Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Differences in Oxidation Mechanism of Selected Bioflavonoids, UV-Vis and IR Spectroelectrochemical Study
Sokolová, Romana ; Fiedler, Jan ; Ramešová, Šárka ; Kocábová, Jana ; Degano, I. ; Quinto, A. ; Křen, Vladimír
The oxidation of selected bioflavonoids (quercetin, rhamnazin, fisetin, rhamnetin, taxifolin, luteolin, silybin and 2,3-dehydrosilybin) was studied by electrochemical and spectroscopic methods. The oxidation mechanism and formation of oxidation products depends on the chemical structure. Only small differences in the chemical structure of compounds with flavone, flavanone and flavonol motif result in extremely variable oxidation pathways and products. Products of oxidation and further decomposition were determined by HPLC-ESIMS/MS and HPLC-DAD.
Oxidation of Bioflavonoids in Respect to their Chemical Structure
Sokolová, Romana ; Ramešová, Šárka ; Kocábová, Jana ; Degano, I.
The electrochemical oxidation of flavone luteolin, flavanone taxifolin and flavonols derived from quercetin was studied by cyclic voltammetry. Only small differences in the chemical structure of bioflavonoids resulted in extremely variable oxidation pathways and products. Products of oxidation and further decomposition were determined by HPLC-ESI-MS/MS and HPLC-DAD.
Oxidation Mechanism of Rhamnetin, a Bioflavonoid Compound
Ramešová, Šárka ; Sokolová, Romana ; Degano, I.
The natural flavonoid rhamnetin (2-(3,4-dihydroxyfenyl)-3,5-dihydroxy-7-methoxychromen-4-one) is important bioactive compound. Rhamnetin was studied in aqueous solution by electrochemical methods. The oxidation mechanism proceeds in sequential steps, which correspond to the hydroxyl oxidation of groups in the three aromatic rings. The study is based on in situ spectroelectrochemistry and identification of products by HPLC-DAD and HPLC–ESI MS/MS.
Reduction and Oxidation of Hydroxyquinolines in Acetonitrile and Dimethylsulfoxide
Sokolová, Romana ; Ramešová, Šárka ; Fiedler, Jan ; Kolivoška, Viliam ; Degano, I. ; Gál, M. ; Szala, M. ; Nycz, J. E.
This study is focused on investigation of oxidation and reduction pathways of selected hydroxyquinoline compounds in nonaqueous solutions. The experimentally obtained reduction potentials are reported to well correlate with calculated values of LUMO energies as well as the obtained oxidation potentials are in a good agreement with theoretical HOMO energies. The cyclic voltammetry, in situ UV/Vis spectroelectrochemistry and in situ IR spectroelectrochemistry confirmed that the oxidation mechanism is complicated. Oxidation unexpectedly proceeds together with protonation of the starting compound. This behaviour was found for all studied compounds, hydroxyquinoline carboxylic acids and also for compounds, where a methyl group is present instead of carboxylic group.
Elektrochemická studie rhamnazinu
Ramešová, Šárka ; Sokolová, Romana ; Degano, I.
Rhamnazin (3,5,4’-trihydroxy-7,3’-dimethoxyflavone) patří do skupiny přirozeně se vyskytujících bioflavonoidů. Flavonoidy jsou zpravidla syntetizovány rostlinami a jsou hlavními chromofory ve většině používaných žlutých barviv 1. Flavonoidy byly využívány k barvení tapiserií a dalších historických předmětů již v 16. století 2. Rhamnazin je široce rozšířený v přírodě, především v ovoci, zelenině a čajích 3,4. Tato sloučenina je známá pro své terapeutické účinky, užívá se jako preventivní léčivo při kardiovaskulárních onemocněních, rakovině a hepatitidě 5,6.
The Electrochemistry of Natural Pigments
Sokolová, Romana ; Degano, I. ; Hromadová, Magdaléna ; Pospíšil, Lubomír
The electrochemical properties of flavonoid compounds (hemotoxylin, quercetin) were studied in buffered aqueous and non-aqueous solutions. The role of the preceding protonation/deprotonation on the electron transfer was estimated. The absorption spectra of these compounds, which contain a chromophore, were recorded during their oxidation. The electrochemical techniques were combined with GC-MS analysis in order to identify the degradation products. The mechanism of the formation of degradation products will be discussed.
Elektrochemické studium degradace přírodních barviv na uměleckých památkách
Sokolová, Romana ; Degano, I. ; Hromadová, Magdaléna
Tato práce je zaměřena na elektrochemické studium přírodních flavonoidních barviv z historických předmětů před jejich restaurací. Procesy stárnutí a změny uměleckých děl jsou zejména v poslední době urychlovány působením polutantů. Výzkum se týká objasnění degradačních pochodů vybraných pigmentů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.