Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 53 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Scenáristická práce s charismatickou osobností nového náboženského hnutí
Miška, Jaroslav ; DUFEK, Jiří (vedoucí práce) ; VAJCHR, Marek (oponent)
Tato práce pojednává o principech hledání příběhu z prostředí nového náboženského hnutí. Důsledně rozebírá postavu charismatika i vedlejší postavy jeho následníků. Jejím cílem je, pokud to bude možné, vyvolat diskuzi na téma nových náboženských hnutí jako součásti příběhu filmového díla. Práce se krom jiné zabývá tématem odpadlictví, povahou rituálu, nebo boji proti vnějšímu nepříteli. Dále interpretuje do filmové řeči způsob práce s komunitním prostorem a v neposlední řadě popisuje procesy denominace, nebo naopak démonizace náboženského hnutí ve filmovém díle.
Motiv sobectví a možnosti jeho zobrazení ve filmu Blízko od sebe
Nováková, Tereza ; DUFEK, Jiří (vedoucí práce) ; KAJÁNKOVÁ, Lucia (oponent)
Předkládaná bakalářská práce se zabývá hledáním motivu sobectví v americkém filmu Blízko od sebe z roku 2013 a prostředky zobrazení tohoto motivu ve filmovém díle. Tato práce není filmovou analýzou, jak by se mohlo zdát. Zaměřuje se na jeden konkrétní motiv, který ve filmu Blízko od sebe hraje ústřední roli, a ve vztahu k němu analyzuje do větší hloubky jednotlivé postavy, jejich motivace a u vybraných postav také jejich psychologický profil. V první části práce představuji rozebíraný film, autora scénáře a stručně i děj vybraného filmu. Ve druhé části práce se pokouším analyzovat dějovou strukturu filmu podle Lindy Aronsonové, dále roli jídla ve filmu jako filmové rekvizity, sexuální chování postav a také jejich psychické poruchy. Ve třetí části srovnávám filmovou adaptaci s její předlohou, kterou je divadelní hra stejného autora.
Analýza a porovnanie výučby scenáristiky na vybraných školách v Európe
Saxová, Barbora ; DUFEK, Jiří (vedoucí práce) ; POZZI, Jaroslav (oponent)
Táto bakalárska práca sa zaoberá výukou scenáristiky na vybraných školách v Európe, presnejšie sú to školy v Postupime, Lodži, Beaconsfielde a Lillehammeri. V prvých štyroch kapitolách postupne rozoberá menované školy z hľadiska ich študijných plánov, vyučovaných predmetov, náplní hlavných dielní a dopĺňa ich názormi študentov na ich celkové fungovanie. V poslednej kapitole zrovnáva výsledky z jednotlivých škôl.
Horizonty svaté Kláry
Součková, Štěpánka ; DUFEK, Jiří (vedoucí práce) ; MRAVCOVÁ, Marie (oponent)
Bakalářská práce je srovnávací studií filmu Nápady svaté Kláry (1980, Západní Německo, režie Vojtěch Jasný, scénář Jelena Mašínová a Pavel Kohout), románu Nápady svaté Kláry (1980, Západní Německo, autor Pavel Kohout) a filmové adaptace této knihy Svatá Klára (1996, Izrael, režie Ari Folman a Ori Sivan). Sleduje obsahové a stylotvorné proměny látky ve třech různých zpracováních s ohledem na dobový kontext a osobnosti autorů. Cílem bakalářské práce je poukázat na nepříliš reflektované tituly zásadních českých autorů, které byly za dob tzv. normalizace vytvořeny v exilu a které v devadesátých letech inspirovaly izraelské filmaře k originální a posléze mezinárodně oceňované adaptaci.
Stavba gagu v tvorbě skupiny Monty Python
Sláma, Matěj ; DUFEK, Jiří (vedoucí práce) ; DOLENSKÝ, Martin (oponent)
Cílem této práce je analýza montypythonovské komiky. Rozebírám funkčnost komiky této skupiny jak po stránce dramaturgické, tak formální, která se mírně liší v jejich televizní a filmové tvorbě. Zaměřil jsem se na strukturu jejich gagů, v čemž navazují na tradici němé grotesky a kde se naopak projevuje specifické uchopení tohoto komediálního tvaru. Gag můžeme označit za její nejmenší skladebnou buňku. V první části práce analyzuji principy fungování gagu obecně, ve druhé části pak porovnávám, jakým způsobem s ním pracuje tato britská humoristická skupina a to demostruji na ukázkách jak z televizního seriálu, tak hraného filmu. Analýzou jsem došel k zjištění, že to, co tvoří montypythonovský gag originálním, není absence pointy, ale zcizování, které pracuje s divákovým očekáváním a jeho chytrým narušováním.
