Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Odpovědnost zaměstnance za škodu a újmu
Dařílková, Linda ; Drápal, Ljubomír (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
RESUMÉ Téma diplomové práce: Odpovědnost zaměstnance za škodu a újmu Cílem této práce je identifikovat institut pracovněprávní odpovědnosti zaměstnance za škodu v širších historických souvislostech s přesahem do teorie práva, vymezit odpovědnost za újmu vůči obecné občanskoprávní úpravě, definovat předpoklady pro vznik jednotlivých druhů odpovědnosti zaměstnance za škodu v pracovním právu a do detailu je rozvést, zejména za pomoci odborné literatury a judikatury soudů. V první kapitole podávám ve stručných historických souvislostech relevantních pro tuto diplomovou práci popis pracovního práva s odkazem na klíčové legislativní změny v jeho vývoji. V souladu s výše zmíněným se ve druhé kapitole zaměřuji na teorii odpovědnosti, konkrétně odpovědnosti za škodu, a dále ve třetí kapitole detailně analyzuji odpovědnost za škodu tak, jak je upravena zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce. Čtvrtá kapitola si klade za cíl nastínit funkce odpovědnosti za škodu v pracovněprávních vztazích a definovat prevenční povinnost. Pátá kapitola dále vyjmenovává obecné předpoklady pro vznik pracovněprávní odpovědnosti za škodu a také se zaměřuje na definici souvisejících právních pojmů. V šesté kapitole dále zmiňuji různé druhy odpovědnosti zaměstnance za škodu: Obecnou odpovědnost za škodu, odpovědnost za nesplnění povinnosti...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.