Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 26 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
GENE EXPRESSION AND IMMUNOLOGICAL RESPONSE IN MICE EXPOSED TO ZnO NANOPARTICLES
Rössner ml., Pavel ; Vrbová, Kristýna ; Strapáčová, S. ; Rössnerová, Andrea ; Ambrož, Antonín ; Brzicová, Táňa ; Líbalová, Helena ; Javorková, Eliška ; Zajícová, Alena ; Holáň, Vladimír ; Kulich, P. ; Večeřa, Zbyněk ; Mikuška, Pavel ; Coufalík, Pavel ; Křůmal, Kamil ; Čapka, Lukáš ; Dočekal, Bohumil ; Šerý, Omar ; Machala, M. ; Topinka, Jan
We analyzed gene expression changes in the lungs and the immunological response in splenocytes of mice exposed by inhalation of ZnO nanoparticles (NP). Adult female ICR mice were treated for three days and three months, respectively. Analysis of differential expression in genes involved in oxidative stress was conducted using quantitative RT-PCR. The potential immunotoxic and immunomodulatory effects of ZnO NP were analyzed by phenotyping and cytokine production by splenocytes after three months exposure. Three days exposure resulted in down-regulation of GCLC, GSR, HMOX-1, NQO-1, NF-kB2, PTGS2 and TXNRD1 mRNA expression; three months exposure increased the expression of these genes. Three months exposure caused a significant decrease in the percentage of granulocytes in the spleen cells, and affected the production of IL-10 and IL-6 by lipopolysaccharide-stimulated leukocytes. In summary, our study revealed changes in the expression of genes involved in the oxidative stress response following acute ZnO NP exposure. Subchronic ZnO NP exposure induced immunomodulatory effects in the spleen.
Vliv inhalovaných nanočástic oxidů kovů na orgány exponovaných myší
Mikuška, Pavel ; Večeřa, Zbyněk ; Dočekal, Bohumil ; Čapka, Lukáš ; Křůmal, Kamil ; Coufalík, Pavel ; Moravec, Pavel ; Buchtová, Marcela ; Míšek, Ivan ; Vrlíková, Lucie ; Smutná, Tereza ; Dumková, J. ; Hampl, A. ; Fictum, P.
Dospělé myši byly kontinuálně vystaveny nanočásticím oxidů kovů v různých časových intervalech. Na konci experimentu byly orgány myší (plíce, mozek, ledviny, játra a slezina) analyzovány chemickými, biochemickými, histologickými a elektron mikroskopickými analýzami.
Odolnost asfaltového pojiva a asfaltové směsi vůči deformaci
Dubšíková, Karolína ; Coufalík, Pavel (oponent) ; Dašek, Ondřej (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je popsání laboratorních vlastností asfaltových pojiv ve vztahu k trvalým deformacím. V teoretické části bude popsána podstata a postup empirických zkoušek penetrace jehlou a bod měknutí. Dále bude vysvětlen princip a postup zkoušky MSCR. V praktické části budou vyhodnoceny vlastnosti čtyř zkoušených asfaltových pojiv. Tato pojiva budou použita pro výrobu asfaltových směsí, na kterých budou provedeny zkoušky pojíždění kolem a jejich výsledky budou porovnány.
Stanovení levoglukosanu a dehydroabietové kyseliny v městském aerosolu
Coufalík, Pavel ; Čmelík, Richard ; Křůmal, Kamil ; Čapka, Lukáš ; Mikuška, Pavel
Cílem této práce byl vývoj analytické metody pro stanovení levoglukosanu a dehydroabietové kyseliny v aerosolu pomocí LC-MS s využitím přímého vzorkování aerosolu do vody.
