Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 40 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Okolnosti vylučující protiprávnost a činnost lékaře
Longin, Pavel ; Sovová, Olga (oponent) ; Císařová, Dagmar (vedoucí práce)
Závěr Cílem této práce bylo pojednat o významném právním institutu okolností vylučujících protiprávnost, které mohou být aplikovány na specifickou oblast právní úpravy, kterou je zdravotnictví. Zpracovat tuto důležitou problematiku není možné odděleně od jiných medicínsko-právních institutů a otázek ryze právních či ryze medicínských. Za důležité jsem tedy považoval nastínit základní problémy takových institutů, jako jsou doporučené postupy odborných společností, otázky související se vztahem lékař - pacient, pojem lege artis, pojem vitium artis, non lege artis, a v posledním oddíle jsem se pokusil nastínit problémy související s poskytováním zdravotní péče na anesteziologicko - resuscitačních odděleních a odděleních intenzivní medicíny. Při aplikaci doporučených postupů, které jsou vydávány odbornými společnostmi, se ztotožňuji s názorem, že závaznost těchto předpisů nelze přeceňovat. Je-li dán důvod postupovat jinak než uvádí doporučený postup a je-li to pro konkrétního pacienta prospěšné, je třeba odchylný postup lékaře akceptovat za splnění podmínky náležitého zdůvodnění takového postupu a náležitého zápisu do příslušné zdravotnické dokumentace. Za důležitý v souvislosti s tématem této práce považuji i pojem "lege artis". Z právního hlediska je pro interpretaci a aplikaci tohoto pojmu zásadní výše...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 40 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Císařová, Daniela
1 Císařová, Darja
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.