National Repository of Grey Literature 7 records found  Search took 0.00 seconds. 
Transfer and passage of a business share
Kolerová, Renata ; Kříž, Radim (advisor) ; Chára, Petr (referee)
The Master's thesis aims to describe regulation of transfer and passage of a business share under Czech law. Special attention is hereby paid to the relevant case law, especially to judicial decisions of the Supreme Court of the Czech Republic.
Tax and Legal Structure of Tescoma Group
Hasoňová, Martina ; Kříž, Radim (advisor) ; Chára, Petr (referee)
The thesis is focused on holding companies legislation in the Czech Republic and related issue of tax optimization in the international business environment. First aim of this thesis is to map control and influence relations and therefrom arising legal obligations within Tescoma Group. Second aim is to explore Tescoma Group from the point of view of tax optimization and to compare advantages and disadvantages of alternative structures of the group.
Valuable Consideration in Takeover Bid and Settlement by Unwilling Reducing of Shareholder’s Share
Koranda, Vladimír ; Kříž, Radim (advisor) ; Chára, Petr (referee)
This work deals with valuable consideration when changes of ownership of equity securities occur in connection with corporate changes in joint-stock company, especially with unwilling changes -- rise of registered capital with excluding the priority subscription right (§ 204a/5 of the Commercial Code), unwilling transfer of shares on the major shareholder (§ 354 of the "Act on the changes of commercial companies and associations") and squeeze out (§ 183i of the Commercial Code). Valuable consideration defines relatively in detail the Takeover Bid Act. This framework could be to certain extent analogically used for valuable consideration in unwilling transaction. However, its definition itself offers a considerable room for interpretation, so is also seized as the independent secondary topic (chapter 1). The main topic concerns two basic aspects. The first is a company evaluation. In this aspect we will take a look only at the dependence of the expert providing the evaluation on major shareholder (chapter 5). Work aims at the second problematic aspect of unwilling transaction - a premium over the valuable consideration for the infringement of right (chapter 2, especially section 2.4.). The work also deals with unevaluated risks of minority shareholders in the period beginning the day to which the company was evaluated to time of the pay out of ownership (chapter 4).
Takeover bid
Kolarczyková, Eva ; Kříž, Radim (advisor) ; Chára, Petr (referee)
The bachelor thesis deals with legal form of a takeover bid. In the first instance the definition and the fundamental division of takeover bids are specified. The following chapter concerns the purpose, functions and the economical nature of takeover bids. The chapter concerning European legal form treats the Directive 2004/25/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on takeover bids. The main part of the thesis devotes legal form of takeover bids in the Czech Republic. It focuses on the Act No. 104/2008 on takeover bids and on amendments of other acts. In the chapter entitled "Mandatory bid" essential specifics are explicated. The order of chapters illustrates the whole process of a takeover bid.
European Union Allowance as a Security and Financial Instrument
Tůma, Jan ; Kříž, Radim (advisor) ; Chára, Petr (referee)
European Union Emission Trading System has been in operation since 2005 and to this point the legal nature of European Union Allowances is still controversial. Moreover, this question is complicated by fact, that a member state can not handle this problem, because it is acquis communautaire to solve it. The aim of this study is to explore the legal nature of allowance in Czech legal system, in merito, whether it is a security and/or a financial instrument. In conclusion, allowance is neither of those and its legal nature is still unclear, but also it does not really matter by now. Nevertheless, for the future smooth functioning of the EU ETS it is necessary that European Commission pursues this subject.
Právo výkupu účastnických cenných papírů v české právní úpravě
Novotná, Erika ; Kříž, Radim (advisor) ; Chára, Petr (referee)
Diplomová práce Právo výkupu účastnických cenných papírů v české právní úpravě je zaměřena na analýzu procesu vytlačení v té formě, kdy je zachována původní společnost a zbývající účastnické cenné papíry nabývá většinový akcionář. V první části je obsaženo obecné vymezení předpokladů předmětného institutu. Následuje kapitola věnována relevantní právní úpravě na komunitární úrovni. Těžiště práce tvoří rozbor právní úpravy práva výkupu v pojetí českého obchodního zákoníku. Čtvrtá část pojednává o ústavněprávních a ekonomických aspektech zkoumaného institutu. Cílem práce je primárně podrobná analýza české právní úpravy práva výkupu. Obsaženo je také srovnání se zahraniční právní úpravou.

See also: similar author names
2 Chára, Pavel
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.