Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Absolventi středních škol a trh práce. Odvětví: právo, právní a veřejnosprávní činnost
Doležalová, Gabriela ; Vojtěch, Jiří
Obsahuje důležité a dostupné informace o počtech nově přijatých žáků a absolventů škol, o jejich připravenosti a úspěšnosti při přechodu na trh práce, popřípadě do dalšího vzdělávání, o tom, jestli absolventi skutečně v oboru pracují apod., pro zvolené odvětví, zde konkrétně pro odvětví Právo, právní a veřejnosprávní činnost. Nejedná se o samostatné odvětví, ale spíše o činnosti, které se prolínají napříč všemi odvětvími hospodářství.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Nabídka volných míst evidovaných Úřadem práce ČR se zaměřením na nabídku pro absolventy škol a mladistvé
Doležalová, Gabriela
Studie se zaměřuje na zhodnocení situace na trhu práce z hlediska nabídky volných míst evidovaných ÚP. Cílem je sledovat vývoj počtu volných pracovních míst evidovaných úřadem práce v kontextu s vývojem míry nezaměstnanosti na celorepublikové úrovni. Studie analyzuje strukturu volných pracovních míst podle profese, identifikuje nejžádanější profese a srovnává se strukturou pracovní síly. Zhodnocuje nabídku volných pracovních míst podle požadovaného vzdělání a požadavků na praxi. Pozornost je dále soustředěna na možnosti uplatnění absolventů škol a mladistvých, kde je monitorována struktura volných pracovních míst vhodných pro absolventy podle profese, oboru zaměstnání a druhu pracovního úvazku. Jsou uvedeny i přílohy s vývojem v jednotlivých krajích.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Absolventi středních škol a trh práce. Odvětví: Strojírenství
Doležalová, Gabriela ; Vojtěch, Jiří
Informace o počtech nově přijatých žáků a absolventů škol, o jejich připravenosti a úspěšnosti při přechodu na trh práce, popřípadě do dalšího vzdělávání, o tom, jestli absolventi skutečně v oboru pracují apod., pro zvolené odvětví, zde konkrétně pro odvětví strojírenství.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Externí odkaz: Stáhnout plný texthttp://www.nuv.cz/file/801
Absolventi středních škol a trh práce. Odvětví: Stavebnictví
Doležalová, Gabriela ; Vojtěch, Jiří
Informace o počtech nově přijatých žáků a absolventů škol, o jejich připravenosti a úspěšnosti při přechodu na trh práce, popřípadě do dalšího vzdělávání, o tom, jestli absolventi skutečně v oboru pracují apod., pro zvolené odvětví, zde konkrétně pro odvětví stavebnictví.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Externí odkaz: Stáhnout plný texthttp://www.nuv.cz/file/802
Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání – 2016
Doležalová, Gabriela
Analýza se věnuje určení shody získaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání z hlediska odbornosti. Hodnocením shody posuzuje využití kvalifikace absolventů nejen z hlediska úrovně dosaženého vzdělání, ale i z hlediska vhodnosti absolvovaného vzdělání pro výkon příslušného zaměstnání. Pro hodnocení souladu mezi vzděláním a zaměstnáním je použita čtyřstupňová škála – úplná shoda, částečná shoda, dílčí neshoda a hrubá neshoda.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Připravenost dítěte na vstup do základní školy
Doležalová, Gabriela ; Stará, Jana (oponent) ; Kargerová, Jana (vedoucí práce)
Diplomová práce je v teoretické části zaměřena na dítě způsobilé a nezpůsobilé školní docházky, znaky a kritéria školní zralosti. Také zkoumá vliv rodiny a mateřské školy na vstup dítěte do základní školy. Věnuje se zápisu do první třídy běžnou a alternativní formou. Ve výzkumné části je zjišťována spolupráce mezi základní a mateřskou školou pomocí dotazníkové metody. Dále jsou zde uvedeny výsledky zkoumání a jejich interpretace. Zabývá se přípravnou třídou, jejím postavením při vstupu dítěte do základní školy. Klíčová slova: působení rodiny a MŠ na dítě, nástup dítěte do školy, školní zralost a nezralost, znaky školní zralost, běžný a alternativní způsob zápisu Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.