Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
KONTROLA STRUKTURY POVRCHU
Janečko, Ondřej ; Bumbálek, Leoš (oponent) ; Pernikář, Jiří (vedoucí práce)
Párce navrhuje metodiku hodnocení struktury povrchu z více měření a určení tzv. reprezentativní hodnoty daného parametru souladu ČSN EN ISO 4288.
Vyjadřování nejistot při kalibraci měřidel
Sekér, Roman ; Bumbálek, Leoš (oponent) ; Pernikář, Jiří (vedoucí práce)
Kalibrace je stanovení závislosti výsledků měření na hodnotách etalonu. Práce navrhuje optimální kalibrační postupy včetně nejistot měření.
Přesnost měření na dílenských mikroskopech
Pernikář, Václav ; Jarošová, Jana (oponent) ; Bumbálek, Leoš (vedoucí práce)
Tato práce se zaměřuje na hodnocení přesnosti měření pomocí optických přístrojů. První polovina je věnována základům metrologie a jsou zde v základech nastíněny vlivy, které mohou ovlivnit výsledek měření a pravidla pro vyhodnocení nejistoty měření. V druhé části jsou rozdělena optická měřidla a popsány některé principy měření na optických přístrojích. V závěru jsou porovnány dva optické měřicí přístroje a vyhodnoceny některé jejich charakteristiky pomocí několika jednoduchých experimentů.
Metrologická konfirmace měřidla
Nezdařilíková, Martina ; Bumbálek, Leoš (oponent) ; Koška, Petr (vedoucí práce)
Cílem práce je analyzovat termíny, definice a parametry pro určování struktury povrchu se zaměřením na drsnost. V bakalářské práci jsou analyzovány požadavky norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 10012. U těchto norem se práce zaměřuje na management kvality v procesu měření a monitorování. Poslední částí práce je navrhnutí konfirmačního systému pro měřidlo drsnosti MarSurf PS1.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.