Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Banka československých legií v letech 1919-1938
Brádlerová, Daniela ; Kubů, Eduard (vedoucí práce)
Předkládaná disertační práce má za cíl zpracovat pokud možno celistvý obraz, na československém meziválečném peněžním trhu do značné míry ojedinělé, bankovní instituce - Banky československých legií. Těžiště práce spočívá ve sledování důsledků hospodářských aktivit čsl. legií v Rusku, ideových motivů a politicko-vojenských okolností doprovázejících založení banky. Dále pak v analýze struktury banky a rozkrytí jejích obchodně podnikatelských aktivit v období I. republiky. Ojedinělý byl již způsob, načasování a místo vzniku Legiobanky, kdy těžiště jejích počátečních obchodních aktivit leželo na území cizího státu, zmítaného válkou. S tím souvisí otázka z jakých zdrojů pocházel akciový kapitál Legiobanky. Dosavadní poznatky určily za hlavní zdroje vklady Vojenské spořitelny a zadržené služné vojáků, ale problémem zůstávala obvinění vznášená jak v dobovém tisku a publikacích bývalých bělogvardějských generálů, tak v sovětské vědecké literatuře, že Legiobanka vznikla na základě ukradeného ruského zlatého pokladu. Vzhledem k tomu, že Legiobanka během svého působení na Sibiři hrála aktivní roli v nákupu surovin pro československý průmysl (surovinová akce), k čemuž použila vedle vlastních peněžních prostředků (vklady Vojenské spořitelny) také peníze státu (zadržené služné), pokusila se předkládaná práce vyhodnotit...
Spisová služba a předarchivní péče v ústavech a v Kanceláři Akademie věd České republiky
Brádlerová, Daniela ; Hálek, Jan
Příspěvek se zabývá problematikou vývoje spisové a skartační služby v rámci Akademie věd ČR od jejích počátků v roce 1953 do současnosti. Přináší informace o prvních spisových plánech a sleduje působení Archivu AV ČR jako instituce dohlížející na dodržování pravidel spisové služby na pracovištích AV ČR.
Bohumil Vavroušek a reflexe jeho činnosti v soudobém tisku
Brádlerová, Daniela
Bohumil Vavroušek byl významnou osobností spojenou s myšlenkou čechoslovakismu a s Československem v letech 1918-1938. Během svého života mapoval lidovou a církevní architekturu a sbíral dokumenty k českým spisovatelům, obrozencům a umělcům.
Nástin zahraničních styků ČSAV v letech 1962-1970
Brádlerová, Daniela ; Kmochová, Nataša
Příspěvek podává souhrnný přehled o vývoji zahraničních styků Československé akademie věd v letech 1962-1970. Sleduje počty zahraničních cest vědeckých pracovníků na konference a sympozia, dále studijní pobyty a stáže i mezinárodní spolupráci na výzkumných úkolech, stejně jako pobyty zahraničních vědců na pracovištích ČSAV.
Milada Paulová
Brádlerová, Daniela ; Hálek, Jan
M. Paulová byla první ženou v historii, která získala titul profesor. Věnovala se především dějinám východní Evropy a Balkánského poloostrova. Významné bylo její mnohaleté vědecké bádání v oblasti dokumentace činnosti slovanských odbojových skupin za I. světové války. M. Paulová byla členkou řady mezinárodních vědeckých institucí a její vědecká práce byla oceňována i politickými špičkami meziválečného Československa a Jugoslávie.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.