Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza platebních služeb
Charvát, Miloš ; Schlossberger, Otakar (vedoucí práce) ; Bártová, Hana (oponent)
Cílem této bakalářské práce je analýza platebních služeb, zejména v České republice. Trh platebních služeb je rozebírán z řady hledisek, která reflektují současné dění. Ústřední téma celé práce lze vidět ve zkoumání změn v používání různých forem platebního styku -- hotovostní a bezhotovostní. V první části jsou vysvětleny obvykle zákony definované pojmy, se kterými je nadále pracováno. Většina z nich vychází ze zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku. V praktické části jsou analyzovány především platební karty a vedle nich i další obvykle používané platební prostředky. Zde dochází k ověření a specifikaci modernizace platebních služeb. Kromě vývojových trendů pojednává práce o poplatcích a cenách v odvětví a dalších okolnostech zprostředkování platebního styku. Trh platebních služeb v České republice je zasazen do kontextu trhů evropských. Časově je komparace provedena s historickými daty a je nastíněn také směr, jímž se platební styk do budoucna bude pravděpodobně ubírat.
Zneškodňování nestandardních odpadů: Návrh zařízení pro filtraci mechanických částic RA odpadů
Výzkumný ústav chemických zařízení, Brno ; Charvát, Miloš
Ve zprávě je předložen návrh verzí řešení filtračně sorpční části vitrifikační jednotky. Je uvažováno řešení s vyměnitelnými filtračními a sorpčními kolonami. Je proveden návrh filtru pro separaci jemných mechanických částic.

Viz též: podobná jména autorů
5 CHARVÁT, Martin
5 Charvát, Martin
4 Charvát, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.