National Repository of Grey Literature 23 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Environmental migration in the Ústí region: perception of the environment and potential migration
Cejpek, Jan ; Čermák, Zdeněk (advisor) ; Anděl, Jiří (referee)
The diploma thesis analyses environmental migration, that is, the human migration as a result of environmental change. The aim of the thesis is to assess and explain this trend in the Ústí region in Czechia, a region with an extensive experience of environmentally induced migration due to the deteriorating conditions of the local environment. Special attention was paid to potential migration and the perception of the environment by young people aged 15-29 years. A questionnaire survey was used as the main research method, covering questions about the environment and migration (including the perception of the environment, migration motivation or the character and preference of potential migration). The results suggest, for example, that young people living in an area with deteriorated environment perceive it in a relatively positive way. Most importantly, environmental conditions are not the primary factor leading to the decision to migrate, but a secondary one. Economic factors are becoming more significant when choosing the ideal place to live, rather than non-economic factors. Key words: development displacees - environment - environmental migration - environmental perception - environmentally motivated migrants - migration motivation - potential migration - residential preferences - the Ústí region
Soil water regime of reclaimed and unreclaimed post mining heaps
Cejpek, Jiří ; Frouz, Jan (advisor) ; Moldan, Bedřich (referee) ; Tesař, Miroslav (referee)
This PhD thesis compares the water regime of reclaimed and unreclaimed spoil heaps after brown coal mining, with special regard to the development of hydrological properties of soils, which are determinant for the movement and retention of water in the soil. The basic influence on the supply of soil water has the technology of pouring the spoil heaps and aging, which co-regulates the development of vegetation. During the development of soil's spoil heaps increases field water capacity and water retention, but also increases the wilting point. These changes are related to the accumulation of organic matter in the soil and the degradation of claystones to particle size of physical clay. The development of the ability of the spoil heaps soils to bind water is greater in reclaimed areas, where the upper organomineral horizon develops more rapidly, but there is also a wilting point and water consumption. On unreclaimed area, the soil substrate develops more slowly. Overall, the differences in water regime between reclaimed and unreclaimed areas are small.
Analysis of Aeronautical Composite Structures under Static Loading
Cejpek, Jakub ; Juračka, Jaroslav (referee) ; Cabrnoch, Bohuslav (referee) ; Jebáček, Ivo (advisor)
Poměrně velké množství soukromých firem v České republice vyrábí lehká sportovní letadla. Značná část těchto letadel využívá kompozitní pružiny ve svých přistávacích zařízení. Tyto pružiny jsou buďto menší díly, absorbující energii (na příďové noze či ostruze), anebo jde celé pružnice hlavního podvozku. Všechny tyto pružiny sdílí základní charakteristiky: jsou vyrobeny převážně z jednosměrného kompozitu s významnou tloušťkou, hlavním druhem zatížení je ohybový moment a jsou očekávány velké deformace. Podobnou charakteristiku můžeme použít i při popisu hlavního nosníku křídla. Jak vypadá návrh a analýza takovýchto dílů? V zásadě jsou dvě možnosti. První z nich je poměrně jednoduchá analytická analýza, případně naprogramovaná v tabulkovém výpočetním prostředí. Nevýhody tohoto řešení jsou limitované možnosti výpočtu a jeho nízká flexibilita. Druhou možností je využít komerční konečno-prvkový systém pro analýzu, případně i pro optimalizaci. Pochopitelnou nevýhodou této možnosti je cena programu a obsluhy. Cílem této disertační práce je vytvořit program, jež nabídne třetí možnost, která umožní provádět zevrubnou analýzu řešených produktů bez nutnosti pořizovat nákladný software. Tento program zjednoduší a urychlí návrh a pevnostní kontrolu. Umožní uživateli rychle analyzovat více návrhových variant. Program dále bude zohledňovat specifika analyzovaných produktů (například velké deformace a lokální koncentrace napětí kolmo na vlákno). Z pohledu uživatele by program měl být jednoduchý na ovládání. Minimum množství vstupních dat a přehledné grafické rozhraní zajistí komfortní používání. Samostatně spustitelný program (bez instalace a bez podpůrného softwaru) zlepšuje rozšiřitelnost programu.
