National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.00 seconds. 
Dynamics of alpine timberline in the High Sudetes
Treml, Václav ; Lipský, Zdeněk (advisor) ; Jeník, Jan (referee) ; Buček, Antonín (referee)
L.Jl: E BEZ : -P EE .éE 1 ;EÉEĚEE gE E €É EěEťĚl ůÉ+.šqÉE ťšÉiE ;EEFF; €ÉšsĚs gg€g g;Ěc *EegáÉ ÉB;g,Et;EgĚ ;freĚ pĚĚšáĚ iěřEiiE.ř:tg E.ĚEE- E gĚ$EE i€E e EqlttsĚcEÉgĚEĚEEĚBĚa.É€EÉÉ;ťěťEĚ:E šEEEBE u;-:'*s aEs€ šÉÉgEÉ -E-- ',= i"! -=: ::: , ;^=;:.=;:::!,=!=:i= .= =r.9=il=.;í:= i::=,=7=.:Z_,:..:.= = -^:'= =c =.;ž:.==.==:".=-=* : = = := = : : - ;: - -ž-== : :i:==:=:ii:===€= ==i -. = ? . 2 - ..'. =+ = := :l= =:-:4 =. !:ř-rí- :; =.,=ž.ž i'i=-. ž=a = i 7:ž: =ž==ž lii::: ž:=ž=,=, =:=zi = - =. j.Ě2 ':='niž=i4':= :ra =- -:1:1 =1= == -', = = = ,'=7 =-2 - -:: a 1' ' .: ==. >: .. : = ]= = ;: ? ži,== .;E : = ==: :=-,=== . !:1== 11=z; ; : 11z t=':,iž=.== = : =i :;'2 :ž='= =? zi = i: ; * 2,:i7+š =;=.- i Ť ž4 : i= ?E = Et=s; ř É€ E i á: HE * i € E ÉšE Ť g= E 5.:-ž=,, : B E řP *aÉ = ř€E $fr-UE;š e:= E?E E.qE = 3t;; -Ěč g í;"q€.Ei E =E !iEs ;E E;:ň€ĚEšE ĚŤ eřE fi :c E Pn: l : E€-.E,p p gE E EE€EŤ.=ŤsŘ E apu* E ř*E BÉĚF€ EěEř€ q€ EEi E3! EERE gEŠ:Eť E Ě ; g t c E [ á g PE s: =. n 3 3 E š6Ě € E i a*.! = o a"r E č€? Ež=E 3>šE }EE 8 $3 g 9EůE;R.sE ; ď;E
Ancient coppice woodlands - methodology of inventory, evidence and management
Maděra, Petr ; Buček, Antonín ; Úradníček, Luboš ; Slach, Tomáš ; Friedl, Michal ; Machala, Martin ; Řepka, Radomír ; Lacina, Jan ; Černušáková, Linda ; Volařík, Daniel
Methodology is focused on suggestion how to do an inventory, evidence and management of ancient coppice woodlands. Ancient coppice woodlands are defined as longterm and continuously coppiced forest stands.
Fulltext: Download fulltextPDF
Advanced Techniques Demo Using OpenGL
Buček, Antonín ; Přibyl, Jaroslav (referee) ; Herout, Adam (advisor)
This thesis demonstrates advanced techniques using OpenGL. The work is conceived as a demo without any size restrictions. It focuses on creating 3D world, which consists of inner rooms complex. Some additional interesting objects, lighting and shadows enrich the rooms. Particle systems, which were used to create explosions, smokes and some other particle effects are described in the thesis, too. 3D machine models fight between themselves using laser beams and form the story of the demo. Important part of the work is a movement model which is applied to both models and avatar. Sound track completes the demo.
Zvýšení podílu přírodě blízké porostní složky ekosystému lesa velkoplošných chráněných území: Strategie managementů území se zvláštním statutem ochrany (metodika řešení)
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Brno ; Víteček, Petr ; Vacek, Stanislav ; Skoupý, Alois ; Podrázský, Vilém ; Mrkva, Radomír ; Minx, Tomáš ; Matějík, Miroslav ; Kalousek, František ; Jankovský, Libor ; Čermák, Petr ; Buček, Antonín ; Adolt, Radim ; Simon, Jaroslav
Sborník obsahuje rozbor problematiky a vlastní metodiku. Rozbor problematiky: 1. Potenciál živinových zásob a jejich vývoje ve vztahu ke změnám biodiverzity a při uplatnění speciální fytotechniky. 2. Tlející dřevo a přirozená obnova lesních ekosystémů ve zvláště chráněných územích. 3. Vliv zvěře na rozvoj přirozené obnovy lesních ekosystémů. 4. Pěstební management v lesích se zvláštním statutem ochrany (obecná východiska). Vlastní metodika: 1. Základní strategie řešení. 2. Výběr ploch a jejich stabilizace v terénu. 3. Speciální parametry ploch, měřené veličiny. 4. Stanovení potenciálu živinových zásob a jejich změn v závislosti na změnách biodiverzity a na formě managementu. 5. Posouzení významu tlejícího dřeva pro přirozenou obnovu lesa 6. Stanovení managementu zvěře ve vztahu k přirozené obnově. 7. Rámcové zásady pro odvození pěstebního managementu – sledovaná hlediska. 8. Hodnocení úrovně přiblížení cílovému stavu. 9. Multikriteriální posouzení volby technologií. 10. Hodnocení ekonomických parametrů jednotlivých strategií managementu.

See also: similar author names
8 Buček, A.
6 Buček, Aleš
2 Buček, Arnošt
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.