Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání – 2016
Doležalová, Gabriela
Analýza se věnuje určení shody získaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání z hlediska odbornosti. Hodnocením shody posuzuje využití kvalifikace absolventů nejen z hlediska úrovně dosaženého vzdělání, ale i z hlediska vhodnosti absolvovaného vzdělání pro výkon příslušného zaměstnání. Pro hodnocení souladu mezi vzděláním a zaměstnáním je použita čtyřstupňová škála – úplná shoda, částečná shoda, dílčí neshoda a hrubá neshoda.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Připravenost dítěte na vstup do základní školy
Doležalová, Gabriela ; Stará, Jana (oponent) ; Kargerová, Jana (vedoucí práce)
Diplomová práce je v teoretické části zaměřena na dítě způsobilé a nezpůsobilé školní docházky, znaky a kritéria školní zralosti. Také zkoumá vliv rodiny a mateřské školy na vstup dítěte do základní školy. Věnuje se zápisu do první třídy běžnou a alternativní formou. Ve výzkumné části je zjišťována spolupráce mezi základní a mateřskou školou pomocí dotazníkové metody. Dále jsou zde uvedeny výsledky zkoumání a jejich interpretace. Zabývá se přípravnou třídou, jejím postavením při vstupu dítěte do základní školy. Klíčová slova: působení rodiny a MŠ na dítě, nástup dítěte do školy, školní zralost a nezralost, znaky školní zralost, běžný a alternativní způsob zápisu Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.