Water regime of reclaimed and nonreclaimed heaps
Cejpek, Jiří ; Frouz, Jan (advisor) ; Kuráž, Václav (referee)
Summary: Great Podkrusnohorska spoil heaps in the Sokolov region in Western Bohemia is the largest spoil heaps in the Czech Republic, which was pour million tonnes of overburden soil surface mining of brown coal. The thesis is setting on the basic characteristics of the water regime and water balance of spoil heap soil and thus follows a series of previous works dealing with the comparative development of the reclaimed and unreclaimed area. The areas are long-term monitoring of soil moisture using a dielectric soil moisture meter total water regime was monitored by subsurface with gravitation lyzimeter, runoff and throughfall rainfall. Older unreclaimed plots as well as reclaimed plots have higher porosity, water field capacity and moistre than young sites, however there are limited by water deficiency in similatr way as young sites due to increase in wilting point. Keywords: Spoil heaps, Recultivation, Soil humidity, Water supply, Water balance
The Protection of Economic Competition with Special Regard to Pricing
Cejpek, Jan ; Horáček, Vít (advisor) ; Eichlerová, Kateřina (referee)
Legal rules protecting the economic competition against abusive pricing practices are traditionally part of the public branch of competition law. Sensitive drafting of the law by legislator or the prudence of law interpretation by the competition authority or the court in the specific case predetermines the companies` willingness to develop dynamically on the relevant market. Legislation of the poor quality prospectively misleading decisional practice can lead in two extreme situations; on one side unlimited freedom for the dominant company, on the other side unfounded and excessive sanctions, which distract the companies` ambitions to achieve excellence. The topic - The Protection of Economic Competition with Special Regard to Pricing - is dealt in five chapters of the thesis. The aim of the paper is to analyze substantial components in each price form of abuse, solve the relevant questions of law with regard to case study concerning both the European and the Czech context and consider where the development of this law field currently results in. The methodology is mainly based on the comparative and critical research of the decisional practice. Chapter One surveys predatory pricing. It contains passage on the price-costs test, which is the major issue also for the following chapters of the study....
Sandwich structure application on the formula car
Žídek, Tomáš ; Cejpek, Jakub (referee) ; Löffelmann, František (advisor)
The master thesis describes application of a sandwich construction for Formula Student car. It will replace the current tubular space frame according to FSAE rules. The introduction is focused on the information of international Formula Student competition, including TU Brno Racing Team. Then there are important rules for the construction of frames and composite monocoques. For the selected production technology are found strength properties of face sheets made of carbon and hybrid fibres. Another part of thesis deals with the design of the sandwich panel using analytical calculation to determine the bending stiffness. On the basis of these proposals are made three-point bending and shear tests. Using of FEM simulation is detected torsional stiffness of the tubular space frame and the monocoque concept from the proposed sandwich panels. The conclusion is devoted to a summary of the important information and possible monocoque manufacturing process.
Determination of modal characteristics of composite wings using FEM
Churý, Tomáš ; Cejpek, Jakub (referee) ; Šplíchal, Jan (advisor)
The diploma thesis deals with the creation of a detail FEM model all-composite wing of glider. Reduction created FEM model of the beam model. The models are calculated natural frequencies, vibration shapes wings and then subsequently compared the results of analyzes of both models.
Tail units design of VUT 100 aircraft made out composite
Berka, Martin ; Cejpek, Jakub (referee) ; Mališ, Michal (advisor)
This Master´s thesis describes the design of composite horizontal tail of VUT 100 aircraft. Load calculation and selection of the critical load cases is performed. Internal structure of stabilizer and right elevator is designed. Construction materials are chosen and the structure of the composite materials is proposed. FEM models of stabilizer and the right elevator are created in MSC Patran system and consequently the strength test of the models for the selected load cases is executed using MSC Nastran software and COMPOST.
Determination of modal characteristics of composite wings using FEM
Churý, Tomáš ; Cejpek, Jakub (referee) ; Šplíchal, Jan (advisor)
The diploma thesis deals with the creation of a detail FEM model all-composite wing of glider. Reduction created FEM model of the beam model. The models are calculated natural frequencies, vibration shapes wings and then subsequently compared the results of analyzes of both models.

National Repository of Grey Literature : 23 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
3 CEJPEK, Jan
3 CEJPEK, Jiří
3 Cejpek, Jakub
3 Cejpek, Jan
3 Cejpek, Jiří