Proč Modrovous zabíjí
Jarošová, Andrea ; DUFEK, Jiří (vedoucí práce) ; VAJCHR, Marek (oponent)
Modrovous je vrah, jehož důvod zabíjet se témněř ve všech adaptacích liší. Spolu s Modrovousovou motivací k vraždám se mění nejen míra jeho viny, ale i význam jeho existence. Mění se i to, zda je Modrovous brán jako reálná postava, nebo jen jako manifestace destruktiních pochodů (a jejich překonání)v dívčině mysli. V práci ze zabývám zkoumáním a porovnávání těchto různých přístupů. Zkoumám, jak vytvořit příběh postavy, jejíž příběh v originální pohádce dořečený není.
Povolání scenárista
Parkanová, Beata ; MAŠEK, Vojtěch (vedoucí práce) ; DUFEK, Jiří (oponent)
Cílem mé magisterské diplomové práce Povolání scenárista je v základních bodech načrtnout témata, týkající se profese scenáristy a zjistit, co mohou studenti udělat pro to, chtějí - li se jako scenáristé živit, a co pro takto zaměřené studenty může udělat sama katedra scenáristiky a dramaturgie. Těžištěm mé práce jsou pro to rozhovory se scenáristy, kterým se psaní scénářů stalo profesí, dotazníky studentům KSD a v neposlední řadě mé osobní studijní a profesní zkušenosti.
Prvky žánru road movie s využitím subjektu rodiny v současné kinematografii
Honzková, Aneta ; DUFEK, Jiří (vedoucí práce) ; MRAVCOVÁ, Marie (oponent)
V teoretické práci se budu věnovat proměnám a práci se žánrem road movie, které se zabývají tématem rodiny. Road movie je sice mnohotvárný žánr, ale s přesně vymezeným pravidlem - z bodu A do bodu Z. Co se stane na cestě, to je otevřené. Na příkladu road movie, hlavně té současné, se dá demonstrovat, jak se vytrácejí naše závěry, sny a cíle. Co vlastně chceme, kdy to chceme, proč to chceme? Co hledáme. Naše generace se učí dosáhnout všeho a pokud možno hned. Co nejvíc a co nejrychleji. Ale to vede jen ke vzniků rebelů, antihrdinů, které známe z road movie. Stejně jako oni se vydáváme na cesty a pátráme po tom něčem "onom," co dá našemu životu smysl.
Film jako organismus a jako stroj
Šindelka, Marek ; DUFEK, Jiří (vedoucí práce) ; BERNARD, Jan (oponent)
Abstrakt Práce se zaměřuje na srovnání teoretických přístupů Sergeje Ejzenštejna, Dzigy Vertova a Andreje Tarkovského, coby tří zcela odlišných pozic na škále mezi organickým a mechanickým filmem. Každá tato pozice má svou specifickou temporalitu, vycházející především ze zvolené střihové metody tvůrců: Ejzenštejnova dialektická montáž pracující v modu "člověk-příroda", Vertovova dialektická montáž v modu "oko-hmota", Tarkovského antidialektická montáž samoorganizující se filmové struktury na základě časového tlaku uvnitř záběrů.
Význam postav v moderní filmové pohádce Oty Hofmana
Pařízková, Tereza ; DUFEK, Jiří (vedoucí práce) ; DUTKA, Edgar (oponent)
V předkládané práci se zabývám anylýzou významu nadpřirozených postav v díle Oty Hofmana. Hofman je zakladatelem moderní filmové pohádky v Československu a jeho práce filmová i literární je známá celosvětově. Mým cílem je jeho svět popsat a kategorizovat v jeho vlastních vývojových fázích a zvratech a ukázat na míru autorství v jeho dílech. Propojením dětské psychologie s chováním a motivací jeho hrdinů chci poukázat na dětský svět viděný očima Oty Hofmana.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 53 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 Dufek, J.
4 Dufek, Jakub
6 Dufek, Jan
4 Dufek, Jaroslav
6 Dufek, Jiří
4 Dufek, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.