Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Současná praxe nezávislé autorské animace v orální historii autorek působících v New Yorku a Praze
Děcká, Eliška ; BENDOVÁ, Helena (vedoucí práce) ; Gregor, Lukáš (oponent)
Práce analyzuje současnou praxi nezávislé autorské animace v NY a v Praze skrze orální historii animátorek působících v těchto dvou geografických oblastech.
Současné evropské celovečerní animované filmy pro dospělé
Dohnalová, Kamila ; RYCHECKÝ, Tomáš (vedoucí práce) ; DĚCKÁ, Eliška (oponent)
Diplomová práce Současné evropské celovečerní animované filmy pro dospělé systematicky popisuje a analyzuje celovečerní animované filmy pro dospělé vyrobené v Evropě v letech 2009–2015. Je uveden historický kontext celovečerního animovaného formátu a dospělého diváka jako cílové skupiny. Práce vychází z předpokladu, že filmy Persepolis a Vals Im Bashir před deseti lety určily nový směr, kterým se současná evropská animace ubírá. Na základě stanovených a popsaných kritérií práce seznamuje s tím, jaké filmy v daném období vznikly a co mají tyto snímky společného; jaké náměty, žánry, animační techniky, způsoby financování a šíření převládají. Dané filmy jsou vsazeny do souvislostí evropského animačního průmyslu jako celku a na základě analýzy těchto filmů i nových připravovaných projektů jsou stanoveny současné trendy a tendence oboru.
Animovaný dokumentární film jako prostředek osobní zpovědi
Nguyen, Cam Van ; VANDAS, Martin (vedoucí práce) ; DĚCKÁ, Eliška (oponent)
Animovaný dokumentární film je poměrně nový žánr, který se v současnosti stále rozrůstá a stává se více populárnějším. Jednoduchou definicí tohoto žánru je animovaný film se standartními prvky přejatými z dokumentární tvorby. Je v tom pravdivost výpovědí, emocionální síla a neomezené hranice, které animace poskytuje. Tento rozrůstající subžánr animovaného filmu pokládá síť vyzývajících, existenčních otázek kladených na formu zpracování. Jak obvykle takový animovaný dokument vypadá? Skoro pokaždé jsou tématem příběhy ze skutečného života, např. témata lidských práv, témata nevšední i univerzální, se kterými se mohou lidé identifikovat. Tato práce se konkrétně zaměřuje na téma osobních zpovědí. Tímto tématem jsem se také zabývala při tvorbě svého bakalářského animovaného dokumentárního filmu a v závěru tuto zkušenost shrnuji osobním zhodnocením.
Emoce v experimentální animaci
Nováčková, Jana Kristýna ; DĚCKÁ, Eliška (vedoucí práce) ; ČIHAŘOVÁ, Libuše (oponent)
Tato práce pojednává o vztahu emocí a experimentálního animovaného filmu v současnosti. Zabývá se emocionálním prožitkem diváka na základě nenarativního vyprávění filmu a jeho výrazových prostředků. Současně zkoumá, jaké jsou tvůrčí postupy a postoje filmových tvůrců k emocím v experimentální animaci. Analýza dotazníků také objasňuje, zda tvůrce počítá s divákovou interpretací filmu.
Autobiografičnost v díle režisérek českého animovaného filmu
Děcká, Eliška ; Hanáková, Petra (vedoucí práce) ; Laučíková, Ivana (oponent)
Tato diplomová práce analyzuje nakládání s autobiografickými elementy v díle režisérek českého animovaného filmu. Pomocí rozboru výpovědí osmi aktivních režisérek, získaných na základě metodologie orální historie, a dále textové analýzy jimi natočených animovaných filmů (stejně tak jako aplikací základních principů animačních studií) odpovídá na otázku, zda z perspektivy genderu existují v díle režisérek českého animovaného filmu inklinace k využívání autobiografických motivů. Mimo to se tato diplomová práce zamýšlí rovněž nad potenciálem animačních studií obecně a ukazuje jejich efektivní využití ve spojení s příbuznými vědními disciplínami. Díky tomu poznatky získané v rámci této diplomové práce přesahují hranice animované tvorby a zasahují i do širších společensko-historických souvislostí, jako je například politicko-ekonomická transformace po roce 1989 v Československu/České republice. Klíčová slova: animovaný film, autobiografičnost, animační studia, gender, politicko-ekonomická transformace po roce 1989.
Erotika v animovaném loutkovém filmu
Žák, Vojtěch ; DĚCKÁ, Eliška (vedoucí práce) ; Vaněček, Matěj (oponent)
Erotika a pornografie v animovaném loutkovém filmu je okrajový žánr. Přesto si zaslouží pozornost díky svým jedinečným výrazovým prostředkům. Předmětem práce je zamyšlení nad vztahem tělesnosti a loutky ve filmu. Její součástí je rovněž autorský výběr a analýza konkrétních nezávislých filmů, ve kterých je převažujícím námětem sexuální chování nebo které obsahují scény s erotickým obsahem. Loutka funguje jako zobrazení lidského těla, v kontextu této práce pak konkrétně těla v erotických situacích. Tělo loutky se tak stává obrazem našeho těla. S nástupem nových technologií se i my můžeme stát obrazem loutky, která se tak stává loutkářem, animátorem. Pro pochopení funkce loutky ve filmu je důležitý i princip identifikace s hrdinou jako jeden z klíčových nástrojů pro interpretaci role loutky ve filmu. Zvolené téma doprovází definice klíčových pojmů a krátký přehled legislativy, která se dotýká pornografického animovaného filmu.
Intuice v tvůrčím procesu animovaného filmu
Nováčková, Jana Kristýna ; DĚCKÁ, Eliška (vedoucí práce) ; ČIHAŘOVÁ, Libuše (oponent)
Tato práce pojednává o vztahu emocí a experimentálního animovaného filmu v současnosti. Zabývá se emocionálním prožitkem diváka na základě nenarativního vyprávění filmu a jeho výrazových prostředků. Současně zkoumá, jaké jsou tvůrčí postupy a postoje filmových tvůrců k emocím v experimentální animaci. Analýza dotazníků také objasňuje, zda tvůrce počítá s divákovou interpretací filmu.
Estetika anime
Lomov, Vladimir ; DĚCKÁ, Eliška (vedoucí práce) ; PAVLÁTOVÁ, Michaela (oponent)
Práce se věnuje specifickým znakům kultovního stylu japonského anime.
Malý pán
Máj, Martin ; DĚCKÁ, Eliška (vedoucí práce) ; KUBÍČEK, Jiří (oponent)
Tato práce je analýzou filmu "Malý Pán" režiséra Radka Berana. Analýza probíhá především z hlediska použité technologie divadelní loutky ve filmu. Postupně se zabývá literární předlohou Jiřího Stacha a Lenky Uhlířové "Velká cesta Malého pána", její adaptací do filmového scénáře, samotným scénářem, hereckými prvky loutek, viditelnými vodícími mechanismy a nakonec výtvarným zpracováním loutek, animací a celkovou mizanscénou. Zároveň se na příkladech užití loutek v "Malém Pánovi" definuje několik obecných pravidel pro užití divadelní loutky ve filmu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Děcká, Eliška
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.