Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Gay otcovství. Výraz aktivismu v českém kontextu?
Ciprová, Kristýna ; Sokolová, Věra (vedoucí práce) ; Kolářová, Kateřina (oponent)
Cílem této práce bylo zmapovat gay otcovství coby málo tematizovaný a diskutovaný fenomén, který nebyl v českém prostředí dosud podroben důkladnému výzkumu. Práce proto prozkoumává názory vybraných gay mužů na rodičovství. Polostrukturované rozhovory s 30 muži umožnily zkoumat, jakým způsobem je v českém kontextu otázka gay otcovství a rodičovství konstruována (jak a kde tyto představy vznikají a jakým způsobem jsou udržovány a transformovány). Důležitým aspektem při zkoumání touhy gay mužů po dětech je uvědomit si důsledky institucionálních bariér a zákazů, které společnost systematicky vytváří. Z tohoto důvodu práce využívá jakožto komparativní rámec zmapování situace ve Skandinávii a Španělsku, které jsou v oblasti úpravy legislativy rodičovských práv gayů a lesbických žen na zcela jiné úrovni než Česká republika. Ze srovnání stavu v těchto zemí s českým prostředím vyplývá teze o klíčových faktorech, které se na institucionalizaci stejnopohlavních partnerství a rodin podílejí. Jedním z těchto faktorů byl aktivismus, jehož propojení s gay otcovstvím se stalo koncepčním rámcem této práce. Teoretická část se proto dále věnuje obecnému utváření nových sociálních hnutí, aktivistickému působení a specifickému chápání (g/l) aktivismu v českém kontextu. Zjevná nechuť (dotazovaných) gay mužů podílet se na...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.