Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Dresden - Prague around 1600. Studia Rudolphina Supplement 02
Bukovinská, Beket ; Konečný, Lubomír
This publication, prepared by the Rudolpine Center represents both a sequel to the 2009 volume München–Prag um 1600, and at the same time the continuation of a project focused on charting the contacts among the imperial court of Rudolf II and other courts in Central Europe. The volume brings together the contributions delivered at the international conference organized by the Institute of Art History ASCR jointly with Staatliche Kunstsammlungen in Dresden. At the outset there were sketched the rich contacts between Prague and Dresden; the following papers brought new information concerning the visual arts, science and culture in both capitals. They documented the importance of exanges of artists and of the importance of gifts.\nContributors:\nan Baťa (Univerzita Karlova v Praze), Václav Bůžek (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích), Wolfram Dolz, Michael Korey Peter Plaßmeyer, (Mathamatisch-Physikalischer Salon, Staatliche Kunstsammlungen Dresden), Angelica Dülberg (Landesamt für Denkmalpflege Sachsen), Eliška Fučíková (Praha), Vladimír Karpenko (Praha), Thomas DaCosta Kaufamnn (Princeton University), Jutta Kappel, Dirk Syndram, Ulrike Weinhold (Grünes Gewölbe SKD), Jürgen Müller (Technische Universität Dresden), Holger Schuckelt (Rüstkammer, SKD), Martin Šolc (Astronomický ústav UK), Helen Watanabe-O’Kelly (University of Oxford), Jürgen Zimmer (Berlin), Beket Bukovinská, Martin Krummholz, Ivan P. Muchka, Ivo Purš (ÚDU AVČR).
Caspar Lehmann: umělec na dvoře Rudolfa II.
Minaříková, Adéla ; Bukovinská, Beket (vedoucí práce) ; Konečný, Lubomír (oponent)
Caspar Lehmann je významnou osobností uměleckého řemesla ve střední Evropě závěru 16. a počátku 17. století. Jako řezáč skla a drahých kamenů působil na dvoře Rudolfa II. v Praze, i ve službách saského kurfiřta Christiana II. v Drážďanech. Poměrně velký badatelský zájem o jeho osobu byl podpořen zprávou Joachima von Sandrart z roku 1675, podle níž měl Caspar Lehmann obdržet privilegium na řezbu skla, a zároveň objevem signované Lehmannovy číše v 80. letech 19. století. Na základě podobnosti s objevenou číší byla následně Lehmannovi připisována kvalitativně i stylově poměrně různorodá díla. Předkládaná práce na základě studia odborné literatury i dostupných archivních materiálů nejprve podává podrobný Lehmannův životopis. Hlavní část práce je pak věnována detailnímu rozboru 26 děl, která byla postupně odbornou literaturou Casparu Lehmannovi přisuzována. Na základě jejich vzájemného srovnání se pokouší definovat Lehmannův specifický styl řezby a kriticky posoudit jednotvé předměty. Z pečlivého studia dostupných předmětů vyplývá, že je možno z Lehmannova díla vyřadit trojici portrétů (Moritz von Oranien, Johann Sigismund von Brandenburg a Johann Friedrich von Württemberg) a s velkou pravděpodobností i dvě destičky se starozákoními scénami z The Corning Museum of Glass, stejně jako destičku s...
Hans von Aachen in Context. Proceedings of the International conference Prague 22-25 September 2010
Konečný, Lubomír ; Vácha, Štěpán ; Bukovinská, Beket
The conference on which this volume of proceedings has been based brought together fifty specialists who discussed various aspects of the work and life of Hans von Aachen (1552–1615).
Scientifica in Rudolf II's Art Chamber
Bukovinská, Beket
Der Beitrag rekapituliert die Informationen, die im Inventar der rudolfinischen Kunstkammer aus den Jahren 1607 - 1611 zum Bereich der scientifica zu rechnen sind und für die Forschung über die Persönlichkeit Tycho Brahes interessant sein könnten.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.