Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pohybové vzory bruslení a odrazových cvičení v treninku ledního hokeje
Minář, Leoš ; Kračmar, Bronislav (vedoucí práce) ; Dědek, Lukáš (oponent)
Pohybové vzory bruslení a odrazových cvičení v tréninku ledního hokeje. Cíle práce: Popis a srovnání kineziologického obsahu pohybového vzoru bruslení vpřed s kineziologickým obsahem napodobivých odrazových cvičení. Metoda: Případová studie EMG měření v kombinaci s plošnou kinematografickou analýzou pomocí synchronizovaného videozáznamu. Výsledky: Vyvozují různé úrovně podobnosti meZI hokejovým bruslením vpřed a napodobivými odrazovými cvičeními. Klíčová slova: lidská lokomoce, sportovní lokomoce, kvadrupedální zkřížený lokomoční vzor, elektromyografie, hokejové bruslení, odrazová cvičení. Lidská pohybová ontogeneze vrcholí volnou bipedální chůzí. Podobnou organizaci pohybu jako u chůze předpokládáme u sportovní lokomoce. V rámci studie byla sledována koordinace pohybu u vybraných klíčových svalových skupin při hokejovém bruslení (přímá jízda vpřed) a byla srovnána s koordinací při odrazových cvičeních. Byla nalezena kineziologická podobnost pohybu pouze u některých odrazových cvičení.

Viz též: podobná jména autorů
1 Dědek, Lubomír
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.