Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
"Becoming a Facebok User": Záhada (ne)opouštění facebooku
Dlouhá, Marie ; Hájek, Martin (vedoucí práce) ; Balon, Jan (oponent)
Facebook se v posledních letech stal významným komunikačním a interakčním médiem a sociálním fenoménem, který přitahuje pozornost zejména pro svoji širokou základnu uživatelů, vyvolává otázky bezpečí, "závislosti", identity a sebeprezentace. Práce Becoming a Facebook User (název je inspirován článkem Howarda Beckera) se zaměřuje především na problematiku (ne)opouštění - kvalitativními metodami zkoumá facebookovou "závislost". Prostřednictvím etnografických rozhovorů a analýzy založené na interakcionistickém přístupu Ervinga Goffmana, rozšířeného o myšlenky Joshuy Meyrowitze odhaluje facebookové uživatelství jako kariéru a nikoliv stav. Analýza jednotlivých etap uživatelství ukazuje na hlavní důvod "závislosti" - střední zónu - tedy místa, kde se střetávají různá publika, a které nabízí možnost kontaktu se širokým počtem osob z rozličných prostředí. Práce upozorňuje na to, že střední zóna poskytuje svému uživateli výhody, pokud zde dochází k efektivnímu managementu interakčních regionů, který má zabránit přehlcení, tj. nepřehlednosti. V rámci kariéry se uživatelé učí regiony spravovat, což znamená investice času a úsilí. Spolu s výhodami, které takto řízená střední zóna má, to má za důsledek, že se jen těžko opouští - tento princip je připodobněn k California Hotel efektu. Práce nabízí i možnou...
Programovatelní nelidští aktéři - analýza sociotechnické imaginace geeků
Michalik, Tadeáš ; Fabuš, Pavol (vedoucí práce) ; Dlouhá, Marie (oponent)
V tomto kvalitativním výzkumu jsem analyzoval dvě diskuse počítačových geeků, vztahující se k možnosti uplatnění distribuované verzovací platformy GiHub v legislativním procesu. V teoretické části jsem se zabýval standardním pojetím technologií na Západě a alternativními sociálními teoriemi technologií. Dále jsem situoval geeky do odpovídajícího politického kontextu. Geekové se definují na základě svého vztahu k počítačovým technologiím, sami je programují a jsou kolektivně jejich autory. Ve výzkumné části analyzuji jejich diskusi z pohledu sociotechnické imaginace, abych zjistil, jakým způsobem rozumí artefaktům, které vytvářejí, jak se skrze technologie vztahují ke společnosti a jakou roli v jejich politice technologie hrají. Skrze zkoumání sociotechnické imaginace se pak pokouším propracovat k jejich předporozumění světu a zjistit, jakým typem aktéra pro ně technologie jsou. Tato zjištění dávám do kontextu se standardním přístupem k techologiím a nastiňuji změny, které se oproti standardnímu narativu objevují. Zároveň analyzuji procesy, které se v sociální imaginaci geeků odehrávají, když se snaží o propagaci vlastních forem spolupráce skrze fetišizaci technologií.
"Becoming a Facebook User": záhada (ne)opouštění facebooku
Dlouhá, Marie ; Hájek, Martin (vedoucí práce) ; Balon, Jan (oponent)
Facebook se v posledních letech stal významným komunikačním a interakčním médiem a sociálním fenoménem, který přitahuje pozornost zejména pro svoji širokou základnu uživatelů, vyvolává otázky bezpečí, "závislosti", identity a sebeprezentace. Práce Becoming a Facebook User (název je inspirován článkem Howarda Beckera) se zaměřuje především na problematiku (ne)opouštění - kvalitativními metodami zkoumá facebookovou "závislost". Prostřednictvím etnografických rozhovorů a analýzy založené na interakcionistickém přístupu Ervinga Goffmana, rozšířeného o myšlenky Joshuy Meyrowitze odhaluje facebookové uživatelství jako kariéru a nikoliv stav. Analýza jednotlivých etap uživatelství ukazuje na hlavní důvod "závislosti" - střední zónu - tedy místa, kde se střetávají různá publika, a které nabízí možnost kontaktu se širokým počtem osob z rozličných prostředí. Práce upozorňuje na to, že střední zóna poskytuje svému uživateli výhody, pokud zde dochází k efektivnímu managementu interakčních regionů, který má zabránit přehlcení, tj. nepřehlednosti. V rámci kariéry se uživatelé učí regiony spravovat, což znamená investice času a úsilí. Spolu s výhodami, které takto řízená střední zóna má, to má za důsledek, že se jen těžko opouští - tento princip je připodobněn k California Hotel efektu. Práce nabízí i možnou...

Viz též: podobná jména autorů
1 DLOUHÁ, Miloslava
7 Dlouhá, Markéta
2 Dlouhá, Martina
6 Dlouhá, Michaela
1 Dlouhá, Michala
2 Dlouhá, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.