Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Věk plavců na evropských a světových soutěžích v období 2012- 2016
Bukovanová, Jana ; Pokorná, Jitka (vedoucí práce) ; Chrzanowská, Babeta (oponent)
Název: Věk plavců na evropských a světových soutěžích v období 2012- 2016. Cíl práce: Cílem bakalářské práce je zjistit věk plavců na evropských a světových soutěžích v období 2012-2016 u disciplín volným způsobem v kategorii můžu a žen. Metody: Pro výzkum byla použita metoda sběru sekundárních dat na základě studia oficiálních dokumentů. Zdroji dat byly především výsledkové listiny jednotlivých soutěží. Ty byly získány na internetových stránkách FINA a LEN. Ke zpracování dat a jeho třídění byl využit počítačový program MS Excel tabelační a grafické zpracování. Výsledky: Zjištěné výsledky podávají přehled o průměrném věku plavců na vrcholných soutěžích v období 2012 - 2016 v disciplínách plavaných volným způsobem. Výsledky potvrdily podávání vrcholný výkonů v plavání v dospělém věku v kategorii žen i mužů. Klíčová slova: Sportovní výkon, věk, sportovní kariéra, etapy sportovního tréninku, plavání

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.