Reologické vlastnosti asfaltových pojiv
Coufalík, Pavel ; Bačová,, Katarína (oponent) ; Komačka,, Jozef (oponent) ; Hýzl, Petr (vedoucí práce)
Disertační práce se zabývá reologií asfaltových pojiv a změnou vlastností v průběhu životnosti ve vozovkách pozemních komunikací. V teoretické části je popsán princip stárnutí asfaltových pojiv a způsoby simulace stárnutí v laboratoři. Dále jsou popsány základní reologické modely a na ně navazující laboratorní zkoušky, které se používají při hodnocení asfaltových pojiv. V praktické části jsou silniční asfalty podrobeny vybraným metodám laboratorního stárnutí a jsou posuzovány pomocí empirických a funkčních zkoušek. Jednotlivé metody stárnutí jsou porovnány mezi sebou a zároveň je hledán vztah mezi realitou a laboratorním stárnutím. V další části práce je do vybraných silničních asfaltů přidáván visbreakingový zbytek (VFCR) a je zjišťován jeho vliv na reologické vlastnosti v průběhu stárnutí asfaltového pojiva. Výsledky získané v rámci disertační práce byly použity pro sestavení certifikovaných metodik s názvem: „Metodika pro hodnocení silničních asfaltů z hlediska náchylnosti k termooxidačnímu stárnutí“ a Metodika popisující laboratorní stárnutí asfaltových směsí“. V závěru jsou shrnuty výsledky disertační práce.
Dynamická viskozita asfaltových pojiv
Broďák, Marek ; Coufalík, Pavel (oponent) ; Dašek, Ondřej (vedoucí práce)
V bakalářské práci jsou popsány laboratorní vlastnosti asfaltových pojiv. Bude zde popsán princip, postup měření a porovnání výsledků laboratorních zkoušek stanovení dynamické viskozity, penetrace jehlou a bod měknutí metodou kroužek kulička. Zkoušky budou provedeny na vzorcích asfaltů s různým stupněm modifikace.
Stanovení rtuti a methylrtuti ve specifických antarktických půdách z okolí uhynulých tuleňů
Zvěřina, O. ; Kuta, J. ; Coufalík, Pavel ; Komárek, J.
Tato práce se zabývá stanovením celkové rtuti a methylrtuti ve specifických antarktických půdách, vyskytujících se v okolí uhynulých tuleňů.
Stanovení methylrtuti v lišejnících a cyanobakteriálních povlacích pomocí GC-AFS
Coufalík, Pavel ; Meszarosová, N. ; Coufalíková, K. ; Zvěřina, O. ; Komárek, J.
Cílem tohoto výzkumu byl vývoj analytické metody vhodné pro stanovení stopových koncentrací methylrtuti v ekosystému antarktických jezer a určení míry bioakumulace rtuti v cyanobakteriálních povlacích (kolonie řas a sinic).
Organic markers and compounds in PM1 aerosol in small town near Prague (Czech Republic) in winter 2016
Křůmal, Kamil ; Mikuška, Pavel ; Coufalík, Pavel ; Večeřa, Zbyněk
Contribution summarizes the concentrations of monosaccharide anhydrides, resin\nacids, methoxyphenols, monosaccharides, disaccharides, sugar alcohols, alkanes,\nhopanes, steranes and polycyclic aromatic hydrocarbons in PM1 aerosols in small town\nKladno-Švermov in winter. According to concentrations of organic markers, the\nidentification of emission sources in Kladno-Švermov is discussed.
Combined effect of temperature and CdO nanoparticles treatment on Picea abies
Večeřová, Kristýna ; Mikuška, Pavel ; Oravec, Michal ; Kozáčiková, Michaela ; Pompeiano, Antonio ; Coufalík, Pavel ; Urban, Otmar
Three-years old seedlings of Picea abies were pre-treated under two different\ntemperatures (20x35 °C) and subsequently exposed to elevated concentration of CdO\nnanoparticles (CdONPs). Two-week exposure to airborne CdONPs of ecologically\nrelevant size and concentration significantly reduced photosynthetic light use efficiency\nin plants as well as contents of photosynthetic pigments and saccharides. In contrary,\namino acid content was increased under CdONPs. These changes were further\nmodulated by previous growth temperature.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 26 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Coufalík, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.