Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Didaktické využití tématu zhudebněné poezie v českém jazyce a hudební výchově
Dobiášová, Kateřina ; Tichá, Alena (vedoucí práce) ; Váňová, Hana (oponent)
Cílem této diplomové práce je ověření specifických didaktických postupů, které mají přiblížit poezii žákům základních škol a studentům škol středních netradiční cestou. Tohoto cíle má být dosaženo prostřednictvím hudby. Předmětem zkoumání se tak stala problematika zhudebněné poezie a zejména její didaktické využití v pedagogické praxi. V práci se uplatní mezipředmětové vztahy - prolínají se poznatky z českého jazyka a literatury a z hudební výchovy. V úvodní kapitole nastiňuji obecné principy zhudebňování poezie, postup hudebního zpracování a společné rysy zhudebněných básní. Jádro diplomové práce tvoří výzkumná sonda, pro kterou jsem vytvořila několik příprav na vyučovací hodiny. V nich jsou využity různé metody a postupy práce se zhudebněnými básněmi - konkrétně jsem zvolila texty českých básníků 20. století. Připravené vyučovací hodiny jsou aplikovány v pedagogické praxi, a to metodou experimentálního vyučování. Všechna didaktická zpracování jsou doplněna reflexí nebo více reflexemi. V závěru výzkumné sondy shrnuji získané poznatky a formuluji závěry pro praxi.
Webové stránky pro výuku geometrických zobrazení na střední škole
Dobiášová, Kateřina ; Šír, Zbyněk (oponent) ; Robová, Jarmila (vedoucí práce)
V rámci diplomové práce byly zhodnoceny stávající webové stránky, které se věnují geometrickým zobrazením v rovině, a byly vytvořeny nové webové stránky pro výuku geometrických zobrazení v rovině na střední škole. Hodnoceny jsou stránky v českém a anglickém jazyce stručným popisem stránek. V závěru první části jsou poznatky o stránkách přehledně uspořádány ve shrnující tabulce. Druhou částí práce jsou nově vytvořené webové stránky. Rozsah látky zpracované ve vytvořených stránkách rozšiřuje učivo probírané běžně na střední škole. Součástí stránek jsou Java aplety a krokování příkladů a konstrukcí. Stránky obsahují definice pojmů, věty s důkazy a popis konstrukcí.

Viz též: podobná jména autorů
5 DOBIÁŠOVÁ, Kristýna
5 Dobiášová, Karolína
5 Dobiášová, Kristýna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.