Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv Feuersteinova Instrumentálního obohacování na osoby po traumatickém poškození mozku
Bublíková, Irena ; Preiss, Marek (vedoucí práce) ; Lucká, Barbora (oponent)
Cílem práce je aplikace programu pro rozvoj kognitivních funkcí, Feuersteinova instrumentálního obohacování (FIE) na jedince s traumatickým poškozením mozku (TBI). Teoretická část práce se zabývá problematikou traumatického poškození mozku a Feuersteinovo přístupem k rozvoji kognitivních funkcí. Empirická část se věnuje kvalitativnímu výzkumu, který zjišťuje, zda došlo ke zlepšení kognitivních funkcí u třech respondentů s TBI po pětiměsíční intervenci pomocí programu FIE. Respondenti jsou mladí muži v rozmezí 23 a 32 let, cca 10 let od úrazu, kteří pravidelně rehabilitují a prochází reedukací v Jedličkově ústavu (JÚŠ). Cílem výzkumu je porovnání, zda vlivem programu FIE došlo ke zlepšení kognitivních funkcí. Porovnání je dosaženo objektivním hodnocením kognitivních funkcí pomocí Klecanské opakovatelné neuropsychologické baterie (KONB). Výsledky výzkumu jsou prezentovány ve strukturovaných kazuistikách. Kazuistiky kromě výsledků vyšetření KONB a popisu několikaměsíční intervence, sledují respondenty v celé jejich historii od života před úrazem, přes rehabilitaci následků úrazu až po současný život. Data byla získávána z audio nahrávek rozhovorů s respondenty a jejich blízkými osobami, z výsledků vyšetření před a po intervenci a zápisy z hodin FIE. Objektivní vyšetření prokázalo mírné zlepšení v...
Vliv kurzu Instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina na jeho absolventy
Bublíková, Irena ; Váňová, Eva (vedoucí práce) ; Klusák, Miroslav (oponent)
Bakalářská práce se zabývá působením kurzu Feuersteinova instrumentálního obohacování na jeho absolventy. V první části představuji autora metody a jeho přístup k vývoji kognitivních funkcí. Dále přibližuji teoretické základy metody instrumentálního obohacování. Podrobněji se zabývám především teorií strukturní kognitivní modifikovatelnosti a zkušenosti zprostředkovaného učení. V závěru první části detailně popisuji průběh kurzu Feuersteinova instrumentálního obohacování. Ve druhé části představuji vlastní výzkum, jehož cílem je popsat, jak absolventi používají metodu a zda u nich vlivem kurzu došlo k osobní proměně a ke změně ve způsobu práce. V diskuzi porovnávám výsledky výzkumu s výzkumy Ludmily Májové (Májová, 2011) a Nigela Blagga (Blagg, 1991).

Viz též: podobná jména autorů
1 Bublíková, Ilona
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.