Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Ověřování skutečného napěťového pole horninového masivu za účelem zvýšení bezpečnosti v prostředí anomálních napěťových stavů
Koníček, Petr ; Staš, Lubomír ; Ptáček, Jiří ; Kaláb, Tomáš ; Chura, Jan ; Souček, Kamil ; Waclawik, Petr
Napěťová pole jsou jedním ze základních faktorů, které rozhodným způsobem, spolu s mechanickými a přetvárnými vlastnostmi hornin, výrazně ovlivňují chování horského masivu. Poznání napěťových polí je přínosem pro projektování a zdárnou realizaci geotechnických podzemních projektů (např. pro posouzení stability podzemních prostor, chování navržených výztuží podzemních objektů, pro časoprostorové situování podzemních objektů) zvláště v netriviálních geomechanických podmínkách jak z hlediska přírodních faktorů ovlivňujících napěťová pole (např. strukturní a geologická stavba horninového masivu, tektonická napětí, trhliny a diskontinuity v horninovém masivu), tak rovněž z hlediska antropogenních faktorů (geomechanická konfigurace podzemních prostor a dynamika jejich změn). V geotechnické praxi v našich (ČR) podmínkách bývají většinou využívány jen výpočty napěťového pole vycházející především z teoretického chování hornin a předpokládaného svislého geostatického tlaku v dané hloubce. Vývoj případných postupujících deformací napěťového pole je pak odvozován od vývoje antropogenních zásahů do relativně homogenního masivu. Ve skutečnosti je však napětí ovlivňováno i blízkými geologickými strukturami. Data získaná z výzkumu velikosti, směrů a změn napětí v horském masivu jsou zásadním přínosem v oblasti matematického modelování, kde mohou být použita jako vstupní parametry, pro získání přesnějšího obrazu o chování horského masivu a podzemních objektů v předmětných oblastech.
Vypracování jednotného metodického postupu pro dimenzování výztuže důlních chodeb a prorážek
Šňupárek, Richard ; Ptáček, Jiří ; Chura, Jan ; Koníček, Petr ; Konečný, Petr ; Janas, P. ; Polysos, N. ; Nastulczyk, Č. ; Suchánek, J.
Výsledkem řešení projektu je soubor metodických návodů a výpočetních programů pro dimenzování výztuže důlních chodeb a prorážek v podmínkách OKD a.s. Objednatel má k dispozici prostředky pro bezpečné a racionální dimenzování výztuže chodeb v rozhodující většině podmínek OKD a.s.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.