National Repository of Grey Literature 16 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Hydromechanic characteristics of clay suspensions
Sedláčková, Markéta ; Mls, Jiří (advisor) ; Císlerová, Milena (referee) ; Šembera, Jan (referee)
A mathematical model of two-phase systems, such as clay suspensions, consists of a set of partial differential equations which reflect both the general laws of mechanics and the relations connecting the involved characteristics of the particular system under consideration. The latter equations are known as constitutive relations. The aim of this study was to find the constitutive relations for kaolin suspensions that are necessary when solving forward problems of fine sludge thickening processes. The task was to design and carry out experimental research of the given suspension and to find a convenient method of utilizing the results for the sake of getting the sought relationships. It follows from the applied mathematical theory of two-phase systems that the sought relationships are hydraulic conductivity of the suspension as a function of the solid-phase concentration and the dependence of the solid-phase concentration on the solid-phase stress. The first part of this study describes the experimental research. Since both the characteristics are difficult to measure, it was necessary to analyze the suspension's characteristics and their measurability. Subsequently, the process of the suspension preparation and the method of laboratory measurements were determined. The following sections present...
Application of Environmental Geophysics Methods in Chosen Localities of the Krkonose National Park
Dvořák, Igor Jan ; Dohnal, Jiří (advisor) ; Císlerová, Milena (referee) ; Petrovský, Eduard (referee)
inrroduction -:,is thesis is a contribution to the rnultidisciplinary study of the arctic-alpine..'::a of the Giant Mountains (a part of the arctic-álpine tundra of the Éigh :.:etes). a unique environment in the context of the other central Europeán -.".i-.lntains. In the Giant Mountains this environment occupies an afea of aboút 4z :.n- (approxirnately 7 .4 oÁ of the total area of the Giant Mountains' with 32 km2 on :he czech side and 15 km2 on the polish side). within the fiamework of several :esearch projects there are a number of studies carried out by czech as well as ňreign experts (Stursa 2002). The results of these studies u,. u.ry important for a'bener understanding of the arctic-alpine tundra environment and its management. In this thesis, three types of abiotic properties were studied: (1) the masnetic properties of the upper layers of the soil; (2) soil moisture properties in relattn to \egetative cover (dwarf pine versus grassland stands); and (3) influence of wind- :rifted snow on the water balance of small mountain catchments. In the case of (1) :rd (2), environmental geophysics methods (magnetic properties and TDR*:asurements) were used. In case of (3), a new method of snow-deoth ::::rmination in the snowbed using a GpS system was developed. i .{rctic-alpine tundra environment The...
Dewatering of Slurry from Glass Sand Mining
Takáč, Marian ; Mašín, David (advisor) ; Císlerová, Milena (referee)
This thesis deals with methods for dewatering technological slurry as a byproduct in the mining industry. The objective focuses on the current sludge dewatering system in the Sklopísek Střeleč a.s. quarry, where only clarifier tanks and gravitational thickening are used for solids separation. The solution is primarily focused on the technology of mechanical dewatering of fine-grained materials. The body of this thesis describes the most used industrial technologies for the processing of sludge from mineral extraction, such as presses, centrifuges, belt presses and drum filters. Laboratory tests mainly affect the mineralogical, chemical and grain composition of the sludge. This thesis will also analyze the investment and operating costs for the acquisition and operation of technology capable of dewatering sludge in larger scaled operations.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Transport kontaminujících látek. Část 1: Pohyb vody a kontaminujících látek v nenasycené zóně
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Vogel, Tomáš ; Císlerová, Milena
Provedení a vyhodnocení průzkumného monitoringu vlivu vybraných ekologických zátěží na ekosystém (voda, sedimenty, biota) včetně vlivu na podpovrchovou zónu (půda, podzemní vody). Doložení transportu vody a kontaminantů nenasycenou zónou kvartértních sedimentů na kontaminovaných lokalitách v povodí Labe. Jsou uvedeny články vzešlé z projektu.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Transport kontaminujících látek. Část 2: Vliv ekologických zátěží na tok Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Baier, Jan ; Uhlík, Jan ; Císlerová, Milena ; Poláková, KATEŘINA ; Eckhardt, Pavel
