Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Procitnutí jiné lásky. Rezonance tématu sexuální jinakosti v české divadelní tvorbě.
DEMETER, Peter
Předkládaná rigorózní práce se zabývá reprezentacemi sexuální jinakosti v české kultuře, zejména reprezentacemi ?jiné lásky? v tuzemském divadelním umění. Obsahem práce je analýza a komparace divadelních her, které rezonovaly v českém a československém společenském diskursu od konce 19. století do současnosti. Práce se zaměřuje na původní česká i zahraniční dramata, která byla inscenována na tuzemských divadelních scénách a v rámci výzkumu těchto her reflektuje též dobové ohlasy a další relevantní skutečnosti. Metodologicky se opírá o ?nový historismus?, performativní pojetí reprezentace a dějiny české a československé každodennosti. Výsledkem je zachycení proměn reprezentací sexuální jinakosti v české divadelní tvorbě v kontextu kulturním i historickém.
Reprezentace mužů s homosexuální orientací v současných českých a slovenských divadelních hrách
DEMETER, Peter
Diplomová práce se zabývá reprezentacemi mužů-homosexuálů v současných českých a slovenských divadelních hrách. Záměrem práce je analyzovat queer a campy aspekty reprezentací homosexuálů v mainstreamových hrách a osvětlit zásady tvorby těchto dramatických osob ve struktuře dramatického umění. Výsledky analýzy ozřejmují proces integrace v reprezentaci homosexuálů v soudobých českých a slovenských dramatech.
Role textu v dramatickém umění
DEMETER, Peter
Tato bakalářská práce se zabývá rolí a povahou textu v dramatickém umění, a také vztahem dramatického textu a divadelního představení. Záměrem práce je ukázat místo dramatického textu ve struktuře dramatického umění a prokázat důležitost scénických poznámek. Metoda komparace je v práci použita za účelem představení dramatického umění v kontextu české estetiky a sémiotiky divadla.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.