National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Promoting protection of cultural values in protection of woody plants
Dienstbier, Filip ; Pouperová, Olga ; Vícha, Ondřej
A diagnostic feature of objects of garden and landscape architecture, that are recognised as cultural monuments, are growing elements, of them indisputably the most important category are the elements of woody vegetation - trees and shrubs. These, however, are besides the cultural preservations subject to nature and landscape protection, as they have biological and aesthetic values, as well as ecological values. For this reason they are subject inter alia to protection provided by nature protection bodies according to the Act on nature and landscape protection. Interests on protection of woody plants from the prospective of cultural preservation on one hand and the prospective of nature and landscape protection on the other, may depending on the specific circumstances supplement each other or may be indifferent, but they may also differ and collide with each other. These methods are a new instrument for effective promotion of interests on cultural preservation in decision-making on the protection of woody plants outside forests. The methods provide with a comprehensive set of recommendations, both substantive and procedural, how bodies of cultural protection and owners of cultural monuments or other entities concerned should proceed when dealing with trees growing outside forests. The recommendations are defined for basic model situations.
Fulltext: Download fulltextPDF
Promoting protection of cultural values in spatial planning process – spatial plan
Dienstbier, Filip ; Pouperová, Olga ; Vícha, Ondřej
Spatial planning instruments are key instruments in the protection and promotion of both, public and private interests when using the land. Their importance stems from their complexity, the hierarchical structure of spatial planning documentation and binding effect of the documentation for consequential spatial-decision-making procedures. Neither the protection of cultural monuments and protected zones, as encompassed in the Act on State Cultural Preservation, is not possible without consistent enforcement of heritage values in the spatial planning process. It is not only the role of bodies of spatial planning, but especially the role of bodies of cultural preservation in the position of bodies concerned and the specialized authority of cultural preservation – the National Heritage Institute. These certified methods provide with clear support and advice how effectively and successfully promote interests associated with cultural preservation. The methods are focused on the process of making the spatial plan, as it is the most frequent spatial planning document and various bodies of cultural preservation on lower levels of are involved in this phase.
Fulltext: Download fulltextPDF
Zajištění realizace Evropské úmluvy o krajině v další činnosti MŽP
Česká zemědělská univerzita v Praze, Ústav aplikované ekologie, Kostelec nad Černými lesy ; Löw & spol., s.r.o., Brno ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Zetsch, Susanne ; Zdražil, Vladimír ; Skaloš, Jan ; Mlčoch, Svatomír ; Martiš, Miroslav ; Löw, Jiří ; Kosíková šulcová, Simona ; Kažmierski, Tomáš ; Dostálek, Jiří ; Novotná, Gražyna ; Hendrych, Jan ; Houdek, Karel ; Dienstbier, Filip ; Weber, Martin
Cílem řešení projektu je vytvořit podmínky pro implementaci Evropské úmluvy o krajině do českého právního, správního a hospodářského prostředí, především pak s důrazem na harmonizaci přístupu MŽP při nakládání s krajinou v souladu s principy této úmluvy. Předložená práce shrnuje postup a výsledky dosažené v průběhu druhého roku řešení projektu. V souladu se schváleným Dodatkem č.1. smlouvy o řešení projektu jsou do práce zahrnuty dva výstupy: Koncept návrhu zásad a strategie přístupu k naplňování Evropské úmluvy o krajině v podmínkách ČR a vymezení nástrojů k zajištění navržené strategie a Koncept návrhu přístupu ke klíčovým principům Evropské úmluvy o krajině v podmínkách ČR v rozsahu smlouvou vymezených problémových bloků (bloky č.1-7 celkové struktury návrhu řešení projektu rozpracované dle časového harmonogramu). Přílohy jsou pouze v elektronické podobě na CD-ROM.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.