Provedení a vyhodnocení průzkumného monitoringu vlivu vybraných ekologických zátěží na ekosystém (voda, sedimenty, biota) včetně vlivu na podpovrchovou zónu (půda, podzemní vody). Doložení transportu vody a kontaminantů nenasycenou zónou kvartértních sedimentů na kontaminovaných lokalitách v povodí Labe. Jsou uvedeny články vzešlé z projektu.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Transport kontaminujících látek. Část 1: Pohyb vody a kontaminujících látek v nenasycené zóně
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Praha ; Vogel, Tomáš ; Císlerová, Milena
Cílem úkolu je zkvalitnění popisu pohybu vody ve vadózní zóně jako klíčového faktoru k reálnému vyhodnocení pohybu rozpuštěných látek, specifikace podílu preferenčního proudění a jeho dopadu na transport látek ve vybraných oblastech povodí Labe. V roce 2007 byla zpracována rešerše prací o preferenčním proudění a transportu dusičnanů a fosforu a byl proveden výběr vhodných oblastí pro spolupráci při posouzení vlivu ekologických zátěží na tok Labe. Ve zprávě je popsáno povodí českého Labe s ohledem na možnost vzniku preferenčního proudění a je diskutována spojitost preferenčního proudění v souvislosti s transportem dusíku a fosforu do povrchových toků.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Transport kontaminujících látek. Část 1. Pohyb vody a kontaminujících látek v nenasycené zóně
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební ; Vogel, Tomáš ; Císlerová, Milena
Stručné shrnutí dosažených výsledků projektu v oblastech: pohyb migrantů pod hrází nádrže Lhotka, kalibrace ERT profilů a pozorování preferenčního proudění v laboratorním měřítku.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Transport kontaminujících látek. Část 1. Pohyb vody a kontaminujících látek v nenasycené zóně
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební ; Vogel, Tomáš ; Císlerová, Milena
Stručné shrnutí dosažených výsledků projektu v oblastech: pohyb migrantů pod hrází nádrže Lhotka, kalibrace ERT profilů a pozorování preferenčního proudění v laboratorním měřítku. Články a prezentace publikované v souvislosti s projektem.
Labe IV: Koordinace a syntéza, návaznosti, popularizace výsledků
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební ; Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské Univerzity, Vodňany ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; Louchovský, Petr ; Císlerová, Milena ; Buzek, František ; Randák, Tomáš ; Soldán, Přemysl ; Nesměrák, Ivan ; Blažková, Šárka ; Rudiš, Miroslav ; Eckhardt, Pavel ; Fuksa, Josef ; Desortová, Blanka ; Slavík, Ondřej ; Blažková, Šárka
Projekt navazuje na dřívější projekty VaV: Projekt Labe (1991-1994), Projekt Labe II (1995-1998) a projekt VaV "Ochrana a užívání vodních zdrojů v rámci uceleného povodí" - zvaný Projekt Labe III (1999-2002), v nichž byla shromážděna data, zpracovány metodiky a vyvinuty postupy matematického modelování. Projekt Labe IV tyto soubory dat prodlouží v čase, metodiky a modely rozvine o nové postupy srovnatelné se světovou úrovní vědy a doplní je tak, aby byly použitelné v jiných povodích.
Labe IV: Modelování pohybu vody a rozpuštěných látek ve vadózní zóně
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební ; Zumr, David ; Votrubová, Jana ; Sněhota, Michal ; Šanda, Martin ; Jelínková, V. ; Hrnčíř, Miroslav ; Dušek, Jaromír ; Dohnal, Michal ; Vogel, Tomáš ; Císlerová, Milena
Výzkumné práce vykonané ve třetím roce projektu týmem Fakulty stavební byly plynulým pokračováním aktivit z prvních dvou let řešení. V souhlase s metodikou byla pozornost zaměřena jednak na další vývoj simulačních modelů a vedle toho na měření a vyhodnocení hydraulických charakteristik. Pokračovaly experimenty určené na posouzení časoprostorové variability nasycených hydraulických vodivostí doplněných geofyzikálním měřením. Intenzivní zapojení studentů inženýrského i doktorandského studia do výzkumu umožnilo věnovat se v této fázi velmi podrobně možnostem zpřesnění popisu dynamiky proudění vody ve vadózní zóně, která je z hlediska transportních procesů determinující pro všechna řešení pohybu polutantů pod zemským povrchem.

National Repository of Grey Literature : 16 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
1 CÍSLEROVÁ, Michaela
2 Císlerová, Magdalena
1 Císlerová, Markéta
1 Císlerová, Martina
1 Císlerová, Michaela
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.