Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dandy jako umělecké dílo?
Csicsely, Lukáš ; Zuska, Vlastimil (vedoucí práce) ; Jarošová, Helena (oponent)
(česky) V této diplomové práci se snažím ověřit tvrzení, zda je dandy umělecké dílo. Touto tezí bývá dandy nejčastěji definován. Vymezují jej tímto způsobem zakladatelé diskuze o dandysmu (Barbey d`Aurevilly, Charles Baudelaire a Oscar Wilde) i soudobí teoretici dandysmu (například Francoise Coblence, Daniel S. Schiffer či Karin Becker), přes četný výskyt není nikdy toto tvrzení teoreticky uchopeno ve větší šíři. Nejprve proto hledám definici, která by nejlépe odpovídala konceptu dandyho, jak jej uvažují zakladatelé. Činím to za pomocí srovnání konceptu dandy s několika definicemi umění (mimetickou, expresivní, formalistickou, institucionální či funkcionalistickou) a s tou, která vychází ze srovnání jako nejvhodnější (funkcionalistickou), dále operuji - konkrétně se strukturalistickou definicí umění Jana Mukařovského. Z hlediska strukturalismu odpovídám na základní otázky spojené v rámci diskurzu estetiky s konceptem uměleckého díla. Hledám základní materiál (materiální normu), který by vytvářel identitu dandyho jako uměleckého druhu. Na tom základě odlišuji umělecké druhy dandysmu blízké (tanec, herectví či performance jakožto žánr výtvarného umění). Hledám specifika recepce dandyho, dále specifika tvůrce dandysmu i jeho tvorby nebo také specifickou souvztažnost dandyho se společností (za pomocí...
Podoby českých filmově-dramaturgických poetik
Csicsely, Lukáš ; Svatoňová, Kateřina (vedoucí práce) ; Klimeš, Ivan (oponent)
V této bakalářské práci se zabývám oborem české akademické filmové dramaturgie, a to v tom smyslu, který označuje podíl dramaturga na tvorbě filmového díla. Pro jeho výkon existují teoretické podklady s mnohaletou tradicí počínající Aristotelovou Poetikou, které se obecně se nazývají poetika a já zde srovnávám filmové poetiky vyšlé na pražské FAMU, v rámci oboru scenáristika a dramaturgie jakožto skripta, na pozadí oné tradice a z perspektivy pražského strukturalismu. Žádná teoretická práce se danému materiálu nevěnuje a tak je mým cílem zmapovat základní problematiku tohoto uzavřeného oboru, s důrazem na to jak uzpůsobuje tradici specifickým podmínkám filmu.
Role empatie v recepci filmového díla
Csicsely, Lukáš ; Zuska, Vlastimil (vedoucí práce) ; Kaplický, Martin (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá tématem empatie v recepci filmového díla a odlišením empatie od termínů, které jsou s ní obecně zaměňovány (identifikace a sympatie), v reprezentativním výběru textů psychoanalýzy a filmového kognitivismu, kterým slouží jako pozadí práce Bely Budy "Čo vieme o empatii?". První dvě části se zabývají vymezením Budovy empatie a odlišením empatie od sympatie, identifikace a projekce v kontextu recepce filmového díla s důrazem na psychickou distanci. Další část se zabývá komparací jednotlivých konceptů autorů z oblasti psychoanalýzy (Mulvayová a Metz) a filmového kognitivismu (Carroll, Neill, Grodal, Smith) s ohledem na části předešlé.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.