National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.00 seconds. 
The Ideal of Firefighter and The Ideal of Supervisee - do they endure?
Majzlíková, Jana ; Havrdová, Zuzana (advisor) ; Černík, Michal (referee)
Mgr. Jana Majzlíková - Ideál hasiče a ideál supervizanta - snášejí se? ABSTRACT The work focuses on the question whether it is appropriate to the environment work with firefighters to implement supervision and, if so, how. For this purpose, the work compared the ideal of firefighters, what firefighters have themselves, and the ideal of supervisee what have supervisors, and examined their mutual compatibility. The research design was based on a qualitative approach. The data obtained from interviews with firefighters, supervisors, and from the focus group with firefighters were analyzed using analysis of qualitative data (open coding, thematic analysis). First, research has shown that the ideal of firefighters dominates gratitude for their work and willingness to help others. There is experience in supervision and open sharing stories about clients in the first place of the ideal of supervisee. Next, in both cultural ideals in addition include a common interest in people, understanding for others, tolerance, responsiveness to the needs of clients and people affected by a critical incident, empathy, empathic listening, interest in discussion and accessibility to the opinions of others. In both studied cultural environments courage is also appreciated. The supervisee must have the personal bravery "have skin...
Combined methods Remediation of groundwater by combination of sodium lactate and zero valent nanoiron
Stejskal, Vojtěch ; Bruthans, Jiří (advisor) ; Černík, Miroslav (referee)
Vojtěch Stejskal - Diplomová práce 2014 - Přírodovědecká fakulta UK v Praze 4 ABSTRACT The thesis describes pilot applications of combined method - combination of sodium lactate and nanoparticles of zero-valent iron and their synergic effect. Two applications of combined method are described onto two geologically different sites - in Rožmitál pod Třemšínem and Spolchemie in Ústí nad Labem. First site is contaminated by polychlorinated biphenyls; contamination is situated in hydraulically well conducted porous media formed by weathered granodiorite. Main contaminants of Spolchemie site are trichloroethylene and tetrachloroethylene, contamination is situated in geologically heterogenous quaternary terrace of Bílina river. Effects of combined method on two different sites were compared and recommendations and conclusions were done. Part of the thesis is research of scientific articles and literature on topics: polychlorinated biphenyls, chlorinated ethylenes, in situ chemical reduction by sodium lactate and nanoiron, natural conditions of both sites, history of sites. In the thesis are also processed and evaluated results of geophysical investigation, changes of groundwater level and results of groundwater monitoring in view of the application of combined method on both sites.
The genesis of groundwater composition in deep basin structures on the example of the Bohemian Cretaceous Basin and the Eger Rift relationship
Dupalová, Tereza ; Vencelides, Zbyněk (advisor) ; Černík, Miroslav (referee) ; Buzek, František (referee)
This thesis deals with genesis of the Cretaceous thermal waters in the Ústí nad Labem. These thermal waters are interesting in that are very different from other Cretaceous thermal waters, which also appear in Benešov-Ústí aquifer system of the Bohemian Cretaceous Basin in Děčín. Thermal waters in the Ústí nad Labem area more than chalk waters resemble the thermal waters in Teplice, which are associated with body of Teplice rhyolite. Many authors studied thermal waters in the Ústí nad Labem, but isotope analysis and inverse geochemical modeling were not used for their study. Results based on water chemistry, water D and 18 O, 87 Sr/86 Sr ratios, and dissolved sulfate 34 S and 18 O values, indicate mixing of ground water from aquifers of the Bohemian Cretaceous Basin with ground water derived from crystalline rocks of the Erzgebirge Mts. Unlike thermal waters in Děčín are Ca-HCO3 type (160 mg/L), in Ústí nad Labem there are two types of thermal waters, Na-HCO3 type with higher TDS values (over 1 g/L) and Na-(Ca)-HCO3-SO4 type with lower TDS values (approximately 600 mg/L). Carbon isotope data and speciation and inverse geochemical modeling suggest a significant input of endogenous CO2 at Ústí nad Labem. Besides CO2 input, both silicate dissolution and cation exchange coupled with dissolution of...
