Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 78 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Symboly a symbolika v procesu formování regionu
Šifta, Miroslav ; Chromý, Pavel (vedoucí práce) ; Križan, František (oponent) ; Šerý, Miloslav (oponent)
Tato dizertační práce je zaměřena na výzkum role symbolů a zejména grafické symbo- liky (znaky, loga) v procesu formování regionu a regionálních identit v kontextu teorie institucionalizace regionu Anssi Paasiho. Zároveň diskutuje využití symbolů v rozvoji regionů různých měřítek. Obecná východiska výzkumu symbolů v procesu formování regionu založená na rešerši literatury ověřuje na příkladu analýzy symbolů a symboliky Libereckého kraje a způsobu jejich využívání v rámci různorodých regionálních institucí. Liberecký kraj je vhodným zájmovým územím, protože jde o nově konstituovaný region (po roce 2000), je již plně institucionalizovaný, z hlediska přírodního a kulturního dědictví je velmi heterogenní, na jeho území se vyskytují kontinuálně osídlené (tradiční, "české") oblasti i diskontinuálně vyvíjející se oblasti (dosídlené po odsunu českých Němců po druhé světové válce). V první části se práce věnuje proměnám regionální geografie. Stručně představuje, jak tato vědní disciplína reagovala na paradigmatické změny, jak se vyvinula v "novou" regionální geografii. Diskutuje koncept regionu jako sociálního konstruktu. Po ukotvení stěžejního pojmu výzkumu, konstruktivisticky chápaného regionu, následuje stanovení cílů k dosažení zodpovězení otázky, jakou roli hrají symboly a symbolika v procesu for-...
Přípravné vzdělávání učitelů zeměpisu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
Horáková, Lucie ; Hanus, Martin (vedoucí práce) ; Chromý, Pavel (oponent)
Tato práce se zabývá přípravným vzděláváním učitelů zeměpisu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a nahlíží na něj z mnoha perspektiv. Podkladem je obsahová analýza studijních plánů, jejichž podobu formou rozhovorů hodnotí bývalí absolventi, dnes již učitelé zeměpisu. K rozhovorům jsou přizváni i zástupci akademické obce, kteří představují současný stav a vize přípravného vzdělávání učitelů zeměpisu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Cílem práce je tak komplexním výzkumem otevřít dialog mezi studenty, absolventy a akademickými pracovníky, abychom na závěr charakterizovali současné vzdělávání učitelů zeměpisu a zhodnotili jeho výsledek.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 78 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Chromý, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.