Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Emoce v experimentální animaci
Nováčková, Jana Kristýna ; DĚCKÁ, Eliška (vedoucí práce) ; ČIHAŘOVÁ, Libuše (oponent)
Tato práce pojednává o vztahu emocí a experimentálního animovaného filmu v současnosti. Zabývá se emocionálním prožitkem diváka na základě nenarativního vyprávění filmu a jeho výrazových prostředků. Současně zkoumá, jaké jsou tvůrčí postupy a postoje filmových tvůrců k emocím v experimentální animaci. Analýza dotazníků také objasňuje, zda tvůrce počítá s divákovou interpretací filmu.
Autobiografičnost v díle režisérek českého animovaného filmu
Děcká, Eliška ; Hanáková, Petra (vedoucí práce) ; Laučíková, Ivana (oponent)
Tato diplomová práce analyzuje nakládání s autobiografickými elementy v díle režisérek českého animovaného filmu. Pomocí rozboru výpovědí osmi aktivních režisérek, získaných na základě metodologie orální historie, a dále textové analýzy jimi natočených animovaných filmů (stejně tak jako aplikací základních principů animačních studií) odpovídá na otázku, zda z perspektivy genderu existují v díle režisérek českého animovaného filmu inklinace k využívání autobiografických motivů. Mimo to se tato diplomová práce zamýšlí rovněž nad potenciálem animačních studií obecně a ukazuje jejich efektivní využití ve spojení s příbuznými vědními disciplínami. Díky tomu poznatky získané v rámci této diplomové práce přesahují hranice animované tvorby a zasahují i do širších společensko-historických souvislostí, jako je například politicko-ekonomická transformace po roce 1989 v Československu/České republice. Klíčová slova: animovaný film, autobiografičnost, animační studia, gender, politicko-ekonomická transformace po roce 1989.
Erotika v animovaném loutkovém filmu
Žák, Vojtěch ; DĚCKÁ, Eliška (vedoucí práce) ; Vaněček, Matěj (oponent)
Erotika a pornografie v animovaném loutkovém filmu je okrajový žánr. Přesto si zaslouží pozornost díky svým jedinečným výrazovým prostředkům. Předmětem práce je zamyšlení nad vztahem tělesnosti a loutky ve filmu. Její součástí je rovněž autorský výběr a analýza konkrétních nezávislých filmů, ve kterých je převažujícím námětem sexuální chování nebo které obsahují scény s erotickým obsahem. Loutka funguje jako zobrazení lidského těla, v kontextu této práce pak konkrétně těla v erotických situacích. Tělo loutky se tak stává obrazem našeho těla. S nástupem nových technologií se i my můžeme stát obrazem loutky, která se tak stává loutkářem, animátorem. Pro pochopení funkce loutky ve filmu je důležitý i princip identifikace s hrdinou jako jeden z klíčových nástrojů pro interpretaci role loutky ve filmu. Zvolené téma doprovází definice klíčových pojmů a krátký přehled legislativy, která se dotýká pornografického animovaného filmu.
Intuice v tvůrčím procesu animovaného filmu
Nováčková, Jana Kristýna ; DĚCKÁ, Eliška (vedoucí práce) ; ČIHAŘOVÁ, Libuše (oponent)
Tato práce pojednává o vztahu emocí a experimentálního animovaného filmu v současnosti. Zabývá se emocionálním prožitkem diváka na základě nenarativního vyprávění filmu a jeho výrazových prostředků. Současně zkoumá, jaké jsou tvůrčí postupy a postoje filmových tvůrců k emocím v experimentální animaci. Analýza dotazníků také objasňuje, zda tvůrce počítá s divákovou interpretací filmu.
Estetika anime
Lomov, Vladimir ; DĚCKÁ, Eliška (vedoucí práce) ; PAVLÁTOVÁ, Michaela (oponent)
Práce se věnuje specifickým znakům kultovního stylu japonského anime.
Malý pán
Máj, Martin ; DĚCKÁ, Eliška (vedoucí práce) ; KUBÍČEK, Jiří (oponent)
Tato práce je analýzou filmu "Malý Pán" režiséra Radka Berana. Analýza probíhá především z hlediska použité technologie divadelní loutky ve filmu. Postupně se zabývá literární předlohou Jiřího Stacha a Lenky Uhlířové "Velká cesta Malého pána", její adaptací do filmového scénáře, samotným scénářem, hereckými prvky loutek, viditelnými vodícími mechanismy a nakonec výtvarným zpracováním loutek, animací a celkovou mizanscénou. Zároveň se na příkladech užití loutek v "Malém Pánovi" definuje několik obecných pravidel pro užití divadelní loutky ve filmu.
Tvorba Sylvaina Chometa
Kouřil, Jakub ; PAVLÁTOVÁ, Michaela (vedoucí práce) ; DĚCKÁ, Eliška (oponent)
Tématem práce je tvorba francouzského animátora a režiséra Sylvaina Chometa. Chomet je představen jako nejvýraznější postava současné francouzské animace. Analýzou tří jeho snímků je zkoumán Chometův přínos v oblasti celovečerního animovaného filmu. Důraz je kladen především na film Trio z Belleville, který je považován za Chometův nejosobitější snímek. Cílem práce je komplexní pohled na jeho dosavadní filmovou činnost v kontextu doby. Okrajově se práce zabývá také Chometovým působením na poli hraného filmu a v neposlední řadě i jeho komiksovou tvorbou. Část textu je také zaměřena na Chometovu spolupráci s výtvarníky Nicolasem De Crécym a Evgeni Tomovem. Pozornost je věnována především ilustrátorovi Nicolasi De Crécymu, který je v současné době jedním z předních francouzských výtvarníků.

Viz též: podobná jména autorů
2 Děcká, Eliška
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.