Geochemical, mineralogical and stable isotopes aspects of natural attenuation processes of petroleum hydrocarbons
Topinková, Barbora ; Hrkal, Zbyněk (advisor) ; Holoubek, Ivan (referee) ; Černík, Miroslav (referee)
1 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Geochemické, mineralogické a izotopické aspekty procesů přirozené atenuace ropných uhlovodíků autoreferát disertační práce Mgr. Barbora Topinková Praha, 2010 2 Lokalita Hněvice leží cca 50 km SZ od Prahy, v blízkosti Roudnice nad Labem. Od r. 1943 se tu nachází velkosklad pohonných hmot, který díky havarijním únikům skladovaných motorových olejů, leteckého benzínu a nafty způsobil ve studovaném území rozsáhlou ekologickou zátěž. Kontaminace lokality má směsný charakter a kromě BTEX je tvořena směsí dalších aromatických uhlovodíků, především trimethylbenzenem a ethyltoluenem. Kontaminační mrak o rozloze cca 0,7 km2 je vázán na kvartérní štěrkopískový kolektor a koncentrace ropných uhlovodíků zde dosahuje až 9 mg/l a 8 800mg/kg. Vzhledem k povaze kontaminantu (LNAPL's) se nejvýznamnější podíl znečištění nachází ve svrchní části kolektoru při hladině podzemní vody a cca 2 m pod ní a směrem k bázi kolektoru klesá koncentrace ropných uhlovodíků až k pozaďovým hodnotám. Zájmová část lokality Hněvice studovaná v rámci této disertační práce a mezinárodního projektu CORONA byla vzhledem k ostatním podobným studiím provedeným na jiných lokalitách ve světě (např. Beminji, Vejen, Banisveld) netypicky umístěna na...
Operational and mobilisation plans of the Red Army 1940-1941
Černík, Marek ; Nálevka, Vladimír (advisor) ; Tejchman, Miroslav (referee)
In the 1990's appeared new relevant documents from archives in Moscow, which bear testimony, that the Red Anny was being prepared for an attack on Gennany in 1941. There are two basic hypotheses: 1. The war preparations of the Soviet U ni on in spring 1941 had an offensive character. 2. The Red Anny war ready to start a large-scale offensive military campaign in the West already in summer 1941. The aim of this rigorous thesi s i s either to confinn such hypotheses or to deny them. The topíc is divided into four chapters. The first chapter deals with Mobilization Plan MP-41, which was approved in February 1941. This plan is presented as a basic document for reorganisation and reannament of the Red Anny. It would have required around five years to provide the Red Anny with weaponry called for by the MP-41. However there was no need to achieve full combat strength according to this ambitious plan to launch an attack on Gennany. Soviet mobilization in spring 1941 was carried out secretaly and covered by large training excercises. The second chapter speaks about the war planning in the period 1940-1941. All modifications of Operational Plans (Strategie Deployment Plans ), which were worked out in the Operational Directorate of the General Staff, were thoroughly analyzed. In the centre of my analysis there was an...
Preliminary evaluation of sites for long-term safety - a detailed factual and timetable of work
Havlová, V. ; Pertoldová, J. ; Mixa, P. ; Uhlík, J. ; Vavro, Martin ; Maryška, J. ; Černík, M. ; Vašíček, R.
Tato zpráva obsahuje Podrobný věcný a časový harmonogram prací ZL Předběžné hodnocení lokalit z hlediska dlouhodobé bezpečnosti, zaměřeného na hodnocení vhodnosti lokalit pro umístění hlubinného úložiště VJP a RAO na základě archivních informací, , také na základě průběžných výsledků ze probíhajících projektů a geologického průzkumu prováděného pomocí metod prováděných z povrchu. \nLokality budou hodnoceny podle následujících charakteristik, důležitých pro dlouhodobou bezpečnost:\n1) Popsatelnost a predikovatelnost lokality\n2) Hydrogeologické vlastnosti horninového prostředí\n3) Stabilita lokality (seismické, klimatické, vertikální pohyby, postvulkanické jevy)\n4) Pravděpodobnost intruze/invaze člověka do úložiště\n5) Transportní vlastnosti horninového prostředí\n6) Slučitelnost horninového prostředí s navrženým systémem inženýrských bariér\nŘešení bude probíhat v 5 etapách\n1) Podrobný věcný a časový plán řešení projektu \n2) Hodnocení lokality Čihadlo (první fáze)\n3) Hodnocení ostatních lokalit (první fáze)\n4) Hierarchie kritérií či indikátorů vhodnosti lokalit a způsob hodnocení lokalit \n5) Hodnocení lokalit (druhá fáze)\nŘešení projektu je zajištěno účastí širokého týmu řešitelů, kteří buď participují na řešení probíhajícího projektu Výzkumná podpora hodnocení lokality, nebo splňují vysokou kvalitu odborné erudice.\n
Planar acoustic metamaterials with the active control of acoustic impedance using a piezoelectric composite actuator
Nováková, Kateřina ; Mokrý, P. ; Václavík, J. ; Marton, P. ; Cernik, M. ; Psota, Pavel ; Doleček, Roman ; Lédl, Vít
In the Paper, there are presented methods for a precise active control of the acoustic impedance of large planar structures, e.g glass plates or shells, by means of distributed flexible piezoelectric composite actuators which are connected to passive or active electronic shunt circuits. Design of tunable acoustic metamaterials is realized using Finite Element Method simulations and their acoustic properties are evaluated using acoustic transmission loss measurements. Static and dynamic displacements of the metamaterials produced by electric voltage are measured using Digital Holographic Interferometry. We believe that deep understanding of presented systems should result in future applications that improve the quality of everyday life.

See also: similar author names
1 Černík, Marek
1 Černík, Martin
2 Černík, Miloslav
1 Černík, Miroslav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.