Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Otázka sámské identity v díle Laily Stienové
Košner, Lukáš ; Humpál, Martin (vedoucí práce) ; Buddeus, Ondřej (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o tematice sámské identity v kontextu literárního díla norské spisovatelky Laily Stienové. V první řadě je představena problematika etnické identity z hlediska současné kulturní a sociální antropologie. Dále následuje analýza autorčiných prozaických i básnických textů, jež jsou relevantní pro vybraný předmět práce. Témata, jimiž se Stienová ve svém díle zabývá, jako jsou například různé aspekty vztahu mezi norskou a sámskou společností, jsou uvedena do společenskohistorického kontextu. Poslední část práce je zaměřena na tematické a formální rysy moderní sámské liteteratury a na jejich reflexi v autorčiných textech. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Vývoj poetiky Jana Erika Volda v období 1965-1970
Buddeus, Ondřej ; Hartlová, Dagmar (oponent) ; Humpál, Martin (vedoucí práce)
Diplomová práce analyzuje koncept rané poetiky Jana Erika Volda z let 1965-1970. Na kontrastu jednotlivých sbírek ukazuje, jak se lyrická báseň proměňuje v poetický text, sleduje vývoj (lyrického) subjektu a způsob zacházení s prostředky estetického účinku. Charakteristické rysy Voldovy poetiky zasazuje do širšího dobového kontextu (tradiční lyrická tvorba, absurdismus, zenový buddhismus aj.). /The thesis analyses the concept of Jan Erik Vold's early aesthetics as performed during the fiveyear- period between 1965 and 1970. Through a multiple confrontation of Vold's books, it unveils the transformation of a lyrical poem into a poetic text and comments on the changes of both the lyrical subject and the employed aesthetic means. The features of Vold's early aesthetics are presented as a part of the overall cultural context of the 1960s (traditional lyrical production, inspiration by absurdism, Zen Buddhism etc./

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.