National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
The Life and Times of Jozef Lenart
Cvrček, Lukáš ; Rychlík, Jan (advisor) ; Stehlík, Michal (referee) ; Pavlovič, Richard (referee)
Resume The dissertation thesis The Life and Times of Jozef Lenart deals with life and political influence of a Communist politician Jozef Lenart. The work begins with Lenart's childhood in the Slovak countryside and his maturing in the service of Bata concern where Lenart was trained. From depiction of Lenart participation in Slovak uprising author goes to the main topic of the thesis. It is almost 45 years political activity of Lenart in various party's and state functions. During such a long career Jozef Lenart became among others, the prime minister of the Czechoslovakian government and a member of the leading management of the Communist party. Author in direct contradiction to the concept of totalitarianism and widely shared ideas about a party leadership as a monolithic opinion power centres approached political influence of Jozef Lenart as a description of mutual interactions within the dictatorial regime. Author also defined Lenart's political attitudes and affiliation with interest and opinion groups and assessed how successfully Lenart managed to assert his views.
KSČ and political development in the district of Ústí nad Labem between 1945 and 1948
Linhart, Martin ; Rychlík, Jan (advisor) ; Cvrček, Lukáš (referee)
The aim of this graduation thesis is to document activity of KSC in -' the district of Ustí nad Labem during period between May 1945 and February 1948. When compiling this theme I principally aim for analyzing organizational work of the Communist party, its acting in bodies of local self-govemment, programme and party agitation. By appraising these aspects I pursue answering -' questions, why did the majority of inhabitants living in the district of Ustí nad Labem give its support to communists and how did communists utilize this support in delimited period of time.
Apparatus of the disctrict Sedlčany. Committee CCP of the Czechoslovak Communist Party, consolidation of the regime, persecution of the population and the Third resistance in Sedlčany district between 1948 and 1953
Čermáková, Hana ; Rychlík, Jan (advisor) ; Cvrček, Lukáš (referee)
This bachelor thesis deals with the structure and application of communist power on the district level. It is mainly focused on consolidation of the regime connected with propaganda, persecution of the population and a third resistance in the Sedlčany district between 1948 and 1953.
Jozef Lenart and his political activity 1963-1970
Cvrček, Lukáš ; Blažek, Petr (referee) ; Rychlík, Jan (advisor)
Má diplomová práce především vzhledem k jejímu plánovanému rozsahu rezignuje na pokus být kompletní biografií Jozefa Lenárta, významného komunistického státního a stranického činitele, a omezuje se pouze na sledování jeho politické kariéry v letech 1963 - 1970. Celá práce je rozdělena na dva větší celky s odlišnou koncepcí líčení událostí. První část se zabývá obdobím vymezeném rozmezím let 1963 až 1967. Tuto velkou kapitolu jsem rozdělil na podkapitoly podle tematického hlediska. V nich se zabývám Lenártovým podílem na řízení strany a státu, a tím pádem i na nejdůležitějších politických událostech sledovaného období (rehabilitace, ekonomická reforma). Ve snaze přiblížit Lenárta alespoň útržkovitě jako člověka, jsem učinil také malou odbočku pojednávající o Lenártově životním stylu. Předěl mezi oběma celky tvoří kapitola o Novotn~ho nuceném odchodu z funkce prvního tajemníka. Pro vylíčení Lenártových činů a postojů v bouřlivém období let 1968 - 1970 jsem zvolil chronologicky navazující styl řazení událostí.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.