a ve směru kolmém byly určeny z širokoúhlových rentgenografických...
Microstructure and Properties of Nanocrystalline Hard Coatings and Thin Film Nanocomposites
Dopita, Milan
In this work, microstructure and properties of M-Al-(Si-)N nanocrystalline hard coatings and thin film nanocomposites deposited by cathodic arc evaporation (CAE) process at different positions of substrates in the deposition apparatus were investigated using the combination of electron probe microanalysis, X-ray diffraction, transmission electron microscopy with high resolution and hardness measurement. Six series of specimens that differed in the transition metal type (Cr, Ti and Zr) and in the amount of Si and Al were deposited using the CAE process in the deposition apparatus π-80 produced by Platit AG. The essential microstructural parameters; the chemical and phase composition, the residual stress, preferred orientation of crystallites, crystallite size and mutual disorientation of crystallites were determined in all coatings under study. The derived microstructural parameters were correlated with the hardness of coatings. Finally, the microstructural model of the nanocrystalline hard coatings and thin film nanocomposites formation was developed. Depending on the sample chemical composition, three regions with different phase compositions exist in the coatings. In the transition metal richest samples, a single fcc M1-x- yAlxSiyN phase exists in the coating. With increasing Al content,...
Microstructure and Properties of Nanocrystalline Hard Coatings and Thin Film Nanocomposites
Dopita, Milan ; Rafaja, David (advisor) ; Richter, Frank (referee) ; Šutta, Pavol (referee)
In this work, microstructure and properties of M-Al-(Si-)N nanocrystalline hard coatings and thin film nanocomposites deposited by cathodic arc evaporation (CAE) process at different positions of substrates in the deposition apparatus were investigated using the combination of electron probe microanalysis, X-ray diffraction, transmission electron microscopy with high resolution and hardness measurement. Six series of specimens that differed in the transition metal type (Cr, Ti and Zr) and in the amount of Si and Al were deposited using the CAE process in the deposition apparatus π-80 produced by Platit AG. The essential microstructural parameters; the chemical and phase composition, the residual stress, preferred orientation of crystallites, crystallite size and mutual disorientation of crystallites were determined in all coatings under study. The derived microstructural parameters were correlated with the hardness of coatings. Finally, the microstructural model of the nanocrystalline hard coatings and thin film nanocomposites formation was developed. Depending on the sample chemical composition, three regions with different phase compositions exist in the coatings. In the transition metal richest samples, a single fcc M1-x- yAlxSiyN phase exists in the coating. With increasing Al content,...

See also: similar author names
4 Dopita, Michal
3 Dopita, Miloslav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.